hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ML-216x- og ML-216xW-laserprintere - Ilægning af papir

Dette emne indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken med manuel indføring af papir og udskriver på specialmedier.

Ilægning af papir i bakken (automatisk indføring)

Brug følgende fremgangsmåde ved ilægning af papir i bakken.
 1. Åbn bakken, og juster papirbreddestyret til det medieformat, du ilægger.
  bemærk:
  Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
  Figur : Eksempel på justering af papirbreddestyret
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne før ilægning.
  Figur : Eksempel på bøjning eller luftning af kanten på papir
 3. Læg papiret i bakken med udskriftssiden opad. Åbn derefter udskriftsudbakken.
  Figur : Eksempel på Ilægning af papir og åbning af udskriftsbakken
 4. Tryk papirbreddestyret sammen og skub det ind til kanten af papirstakken. Styret skal berøre papirstakken uden at bøje papiret.
  Figur : Eksempel på at flytte papirbreddestyret til kanten af papirstakken
bemærk:
Når du udskriver et dokument, skal du sørge for at angive papirtype og -format for bakken i printerdriveren. Vælg indstillingen til at udskrive i dit program > vælg Udskriftsindstillinger > Vælg fanen Papir > vælg papirformat og -type.

Ilægning og udskrivning af medier (manuel indføring)

Bakken kan rumme specialformater og -typer af specialmedier, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Når du bruger specialmedier, skal du manuelt indføre en side ad gangen i bakken.
Tip til brug af manuel indføringsmetode:
 • Brug kun anbefalede udskriftsmedier til din printer for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i bakken.
 • Ilæg kun én type, ét format og én vægt af udskriftsmedie ad gangen i bakken.
 • Udskriftsmediet skal ilægges med forsiden opad og den øverste kant ind i bakken først og placeret i midten af bakken.
 • Tilføj ikke medier under udskrivning for at undgå papirstop.
Ilæg og udskriv med den manuelle indføringsmetode
 1. Læg specialmediet eller papiret i bakken.
 2. Tryk bakkens papirbreddestyr sammen og juster dem til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
 3. Åbn udskriftsbakken.
 4. Du kan udskrive fra et program ved at åbne programmet og åbne udskrivningsmenuen.
 5. Åbn Udskriftsindstillinger, afhængigt af dit program.
 6. Vælg Udskriftsindstillinger, vælg fanen Papir, og vælg derefter den korrekte papirtype.
  Hvis du f.eks. vil bruge en label, skal du angive papirtypen til Label.
 7. Vælg Manuel dokumentføder i papirkilde, vælg derefter OK.
 8. Start udskrivning fra programmet. Når papiret ikke indføres jævnt under udskrivning, skal du forsigtigt skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres automatisk.
 9. Hvis du udskriver flere kopier af dokumentet, skal du ilægge næste ark, når den første side er udskrevet. Tryk på knappen Print screen på printerens kontrolpanel. Gentag dette for hver kopi, der skal udskrives.

Udskrivning på konvolutter, labels, karton og fortrykt papir

Se følgende afsnit for at få specifikke oplysninger om udskrivning på konvolutter, labels, karton/papir i specialformat eller fortrykt papir. Når du udskriver på specialmedier, skal du bruge instruktionerne i forrige afsnit til indføring af ét ark ad gangen.
bemærk:
Indstillingen for papir i printeren og driveren skal stemme overens, for at du kan udskrive uden fejl pga. uoverensstemmelser. Hvis du vil ændre den papirindstilling, der er angivet for printeren, skal du gå til Samsung Easy Printer Manager og vælge Switch to advanced mode (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...