hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-C48x-farvelasermultifunktionsprinter - Ilægning af originaler

Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.
Du kan bruge scannerglaspladen eller dokumentføderen til at lægge en original i til kopiering, scanning og til at sende en fax.
bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen.

På scannerglaspladen

Du kan kopiere eller scanne originaler ved hjælp af scannerglaspladen. Du kan få den bedste scanningskvalitet, især for farvebilleder eller gråtonebilleder. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer printeren den over originalen på scannerglaspladen.
 1. Løft og åbn scannerlåget.
  Figur : Scannerlåg, åbne
 2. Anbring originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen. Juster den i forhold til registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.
  Figur : Anbring original, forside nedad
 3. Luk scannerens låg.
bemærk:
 • Hvis scannerlåget er åbent under kopiering, kan det påvirke kopikvalitet og tonerforbrug.
 • Støv på scannerglaspladen kan medføre sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren.
 • Hvis du kopierer en side fra en bog eller et tidsskrift, skal du løfte scannerlåget, indtil dets hængsler fanges af stopperen, og derefter skal låget lukkes. Hvis bogen eller tidsskriftet er tykkere end 30 mm, kan du starte kopieringen med åbent scannerlåg.
  advarsel:
 • Pas på ikke at slå scannerglaspladen i stykker. Du kan komme til skade.
 • Læg ikke hænder på den, når scannerlåget lukkes. Scannerlåget kan falde ned på hænderne og forårsage personskade.
 • Undlad at kigge ind i lyset fra indersiden af scanneren under kopiering eller scanning. Det er skadeligt for øjnene.

I dokumentføderen

 1. Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 2. Læg originalen med forsiden opad i papirbakken til dokumentføderen. Sørg for, at bunden af originalstakken passer til det papirformat, der er markeret på dokumentpapirbakken.
  Figur : Ilæg original, forside opad
 3. Justér breddestyrene på dokumentføderen, så de ligger op mod papirsiderne.
  Figur : Breddestyr, justere
  bemærk:
  Støv på dokumentføderens glasplade kan medføre sorte streger på udskriften. Hold altid glaspladen ren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...