hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Officejet 4610 All-in-One, Officejet 4620, Deskjet Ink Advantage 4610 og Deskjet Ink Advantage 4620 e-All-in-One-printerserier - Opsætning af All-in-One (hardware)

Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan de fysiske dele af produktet skal opsættes. Udfør disse trin, før du installerer produktets software på computeren.
Dette dokument indeholder følgende trin til opsætning af produktet:
 • Udpak All-in-One-enheden
 • Monter udskriftsbakken
 • Tilslut netledningen
 • Tænd All-in-One
 • Angiv sprog og land/område for kontrolpanelet
 • Installer patronerne
 • Læg papir i, og juster produktet
 • Indstil dato og klokkeslæt for kontrolpanelet

Søger du efter driveren?

Hvis du ikke allerede har konfigureret hardwaren, skal du følge trinnene i dette dokument for at gøre det først. Hvis du allerede har installeret hardwaren, og du kun skal bruge driveren til download, skal du i stedet klikke på linket Download HP-software og -drivere.

Opsætning af Chrome All-in-One

Udfør trinene i den angivne rækkefølge.

Trin 1: Udpak All-in-One-enheden

Følg disse trin for at justere produktet.
 1. Fjern al tape og emballage fra forsiden af produktet.
  bemærk:
  Udskriftsbakken er tapet fast til toppen af den automatiske dokumentføder (ADF). Sæt den til side, indtil du er klar til at montere den.
  Figur : Fjern emballagen fra produktets forside
  Billede: Fjern emballagen fra produktets forside
 2. Vend produktet om for at få adgang til bagsiden.
 3. Fjern al tape og emballage fra bagsiden af produktet.
  Figur : Fjern emballagen fra produktets bagside
  Billede: Fjern emballagen fra produktets bagside
 4. Vend produktet om for at få adgang til forsiden igen.
 5. Find de to åbninger på venstre og højre side af produktet.
  Figur : Find de to åbninger på produktets sider
  Billede: Find de to åbninger på produktets sider
 6. Lad dine fingre glide ind i de to åbninger, og løft derefter op for at åbne dækslet til patronerne.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronholderen
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronholderen
 7. Fjern al tape og emballage fra indersiden af produktet.
 8. Luk patrondækslet.
  Figur : Luk patrondækslet
  Billede: Luk patrondækslet
 9. Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis.
  Figur : Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis
  Billede: Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis

Trin 2: Monter udskriftsbakken

 1. Find den udskriftsbakke, du satte til side i trin et.
 2. Skub de runde tapper på udskriftsbakken ind i produktet direkte over papirbakken.
 3. Skub udskriftsbakken ind i produktet, til den klikker på plads.
  Figur : Klik udskriftsbakken på plads
  Billede: Klik udskriftsbakken på plads
 4. Træk udskriftsbakkeforlængeren ud, og løft papiropsamleren.
  Figur : Træk udskriftsbakkeforlængeren ud
  Billede: Træk udskriftsbakkeforlængeren ud

Trin 3: Tilslut netledningen

 1. Vend produktet om for at få adgang til bagsiden.
 2. Sæt netledningen i bag på produktet.
 3. Sæt netledningens anden ende i en stikkontakt.
  Figur : Tilslut netledningen
  Billede: Tilslut netledningen

Trin 4: Tænd All-in-One

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet.
  Figur : Tryk på tænd/sluk-knappen
  Billede: Tryk på tænd/sluk-knappen
 2. Følg anvisningerne på kontrolpaneldisplayet på produktet.

Trin 5: Angiv sprog og land/område

Følg disse trin for at indstille sproget/området på produktet.
 1. Når du bliver bedt om det på kontrolpanelet, skal du trykke på knappen () ved siden af pil ned () indtil det ønskede sprog vises ved siden af OK, og derefter trykke på OK.
 2. Tryk på knappen ved siden af Ja for at bekræfte dit valg.
  Figur : Angiv sprog
  Billede: Angiv sprog
 3. Tryk på knappen ved siden af pil ned (), indtil det ønskede Land/område vises ved siden af OK, og tryk derefter på knappen ved siden af OK.
 4. Tryk på knappen ved siden af Ja for at bekræfte dit valg.
 5. Tryk på knappen ved siden af OK for at påbegynde opsætningen af dit produkt.

Trin 6: Installer patronerne

Følg disse trin for at installere blækpatronerne i produktet.
Figur : Patroner, der fulgte med i kassen
Billede: Patronerne, der fulgte med i kassen.
 1. Find de to åbninger på venstre og højre side af produktet.
  Figur : Find de to åbninger på produktets sider
  Billede: Find de to åbninger på produktets sider
 2. Lad dine fingre glide ind i de to åbninger, og løft derefter op for at åbne dækslet til patronerne. Slæden bevæger sig ind i adgangsområdet for blækpatroner.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronholderen
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronholderen
 3. På én af patronerne skal du trække den orange træktap lige tilbage for at fjerne plastemballagen.
  Figur : Fjern plastemballagen
  Billede: Fjern plastemballagen fra en patron
 4. Drej den orange hætte mod uret, så den brækker af patronen.
  Figur : Fjern den orange hætte
  Billede: Fjern den orange hætte fra en patron
 5. Sæt patronen i den korrekte holder som vist. De farvekodede ikoner på patronen og i printhovedet skal passe sammen.
  Figur : Isæt patronen
  Billede: Sæt en patron i sin holder
 6. Tryk ned på patronen, indtil den klikker på plads.
  Figur : Tryk patronen på plads
  Billede: Tryk patronen ind i sin holder
 7. Gentag disse trin for hver patron.
 8. Luk patrondækslet.
  Figur : Luk patrondækslet
  Billede: Luk patrondækslet

Trin 7: Læg papir i papirbakken

 1. Træk papirbakken så langt ud som muligt.
  Figur : Træk papirbakken ud
  Billede: Træk papirbakken så langt ud som muligt
 2. Skub papirbreddestyrene så langt ud som muligt.
 3. Kontroller papiret for at sikre, at det ikke er revet, krøllet eller beskadiget.
 4. Bank en kant af papir let mod en plan overflade for at sikre, at stakken er lige og justeret ind.
 5. Indsæt papiret med udskriftssiden nedad og den korte kant fremad i papirbakken. Sørg for, at papiret passer i bakken og ikke er højere end hakkerne øverst i bakken.
  Figur : Læg papir i papirbakken
  Billede: Læg papir i papirbakken
 6. Juster papirbreddestyrene indad, indtil de hviler mod papirets kanter, men uden at fastklemme det.
 7. Tryk på knappen () ved siden af OK for at bekræfte, at papiret er ilagt.
 8. Vent, mens produktet justerer printhovederne og derefter udskriver en justeringsside.
 9. Løft scannerlåget.
  Figur : Løft scannerlåget
  Billede: Løft scannerlåget
 10. Læg justeringsarket med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
  Figur : Læg justeringssiden på scannerglaspladen.
  Billede: Læg justeringssiden på scannerglaspladen.
 11. Luk scannerlåget.
 12. Tryk på knappen () ved siden af OK for at scanne justeringsiden.

Trin 8: Indstilling af dato og klokkeslæt

 1. På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Opsætning ().
 2. Tryk på knappen () ved siden af pil ned (), indtil Indstillinger vises ved siden af OK, og tryk derefter på knappen ved siden af OK.
 3. Tryk på knappen ved siden af OK for at vælge Dato og klokkeslæt.
 4. Tryk på tallene på kontrolpanelets tastatur for at indstille datoen.
 5. Tryk på tallene på kontrolpanelets tastatur for at indstille det korrekte klokkeslæt, og tryk derefter på knappen ved siden af OK.
 6. Tryk på knappen Hjem () for at vende tilbage til hovedmenuen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...