hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Managed MFP E62655, E62665, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665, E62675 - Printervisninger

Printer set forfra

  Figur : Printer set forfra
 1. Kontrolpanel med berøringsfølsom skærm i farver (vipper op, så den er lettere at se)
 2. Dokumentføderens papirbakke
 3. Udskriftsbakke til dokumentføder
 4. Udskriftsbakkeforlænger til dokumentføder (forlæng den, når du scanner længere sider, f.eks. i Legal-format)
 5. Scannerenhed
 6. Højre dæksel (adgang til afhjælpning af papirstop)
 7. Bakke 1 (multifunktionsbakke)
 8. Processorkort (med interfaceporte)
 9. Stik til sikkerhedslås af kabeltype
 10. Strømforbindelse
 11. Bakke 2
 12. Tænd/sluk-knap
 13. USB-port til direkte udskrivning
 14. Udskriftsbakke
 15. Forlænger til udskriftsbakke
 16. 1 x 550-arks papirføder med stander (ekstraudstyr)
 17. 3 x 550-arks papirføder med stander (ekstraudstyr)
 18. 900-arks hæftningspostkasse med 3 bakker (kun E62665hs-, E62665z-, E62675z-modeller)
 19. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
 20. Tastatur (kun E62665z-, E62675z-modeller). Træk tastaturet lige ud for at bruge det.Luk tastaturet, når det ikke er i brug.
 21. Dæksel til hæftemaskine (kun E62665hs-, E62665z-, E62675z-modeller)
 22. Arkføder til 1 x 550 ark og højkapacitetsføder til 2.100 ark (ekstraudstyr)

Printer set bagfra

  Figur : Printer set bagfra
 1. Udløserlås til dokumentføderens dæksel
 2. Dæksel til dokumentføder (adgang til afhjælpning af papirstop)
 3. Udløserknap til tonerdæksel
 4. Tonerdæksel (adgang til tonerpatron)
 5. Etiket med serienummer og produktnummer

Interfaceporte

  Figur : Interfaceporte
 1. USB-port til eksterne USB-enheder (denne port kan være dækket til)For nem adgang til USB-udskrivning skal du bruge USB-porten i nærheden af kontrolpanelet.
 2. USB 2.0-højhastighedsprinterport
 3. LAN (Local Area Network) Ethernet-netværksport (RJ-45)
 4. Faxport (kun faxmodeller)

Kontrolpanelvisning

Startskærmbilledet giver adgang til printerfunktionerne og angiver den aktuelle status for printeren.
Vend tilbage til startskærmbilledet, når du vil, ved blot at trykke på knappen Hjem i venstre side af printerens kontrolpanel, eller tryk på knappen Hjem i øverste venstre hjørne på de fleste skærmbilleder.
bemærk:
Find yderligere oplysninger om funktioner i printerens kontrolpanel ved at gå til www.hp.com/support/ljE62655mfp, www.hp.com/support/ljE62665mfp eller www.hp.com/support/ljE62675mfp Vælg Manualer og derefter Generel henvisning.
bemærk:
De funktioner, der vises på startskærmbilledet, kan variere alt efter printerkonfigurationen.
  Figur : Printerens kontrolpanel
 1. Knappen Hjem
 2. Programområde
 3. Knappen Nulstil
 4. Knappen Log på eller Log af
 5. Knappen Oplysninger
 6. Knappen Hjælp
 7. Aktuel tid
 8. Knappen Start kopiering
 9. Kopiantal
 10. Skærmindikator for startside
 11. Tastatur(kun Flow-modeller)
 12. Lettilgængelig USB-port
 13. Hardwareintegrationsstik (HIP)

Sådan bruges kontrolpanelet med berøringsskærm

Anvend følgende handlinger til at bruge printerens kontrolpanel med berøringsskærm.
Handling
Beskrivelse
Eksempel
Tryk
Tryk på et element på skærmen for at vælge elementet eller åbne den pågældende menu. Når du ruller igennem menuer, kan du kortvarigt trykke på skærmen for at standse rulningen.
Tryk på ikonet Indstillinger for at åbne appen Indstillinger.
Stryg
Berør skærmen, og flyt din finger vandret for at rulle sidelæns på skærmen.
Stryg, indtil appen Indstillinger vises.
Rul
Berør skærmen, og flyt din finger lodret for at rulle op og ned på skærmen. Når du ruller igennem menuer, kan du kortvarigt trykke på skærmen for at standse rulningen.
Rul igennem appen Indstillinger.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...