hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-C48x-farvelasermultifunktionsprinter - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
  Figur : Papirbakke
 1. Papirdæksel
 2. Styrlås
 3. Papirlængdestyr
 4. Papirbreddestyr
  advarsel:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.

Ilægning af papir i bakken

bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen.
 1. Træk papirbakken ud.
  Figur : Papirbakke, fjerne
 2. Åben papirdækslet.
  Figur : Åbn papirdækslet
 3. Tag fat om og skub papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte papirformatholder, der er markeret i bundet af bakken, for at justere til formatet.
  Figur : Juster papirstyrene
 4. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 5. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Ilæg papir
  Hvis papiret er mindre end A4-format, skal du trykke på og låse styrets lås i bakken op. Skub derefter bakken indad manuelt. Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret.
  Figur : Lille papirformat, frigør
  Figur : Lille papirformat, juster styr
  Hvis papiret er længere end Legal-format, skal du trykke på og låse styrets lås i bakken op. Træk derefter bakken ud manuelt. Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret.
  Figur : Langt papirformat, frigør
  Figur : Lang papirformat, juster styr
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, da det kan medføre, at papiret bøjer.
  • Brug ikke papir med bukket forkant, da det kan forårsage papirstop eller krøllede udskrifter.
   Figur : Ikke rynket eller krøllet
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt justering af papirstyr
 6. Tryk papirbreddestyreren sammen, og skub den ind til kanten af papirstakken, uden at den bøjer.
  Figur : Juster længde- og breddestyrerne
 7. Luk papirdækslet.
  Figur : Papirdæksel, lukke
 8. Indsæt papirbakken.
  Figur : Papirbakke, indsætte
 9. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og format for bakken. Se Indstilling af papirformat og -type.
Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af dit land/dit område. Hvis du vil ændre formatet til A4 eller Letter, skal du justere håndtaget og papirbreddestyret.
 1. Træk bakken ud af printeren. Åbn papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken.
 2. Hvis du ønsker at ændre formatet til Letter, skal du holde om håndtaget bag på bakken og dreje håndtaget med uret. Brugere kan se håndtaget, når de flytter papirlængdestyret til indikatoren for papir i Letter-format (LTR).
  Figur : Håndtag til papirbakke
 3. Tag fat om papirbreddestyret, og skub det til kanten af håndtaget.
  Figur : Breddestyr, juster

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...