hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet J4500/J4600 All-in-One-printerserien - Fejlmeddelelsen "Ikke mere papir" og printeren samler ikke papir op eller fører det ikke ind

Problem

Fejlmeddelelsen 'Ikke mere papir' vises på kontrolpanelet, og produktet hverken henter eller fører papir frem fra bakken. Produktet kan frembringe lyde, som om det udskriver, men der kommer intet papir igennem det.

Sådan bruger du løsningerne i dette dokument

Et problem med papirfremføring kan opstå af flere årsager, f.eks. støvede eller forurenede papirvalser, papirets tilstand i bakken eller endda problemer med softwaren.
For at løse problemet skal du prøve hver enkelt løsning i dette dokument og derefter bruge trinnene i dette afsnit til at udskrive en selvtestrapport. Dette trin afgør, om produktets hardware fungerer korrekt. Hvis du har løst problemet, og produktet udskriver en selvtestrapport korrekt, er der ikke grund til at fortsætte fejlfindingen.
Sådan udskrives en selvtestrapport
 1. Læg nyt, almindeligt hvidt US letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Tryk på knappen Opsætning ().
 3. Tryk på højre pil () for at vælge Udskriv rapport, og tryk derefter på OK.
 4. Tryk på højre pil () for at vælge Selvtestrapport, og tryk derefter på OK. Produktet udskriver en selvtestrapport.
VIGTIGT: Prøv at udskrive en selvtestrapport efter hver løsning, du prøver. Selv hvis løsningen løser problemet.

Løsning 1: Udfør en nulstilling

Nogen gange kan en nulstilling ordne et problem med papirfremføringen. Følg disse trin for at udføre en nulstilling.

Trin 1: Nulstil printeren

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet.
 2. Tag strømledningen ud bag på produktet, mens produktet er tændt.
 3. Træk strømledningen ud af stikkontakten.
 4. Vent mindst 15 sekunder.
 5. Sæt strømledningen tilbage i stikkontakten.
 6. Sæt strømledningen i igen bag på produktet.
 7. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.

Trin 2: Udskriv en selvtestrapport

Udskriv en selvtestrapport. Se afsnittet om, hvordan man bruger disse løsninger, i begyndelsen af dette dokument.
 • Prøv at udskrive det oprindelige dokument igen, hvis selvtestrapporten udskrives. Hvis problemet er løst, er der ingen grund til at fortsætte fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis selvtestrapporten ikke udskrives.

Løsning 2: Undersøg papirets tilstand, og læg det derefter i papirbakken igen

Papirfremføringsproblemer kan skyldes, at der ligger støvet, iturevet, krøllet, vådt eller foldet papir i bakken. Papirkvaliteten kan også have betydning. Brug udelukkende papir i god kvalitet, der overholder specifikationerne for produktet. Følg disse trin for at tjekke papirets tilstand.

Trin 1: Kontroller papirets tilstand

 1. Fjern papirstakken fra bakken.
 2. Tjek for forhindringer inde i bakken. Brug en lommelygte til at se på mekanismen inde i bakken for at sikre, at der ikke er noget, der forhindrer papiret i at få kontakt med valserne. Selv små stykker papir kan give problemer med papirfremføringen.
  bemærk:
  Hvis du finder forhindringer i papirets bane, skal du gå til afsnittet om rengøring af valserne.
 3. Undersøg papirets tilstand, og udskift alt revet, støvet, krøllet eller bøjet papir.
 4. Sørg for, at alt papiret i stakken er af samme størrelse og type. Læg aldrig forskellige papirtyper i bakken. Produktet kan kun behandle én papirtype ad gangen.
 5. Bank papirstakken på bordet for at justere kanterne.
 6. Sørg for, at papirstakken ikke indeholder mindre end 10 ark, og ikke mere end 25 ark papir.
  bemærk:
  Du skal bruge 10 til 25 ark papir udelukkende med henblik på disse fejlfindingstrin. Når problemet er løst, kan du igen lægge papir i ud fra specifikationerne for produktet.

Trin 2: Læg papiret i igen

 1. Træk bakkeforlængeren ud, og åbn papiropsamleren.
   Figur : Bakkeforlænger og papiropsamler
   Illustration af udtrækning af bakkeforlænger og papiropsamler
  1. Bakkeforlænger
  2. Papiropsamler
 2. Skub papirbreddestyret ud i dets yderste position.
  Figur : Skub papirbreddestyret udad
  Illustration af skubning af papirbreddestyret udad
 3. Bank kanten af papirstakken let mod en jævn overflade for at sikre, at alle kanter er lige.
 4. Læg papiret i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub stakken så langt frem som muligt.
  Figur : Læg papiret i
  Illustration af ilægning af papir i bakken
  bemærk:
  Sørg for, at alt papiret i stakken er af samme størrelse og type, og at der ikke er revet, støvet, krøllet eller med bøjede kanter.
 5. Skub papirbreddestyret indad, indtil det stopper langs papirets kant. Undgå at skubbe styret så langt ind, at det klemmer papiret.
  Figur : Papirbreddestyret
  Illustration af skubning af papirbreddestyret indad

Trin 3: Udskriv en selvtestrapport

Udskriv en selvtestrapport. Se afsnittet om, hvordan man bruger disse løsninger, i begyndelsen af dette dokument.
 • Prøv at udskrive det oprindelige dokument igen, hvis selvtestrapporten udskrives. Hvis problemet er løst, er der ingen grund til at fortsætte fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis selvtestrapporten ikke udskrives.

Løsning 3: Rengør valserne

Støv eller papirrester på valserne inde i produktet og på det bageste dæksel kan give problemer med papirfremføringen. Følg disse trin for at rengøre valserne.

Trin 1: Rengør valserne i produktets bagside

 1. Hav følgende materialer klar:
  • En ren, fnugfri klud eller en anden type klud, der ikke går i stykker eller efterlader fibre
  • Destilleret eller filtreret vand eller vand på flaske (postevand kan beskadige produktet)
  • Rene, fnugfri vatpinde
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at slukke for produktet.
 3. Tag strømledningen ud på bagsiden af produktet.
 4. Tryk på tappen på venstre side af bagdækslet, og træk døren udad for at fjerne det.
  Figur : Fjern bagdækslet
  Illustration af, hvordan bagdækslet fjernes
 5. Fugt en fnugfri klud let med vand fra flaske eller destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.
 6. Pres kluden mod valserne, og rul dem opad med fingrene. Fjern eventuelt støv eller snavs med et moderat tryk.
  Figur : Drej og rens valserne
  Illustration af valserne
 7. Fugt en vatpind let med vand, og brug den derefter til at rense opsamlingsvalserne, der er placeret bag papirfremføringsvalserne.
  Figur : Opsamlingsvalsen
  Illustration af opsamlingsvalserne
 8. Lad valserne tørre i 10 til 15 minutter.
 9. Kontroller valserne i bagdækslet. Sørg for, at valserne ikke mangler, at de nemt kan rulle, og at de fjedrer, når du trykker dem ned. Hvis valserne er beskadiget, skal du udskifte dækslet.
  Figur : Valserne i bagdækslet
  Foto af valserne i bagdækslet
 10. Skub forsigtigt bagdækslet ind i produktet, indtil det klikker på plads.
 11. Sæt strømledningen i igen bag på produktet.
 12. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet.

Trin 2: Udskriv en selvtestrapport

Udskriv en selvtestrapport. Se afsnittet om, hvordan man bruger disse løsninger, i begyndelsen af dette dokument.
 • Prøv at udskrive det oprindelige dokument igen, hvis selvtestrapporten udskrives. Der er ingen grund til at fortsætte fejlfindingen, når problemet er løst.
 • Forsæt til den næste løsning i dette dokument, hvis selvtestrapporten udskrives, men det originale dokument ikke gør.
 • Prøv at udskrive selvtestrapporten igen, hvis rapporten ikke udskrives. Lyt efter gummivalserne, der samler papir op, du bør kunne høre dem køre rundt. Prøv så langsomt at skubbe papiret længere ind, indtil valsen begynder at samle papiret op. Vær omhyggelig med ikke at skubbe papiret for langt ind, hvilket kan forårsage papirstop.
  • Gentag de tidligere skridt for at rense valserne igen, hvis selvtestrapporten ikke udskrives, når du langsomt skubber papiret længere ind. Hvis problemet ikke forsvinder efter gentagen rengøring, skal du springe næste løsning i dette dokument over og derefter udføre service på produktet.
  • Prøv at udskrive det originale dokument igen, hvis selvtestrapporten udskrives, når du langsomt skubber papiret længere ind. Papiret er måske ikke lagt langt nok ind i produktet. Der er ingen grund til at fortsætte fejlfindingen, når problemet er løst.
  • Gentag de tidligere skridt for at rense valserne igen, hvis papiret kun føres gennem produktet, når du langsomt skubber det længere ind. Hvis problemet ikke forsvinder efter gentagen rengøring, skal du springe næste løsning i dette dokument over og derefter udføre service på produktet.

Løsning 4: Juster papirindstillingerne i printerdriveren

Produktet henter muligvis ikke papir, hvis størrelsen og typen af papiret i papirbakken ikke svarer til indstillingerne for størrelse og type i printerdriveren. Denne produktfunktion hjælper med at undgå at spilde blæk og papir, hvis papiret ikke er, som du forventede.
 1. Vend tilbage til det dokument, du prøvede at udskrive, da problemet opstod.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv. Vinduet Udskriv åbnes.
  Figur : Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv
  Illustration af, hvordan du klikker på Udskriv i menuen Filer
 3. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan knappen hedde Egenskaber, Indstillinger, Printeropsætning, Printer eller Præferencer.
 4. Klik på fanen Funktioner.
 5. Vælg den papirtype i rullemenuen Papirtype, der svarer til papiret i produktet.
 6. Vælg den papirtype i rullemenuen Format, der svarer til papirformatet i produktet.
  Hvis du for eksempel har 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 tommer) fotopapir i papirbakken, skal du vælge 4 x 6 tommer eller 4 x 6 tommer (fane).
  Hvis det ønskede papirformat ikke er på rullelisten, skal du følge disse trin for at oprette et brugerdefineret papirformat.
  1. Vælg Brugerdefineret på rullelisten Størrelse eller fanen Brugerdefineret.
  2. Indtast et navn for det nye brugerdefinerede format i dialogboksen Navn.
  3. Indtast dimensionerne i felterne Bredde og Længde.
  4. Vælg måleenheden, og klik derefter på Gem.
  5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Brugerdefineret papirformat, og klik derefter på OK igen for at lukke dialogboksen Egenskaber.
   bemærk:
   Du skal afslutte dialogboksen Egenskaber for at anvende ændringerne.
  6. Åbn dialogboksen Egenskaber igen, og vælg derefter den nye brugerdefinerede størrelse fra rullelisten Størrelse.
 7. Klik på OK, og klik derefter på OK igen for at udskrive dokumentet.
 • Hvis dokumentet udskrives, er problemet løst, og du behøver ikke at fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis dokumentet udskrives på almindeligt hvidt papir, men ikke på en speciel papirtype, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen. Problemet er sandsynligvis relateret til det papir, du prøvede at udskrive på, eller det kan være et problem med tilslutningen. Gennemgå afsnittene under Årsag og forebyggelse i slutningen af ​​dette dokument for at kontrollere andre muligheder.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis dokumentet ikke udskrives.

Løsning 5: Udfør service på produktet

Printeren fungerer og skal ikke udskiftes, hvis den udskrev en selvtestrapport med almindeligt, hvidt papir. Andre forhold kan forårsage problemet, f.eks. tilslutning, indstillinger for printerdriver, særligt papir, fotopapir med den blanke side opad eller glat eller skadet papir. Gennemse følgende sektioner for at læse mere om de almindeligste årsager, og hvordan du undgår problemet.
Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.
Gå til kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.
For at bekræfte din garantistatus skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.
VIGTIGT: Du skal kun udføre service på produktet, hvis du har forsøgt dig med alle de ovenstående løsninger, og produktet ikke kan udskrive en selvtestrapport på almindeligt hvidt papir.

Forhindring af problemer med papirfremføring

Følg disse retningslinjer for at kunne forhindre problemer med papirfremføring:
 • Læg mindst 10 ark papir i bakken, men overfyld ikke bakken.
 • Læg papiret korrekt i, og skub derefter papiret helt ind i skuffen.
 • Brug kun papir af én type og ét format i bakken.
 • Opbevar papiret på et køligt, tørt sted.
 • Brug kun rent, ubrugt papir i bakken.
 • Papir, der har ligget i fotobakken et stykke tid, skal tages ud og lægges i igen. Undgå udskrivning på støvet papir.
 • Vent på, at produktet fuldfører et job eller viser meddelelsen "Ikke mere papir", før du lægger papir i igen.

Årsag

Et af de følgende forhold kan forårsage dette problem:
 • Papirbakkerne er tomme eller overfyldte.
 • Papiret er krøllet.
 • Udskrivningssiden, eller den blanke side, er ikke lagt i bakken, så denne side vender nedad. Fotopapir skal altid lægges i med den grove side opad.
 • Papiret er for glat til produktet.
 • Papiret får måske ikke kontakt med valserne.
 • Papirbreddestyret presser for stramt mod papirstakken.
 • Papirbakken er ikke sat helt ind i produktet.
 • Papirindstillingerne i printerdriveren svarer ikke til papiret i papirbakken.
 • Gummivalserne til papirfremføring er støvede.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...