hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Managed MFP E52545 - Installer DIMM-hukommelse

Installer DIMM-hukommelse

Dette dokument beskriver fremgangsmåden til installation af DIMM-hukommelse.
  advarsel:
Dele, som er følsomme over for elektrostatisk påvirkning (ESD). Berør altid metallet på produktet, så der leveres en statisk jordforbindelse, før du berører en ESD-følsom del.
 1. Fjern DIMM-hukommelsen fra kassen. Kontrollér, at kassens indhold stemmer overens med denne illustration.
  Figur : DIMM-hukommelse
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke printeren.
 3. Tag netledningen ud af stikkontakten, og frakobl derefter USB- eller netværkskabler.
  Kun modeller med fax: Fjern telefonledningen til faxen.
  Figur : Frakobl printeren
 4. Skub processordækslet mod den bageste del af printeren for at fjerne det.
  Figur : Fjern processordækslet
 5. For printere med den valgfrie harddisk (HDD) installeret skal du udføre følgende trin for at fjerne harddisken:
  1. Tryk på bøjlen, og slip derefter låsestikket (billedforklaring 1 og billedforklaring 2). Flyt harddisken (HDD) en smule væk fra processorkortet (billedforklaring 3) for at frigøre den.
   Figur : Frigør harddisken
  2. Drej stikket på harddisken ud og væk fra processoren (billedforklaring 1), og skub den derefter som vist (billedforklaring 2) for at fjerne den.
   Figur : Fjern harddisken
 6. Indsæt den øverste kant af DIMM-modulet i holderen.
  bemærk:
  DIMM-kortet kan kun installeres i en retning på processorkortet.
  Figur : Indsæt DIMM-modulet
 7. Drej den nederste kant af DIMM-modulet mod holderen.
  Figur : Drej DIMM-modulet
 8. Sørg for, at de to låsearme klikker på plads.
  Figur : Monter fladkablet (DIMM)
 9. For printere med den valgfrie harddisk (HDD) installeret skal du udføre følgende trin for at installere harddisken:
  1. Find åbningen i metalpladen, hvor monteringstappen til harddiskholderen skal være installeret.
     advarsel:
   Denne del af metalpladen er en udstanset plade. Skub ikke på den med så meget kraft, at den afmonteres, når du installerer harddisken (HDD).
   Figur : Find åbningen
  2. Indsæt monteringstappen til harddisken i åbningen i metalpladen (billedforklaring 1), og drej derefter stikket (billedforklaring 2) på harddisken mod processoren.
   Figur : Indsæt harddisken
  3. Kontrollér, at låsestikket låser, og at låsebøjlen griber fat i åbningen i processoren (det kan være nødvendigt at klemme på bøjlen for at få den til at gribe fat i åbningen).
   Figur : Monter fladkablet (HDD)
 10. Skub processordækslet mod printeren for at montere det.
  Figur : Sæt dækslet til processoren på igen
 11. Tilslut strømkablet fra stikkontakten, og frakobl derefter USB- eller netværkskabler.
  Kun modeller med fax: Slut telefonledningen til faxen.
  Figur : Tilslut netledningen til printeren
 12. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde printeren.
  Figur : Tænd printeren

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...