hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ML-1860, ML-1865-laserprinter - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
bemærk:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.

Ilægning af papir i bakken

Brug følgende fremgangsmåde ved ilægning af papir i bakken.
 1. Åbn frontdækslet, tryk papirlængdestyret sammen, og træk det ud for at forlænge bakken. Juster derefter størrelsen på bakken til det medieformat, du ilægger.
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Eksempel på bøjning eller luftning af kanten på papir
 3. Placer papiret i bakken med den side opad, der skal udskrives på.
  Figur : Eksempel på ilægning af papir med udskriftssiden opad
  Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og -format for bakken.
  • Hvis du oplever problemer med papirindføring, skal du kontrollere, om papiret overholder mediespecifikationerne. Prøv derefter at anbringe ét ark ad gangen i bakken.
  • Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.

Udskrivning på specialmedier

Indstillingen for papir i printeren og driveren skal stemme overens, for at du kan udskrive uden fejl pga. uoverensstemmelser.
Hvis du vil ændre den papirindstilling, der er angivet for printeren, skal du gå til Samsung Easy Printer Manager og vælge Switch to advanced mode (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger.
Hvis printeren understøtter en displayskærm, kan du angive den ved hjælp af knappen Menu på kontrolpanelet. Derefter skal du angive papirtypen fra vinduet Udskriftsindstillinger > fanen Paper (Papir) > Paper type (Papirtype).
bemærk:
Når du bruger specialmedier, skal du indføre ét ark ad gangen.
Se tabellen for anvendelse af specialmedier i bakken.
Typer
Bakke
Manuel indføring i bakkea
Almindeligt
·
·
Tykt
·
·
Tyndt
·
·
Bankpostpapir
·
Konvolut
·
Farve
·
Karton
·
Etiketter
·
Fortrykt
·
Genbrug
·
·
Arkiv
·
·
Transparent
·
a. Tilgængelige papirtyper til manuel indføring i bakken.
(·: Understøttet, tomt: Ikke understøttet)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...