hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress SL-C2620-farvelaserprinter - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
  Figur : Papirbakke
 1. Bakkeforlængerhåndtag
 2. Papirlængdestyr
 3. Papirbreddestyr
bemærk:
For papir i Legal-format: Skub knappen som vist, og træk bakken ud.
Figur : Justering af bakke
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen.
  advarsel:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.

Ilægning af papir i bakken

bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen.
 1. Træk papirbakken ud.
  Figur : Papirbakke, fjerne
 2. Tag fat om og skub papirbreddestyreren og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte papirformatindføring, der er markeret i bundet af bakken, for at justere til formatet.
  Figur : Juster papirstyrene
 3. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 4. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyreren og papirlængdestyreren.
   Figur : Juster papirstyrene
  1. Papirlængdestyr
  2. Papirbreddestyr
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt justering af styr
  • Brug ikke papir med bøjet forkant. Det kan medføre papirstop eller at papiret bliver krøllet.
   Figur : Ikke-krøllet papir
 5. Sæt bakken tilbage i printeren.
  Figur : Papirbakke, indsætte
 6. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og format for bakken.

Multifunktionsbakke

Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.

Tip til brug af multifunktionsbakken

 • Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftsmedie ad gangen i multifunktionsbakken.
 • For at undgå papirstop må du ikke ilægge papir, mens der udskrives, når der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også for andre typer af udskriftsmedier.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftspapir for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i multifunktionsbakken.
 1. Tryk på frigørelsesknappen til multifunktionsbakken, og træk den ned for at åbne.
  Figur : Multifunktionsbakke, åbne
 2. Ilæg papiret.
  Figur : Papir, indsætte
 3. Klem om multifunktionsbakkens breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Juster papirstyrene
  • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning.
  • Når papir overlapper ved udskrivning via multifunktionsbakken, skal du åbne bakke 1 og fjerne det papir, der overlapper, og derefter forsøge at udskrive igen.
 4. Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtype og -format for multifunktionsbakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...