hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Managed E55040 - Læg papir i bakke 1

Indledning

Følgende oplysninger beskriver, hvordan du lægger papir og konvolutter i bakke 1. Denne bakke kan rumme op til 100 ark 75 g/m2 papir eller 10 konvolutter.
  advarsel:
Hvis du vil undgå papirstop, må du aldrig lægge papir i eller fjerne papir fra bakke 1 under udskrivning.
 1. Åbn bakke 1.
  Figur : Åbn bakke 1
 2. Træk bakkeforlængeren ud for at understøtte papiret.
  Figur : Træk bakkeforlængeren ud
 3. Spred papirstyrene til den korrekte størrelse, og læg derefter papir i bakken. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 1.
  Figur : Ilæg papir
 4. Kontroller, at papiret passer ind under markeringslinjen for påfyldning på papirstyrene.
  Figur : Grænse for stakhøjde
 5. Tilpas sidestyrene, så de rører papirstakken let uden at bøje den.
  Figur : Juster styrene

Papirretning for bakke 1

Ved brug af papir, der kræver en bestemt papirretning, skal det ilægges i overensstemmelse med oplysningerne i følgende tabel.
bemærk:
Indstillingerne for Tilstanden Alternativt brevhoved påvirker den måde, du ilægger brevpapir eller fortrykt papir på. Denne indstilling er deaktiveret som standard. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning. Se Brug Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Papirtype
Billedretning
Enkeltsidet udskrivning
Dupleksudskrivning eller med Tilstanden Alternativt brevhoved aktiveret
Brevpapir og fortrykt
Stående
Forside nedad
Øverste kant først ind i produktet
Forside opad
Nederste kant ind mod produktet
Liggende
Forside nedad
Øverste kant mod produktets bagside
Forside opad
Øverste kant mod produktets bagside
Forhullet
Stående eller liggende
Huller mod produktets bagside
Huller mod produktets bagside

Brug Tilstanden Alternativt brevhoved

Brug funktionen Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du vil lægge papir med brevhoved eller fortrykt papir i bakken på samme måde for alle jobs, uanset om du udskriver til én side af arket eller til begge sider af arket. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere den via menuerne på printerens kontrolpanel.

Aktivér tilstanden Alternativt brevhoved via menuerne på printerens kontrolpanel

 1. Fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du stryge fingeren fra højre mod venstre, indtil menuen Indstillinger vises. Tryk på ikonet Indstillinger for at åbne menuen.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Administrer bakker
  • Tilstanden Alternativt brevhoved
 3. Vælg Aktiveret, og tryk derefter på knappen Gem, eller tryk på knappen OK.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...