hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079-lasermultifunktionsprinter - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
  Figur : Papirbakkens dele
 1. Papirbreddestyr
 2. Bakke
bemærk:
 • Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
 • Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra printeren, afhængigt af indstillingerne eller modellen. Kontrollér din printertype.

Ilægning af papir i bakken

Brug følgende fremgangsmåde ved ilægning af papir i bakken.
 1. Åbn bakken (1). Juster derefter størrelsen på bakken til det medieformat, du ilægger (2).
  Figur : Åbn papirbakken
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne før ilægning.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Placer papiret i bakken med den side opad, du vil udskrive på.
  Figur : Ilæg papiret
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret så langt ind, at materialerne kommer til at ligge skævt.
  • Brug ikke papir med bukket forkant, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
  Figur : Korrekt placering af papirbreddestyrene
 4. Tryk papirbreddestyreren sammen, og skub den ind til kanten af papirstakken uden at få den til at bøje.
  Figur : Juster papirbreddestyret
 5. Konfigurer papirtype og -format for bakken.

Manuel indføring i bakken

Papirbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tips til brug af manuel indføring i bakken:
 • Hvis du vælger Paper > Source > Manual Feeder (Papir > Kilde > Manuel indføring) fra din printerdriver, skal du trykke på OK, hver gang du udskriver en side.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, hvis der stadig er papir i bakken.
 • Læg udskriftsmediet opad i midten af bakken, så den øverste kant går først ind i bakken.
 • For at sikre udskrivningskvaliteten og for at forhindre papirstop skal du kun bruge godkendte papirtyper.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i bakken.
 • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning. (se næste afsnit, "Udskrivning på specialmedier")
 • Ilæg kun udskriftsmedier af én type, størrelse og vægt ad gangen i bakken.

Udskrivning på specialmedier

Hvis du vil ændre de papirindstillinger, der er angivet for printeren, skal du angive papirtype fra vinduet Udskriftsindstillinger > fanen Paper > (Papir) Paper Type (Papirtype).
Hvis du f.eks. vil udskrive på etiketter, skal du vælge Labels (Etiketter) som Paper Type (Papirtype).
bemærk:
Når du bruger specialmedier, skal du indføre ét ark ad gangen.
Se tabellen over de specialmedier, der kan bruges i bakken.
Typer
Bakkea
Almindeligt
Y
Tykt
Y
Tyndt
Y
Bankpostpapir
Y
Farve
Y
Karton
Y
Etiketter
Y
Konvolut
Y
Fortrykt
Y
Bomuld
Y
Genbrug
Y
Arkiv
Y
a. Tilgængelige papirtyper til manuel indføring i bakken.
(Y: Understøttet, tomt: Ikke understøttet)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...