hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Managed E50045 - Udskift patronerne

Indledning

Nedenstående oplysninger indeholder detaljer om tonerpatronen til printeren samt instruktioner til udskiftning af den.

Oplysninger om tonerpatron

Denne printer angiver, når niveauet i tonerpatronen er lavt og meget lavt. Printerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
Hvis du vil købe patroner eller kontrollere patronkompatibilitet for printeren, skal du gå til HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Rul ned til bunden af siden, og kontroller, at landet/området er korrekt.
bemærk:
Højtydende tonerpatroner indeholder mere toner end standardpatroner, så der kan udskrives flere sider. Yderligere oplysninger finder du på adressen www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal udskiftes.
  advarsel:
Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den grønne billedtromle til, hvis tonerpatronen skal fjernes fra printeren i en længere periode.
Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter.
  Figur : Tonerpatronens komponenter
 1. Hukommelseschip
 2. BilledtromleRør ikke ved billedtromlen. Fingeraftryk kan give problemer udskriftskvaliteten.
  advarsel:
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.
bemærk:
Du finder oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.

Fjern og udskift patronen

 1. Tryk på udløserknappen til topdækslet på venstre side af printeren.
  Figur : Tryk på udløserknappen
 2. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn frontdækslet
 3. Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk den ud.
  Figur : Fjern tonerpatronen
 4. Tag den nye tonerpatron ud af den beskyttende skal ved at rive plastikstrimlen af og åbne pakken. Gem alt emballage til genbrug af den brugte tonerpatron.
  Figur : Ny tonerpatron
 5. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen, og skub den derefter ind i printeren.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
 6. Luk frontdækslet.
  Figur : Luk frontdækslet
 7. Pak den brugte tonerpatron i kassen, som den nye patron blev leveret i, eller brug en stor papkasse, og fyld den med flere patroner, som du vil sende til genbrug. Se den vedlagte genbrugsvejledning for oplysninger om genbrug.
  I USA medfølger der en forudbetalt forsendelsesetiket i æsken. I andre lande/områder skal du gå til www.hp.com/recycle for at udskrive en forudbetalt forsendelsesetiket.
  Sæt den forudbetalte forsendelsesetiket på æsken, og returner den brugte patron til HP med henblik på genbrug.
  Figur : Genbrug den brugte patron

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...