hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Managed E50045 - Installer DIMM-hukommelse

Installer DIMM-hukommelse

Dette dokument beskriver fremgangsmåden til installation af DIMM-hukommelse.
  advarsel:
Dele, som er følsomme over for elektrostatisk påvirkning (ESD). Berør altid metallet på produktet, så der leveres en statisk jordforbindelse, før du berører en ESD-følsom del.
 1. Fjern DIMM-hukommelseskassen. Kontrollér, at kassens indhold stemmer overens med denne illustration.
  Figur : DIMM-hukommelse
 2. Sluk printeren, tag strømkablet ud af stikkontakten, og frakobl derefter USB- eller netværkskabler.
 3. Skub processordækslet mod den bageste del af printeren for at fjerne det.
  Figur : Fjern processordækslet
 4. For printere med den valgfrie harddisk (HDD) installeret: Fjern harddisken ved at frigøre låsestikket (billedforklaring 1), og tryk derefter på holdeclipsen (billedforklaring 2) for at frigøre den.
  Figur : Frigør harddisken
 5. For printere med den valgfrie harddisk installeret: Drej stikket på harddisken ud og væk fra processoren (billedforklaring 1), og skub den derefter som vist (billedforklaring 2) for at fjerne den.
  Figur : Fjern harddisken
 6. Tag det nye DIMM-modul ud af emballagen.
  Figur : Tag det nye DIMM-modul ud af emballagen
 7. Justér stikket på DIMM-kortet med stikket på processorkortet (billedforklaring 1), og tryk derefter DIMM-kortet fast på processorkortet for at installere det (billedforklaring 2). Sørg for, at DIMM-kortet sidder helt fast i stikket.
  bemærk:
  DIMM-kortet kan kun installeres i en retning på processorkortet.
  Figur : Installer DIMM-modulet
 8. For printere med den valgfrie harddisk (HDD) installeret: Før du fortsætter, skal du notere dig placeringen af åbningen (billedforklaring 1) i metalpladen, hvor monteringstappen til harddisken (billedforklaring 2) skal monteres.
    advarsel:
  Denne del af metalpladen er en udstanset plade (billedforklaring 1). Skub ikke på den med så meget kraft, at den afmonteres, når du installerer harddisken (HDD).
  Figur : Find åbningen i metalpladen
 9. For printere med den valgfrie harddisk installeret: Indsæt monteringstappen til harddisken i åbningen i metalpladen (billedforklaring 1), og drej derefter stikket (billedforklaring 2) på harddisken mod processoren.
  Figur : Installer harddisken
 10. For printere med den valgfrie harddisk installeret: Kontrollér, at låsestikket (billedforklaring 1) låser, og at låsebøjlen (billedforklaring 2) griber fat i åbningen i processoren (det kan være nødvendigt at klemme på bøjlen for at få den til at gribe fat i åbningen).
  Figur : Installer harddisken
 11. Skub processordækslet mod printeren for at sætte det på igen.
  Figur : Sæt dækslet til processoren på igen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...