hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP DeskJet 3700-printere - Opsætning af printer for første gang

Dette dokument gælder for HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764, 3772, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 og 3790 All-in-One-printere.
Ved opsætning af printeren for første gang, skal du tage printeren ud af kassen og fjerne al emballage, tilslutte strømkablet, installere blækpatronerne, lægge papir i indbakken, hente og installere printersoftwaren og justere blækpatronerne.
bemærk:
Hvis du leder efter printersoftware, skal du gå til 123.hp.com/dj3700 for at hente printerdriveren.

Trin 1: Tag printeren ud af kassen

Indholdet kan variere afhængigt af land/område. Se i emballagen efter en liste over medfølgende dele i æsken.
Fjern printeren fra kassen, og fjern plastemballagen fra printeren.
 1. Tag printeren ud af æsken.
 2. Fjern plastemballagen fra printeren.
 3. Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis.

Trin 2: Tilslut netledningen

Tilslut printeren til en stikkontakt, og tænd for printeren.
bemærk:
Tilslut ikke et USB-kabel på dette tidspunkt. Forbindelsen til computeren etableres under softwareinstallationen.
 1. Tilslut netledningen bag på printeren, og tilslut den anden ende af netledningen til en stikkontakt.
  Tilslutning af strømkablet
 2. Tænd for printeren.
  Sådan tænder du for printeren

Trin 3: Installer blækpatronerne

Installer de HP-blækpatroner, der var i kassen med printeren.
 1. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Slæden flytter ind midt i printeren.
  Åbning af dækslet til blækpatronerne
 2. Vent, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 3. Tag den nye blækpatron ud af pakken. Sørg for, at du kun rører ved det sorte plastik på blækpatronen.
 4. Fjern plastiktapen fra blækpatronen.
    advarsel:
  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Udskift ikke den beskyttende tape på kontaktfladerne. Håndtering kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Fjernelse af plastiktapen
 5. Hold blækpatronen i siderne med kontaktfladerne mod printeren, sæt blækpatronen i dens holder, og skub forsigtigt blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  bemærk:
  Farveblækpatronen sidder til venstre og den sorte blækpatron til højre.
  Sådan klikkes blækpatronen på plads
 6. Gentag disse trin med de øvrige blækpatroner.
 7. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Lukning af dækslet til blækpatronen
  Printeren starter en initialiseringsproces. Det er normalt, at printeren larmer under denne proces.

Trin 4: Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken

Læg almindeligt U.S. Letter- eller A4-papir i papirbakken.
 1. Hæv papirbakken og papirbakkeforlængeren.
  Hævning af papirbakken og papirbakkeforlængeren
 2. Træk i papirbakkens skjold og holde det, skub papirbreddestyret helt ud til venstre, og slip derefter papirbakkens skjold.
  Skubbe papirbreddestyret til venstre
 3. Ilæg op til 60 ark almindeligt hvidt papir i papirbakken, og skub derefter papirstakken nedad, indtil den stopper.
   Ilægning af almindeligt hvidt papir
 4. Træk i papirbakkens skjold og holde det, skub papirbreddestyret helt ud til højre, indtil det stopper ved papirets kant, og slip derefter papirbakkens skjold.
  Skubbe papirbreddestyret til højre
 5. Træk udskriftsbakken og udskriftsbakkeforlængeren ud, og løft derefter papiropsamleren.
  Træk udbakken og forlængeren ud, og løft papiropsamleren
bemærk:
Efter ilægning af papir skal du sørge for at vælge det korrekte papirformat og de korrekte indstillinger for papirtype ved udskrivning eller kopiering.

Trin 5: Installer printersoftwaren

HP-printerens hardware er nu konfigureret, og du kan installere printersoftwaren. Forsøg ikke at tilslutte printeren til en computer, før du bliver bedt om det printersoftwaren.
Download den nyeste version af printersoftwaren fra følgende HP-webstedet: 123.hp.com/dj3700.
bemærk:
Af hensyn til udskriftskvaliteten udskriver printeren en justeringsside, efter udskrivning af fem sider. Følg vejledningen på justeringssiden to for at gennemføre blækpatronjusteringen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...