hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Managed E50045 - Ilæg papir i bakke 2, 3, 4 og 5

Indledning

Nedenstående oplysninger beskriver, hvordan der lægges papir i bakke 2 og de valgfri 550-arks bakker (varenummer F2A72A). Disse bakker kan rumme op til 550 ark 75 g/m2 papir.
bemærk:
Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakkerne til 550 ark er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her.
bemærk:
Papirstyrene kan være låst før brug og er muligvis ikke justerbare.
  advarsel:
Forlæng ikke mere end én papirbakke ad gangen.
 1. Åbn bakken.
  bemærk:
  Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.
  Figur : Åbn bakken
 2. Før papiret ilægges, skal du justere papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster styrene
 3. Juster papirlængdestyret ved at trykke justeringslåsen sammen og trække i styret, så det passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster styrene
 4. Hvis du vil lægge papir i Legal-format i bakken, skal du trykke på håndtaget på bagsiden af den bakke, der er til venstre for midten, og derefter skal du forlænge bakken tilbage til det korrekte papirformat.
  bemærk:
  Dette trin gælder ikke for andre papirformater.
 5. Læg papir i bakken. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark.
  bemærk:
  Juster ikke papirstyrene tæt op mod papirstakken. Juster dem efter indrykningshakkene eller markeringerne i bakken.
  bemærk:
  Juster papirstyrene til den rette størrelse, og undlad at overfylde bakken for at undgå papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke som vist i den forstørrede del af illustrationen.
  Figur : Ilæg papir
 6. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
 7. Konfigurationsmeddelelsen for bakken vises på printerens kontrolpanel.
 8. Hvis den viste papirstørrelse og -type er forkerte, skal du vælge Ret for at vælge en anden papirstørrelse eller -type.
  Ved papir i specialformat skal du angive X- og Y-målene for papiret, når du bliver bedt om oplysningerne på printerens kontrolpanel.
  Figur : X- og Y-dimensioner

Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark

Ved brug af papir, der kræver en bestemt papirretning, skal det ilægges i overensstemmelse med oplysningerne i følgende tabel.
bemærk:
Indstillingerne for Tilstanden Alternativt brevhoved påvirker den måde, du ilægger brevpapir eller fortrykt papir på. Denne indstilling er deaktiveret som standard. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning. Se Brug Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Papirtype
Enkeltsidet udskrivning
Dupleksudskrivning og tilstanden Alternativt brevhoved
Brevpapir, fortrykt eller forhullet
Forside nedad
Øverste kant imod bakkens forkant
Forside opad
Nederste kant imod bakkens forkant

Brug Tilstanden Alternativt brevhoved

Brug funktionen Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du vil lægge papir med brevhoved eller fortrykt papir i bakken på samme måde for alle jobs, uanset om du udskriver til én side af arket eller til begge sider af arket. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere den via menuerne på printerens kontrolpanel.

Aktivér tilstanden Alternativt brevhoved via menuerne på printerens kontrolpanel

 1. Fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du stryge fingeren fra højre mod venstre, indtil menuen Indstillinger vises. Tryk på ikonet Indstillinger for at åbne menuen.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Administrer bakker
  • Tilstanden Alternativt brevhoved
 3. Vælg Aktiveret, og tryk derefter på knappen Gem, eller tryk på knappen OK.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...