hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 Laser MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
  Figur : Papirbakkens dele
 1. Papirbreddestyr
 2. Bakke
bemærk:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.

Ilægning af papir i bakken

Brug følgende fremgangsmåde ved ilægning af papir i bakken.
 1. Åbn bakken. Juster derefter størrelsen på bakken til det medieformat, du ilægger.
  Figur : Åbn papirbakken
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne før ilægning.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Placer papiret i bakken med den side opad, der skal udskrives på (1). Åbn udskriftsbakken (2).
  Figur : Ilæg papiret
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret så langt ind, at materialerne kommer til at ligge skævt.
  • Brug ikke papir med bukket forkant, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
  Figur : Korrekt placering af papirbreddestyrene
 4. Tryk papirbreddestyreren sammen, og skub den ind til kanten af papirstakken uden at få den til at bøje.
  Figur : Juster papirbreddestyret
 5. Konfigurer papirtype og -format for bakken.
bemærk:
Indstillingerne foretaget fra printerdriveren tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
 1. Hvis du vil udskrive ved hjælp af et program, skal du åbne programmet og starte udskrivningsmenuen.
 2. Åbn Udskriftsindstillinger.
 3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype.
  Hvis du f.eks. vil bruge en label, skal du angive papirtypen til Label.
 4. Vælg Manual Feeder (Manuel indføring) som papirkilde, og klik på OK.
 5. Start udskrivning fra programmet.

Manuel indføring i bakken

Papirbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tips til brug af manuel indføring i bakken:
 • Hvis du vælger Paper > Source > Manual Feeder (Papir > Kilde > Manuel indføring) fra din printerdriver, skal du trykke på OK, hver gang du udskriver en side.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, hvis der stadig er papir i den manuelle indføring.
 • Ilæg udskriftsmediet med forsiden opad, i midten af bakken og med den øverste kant forrest ind mod den manuelle indføring.
 • Ilæg kun det relevante papir for at sikre udskriftskvaliteten og undgå papirstop.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle indføring.
 • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning.
 • Når papiret overlapper ved udskrivning ved hjælp af manuel indføring, skal du åbne bakken og fjerne papiret. Prøv derefter at udskrive igen.
 • Ilæg kun udskriftsmedier af én type, størrelse og vægt ad gangen i bakken.

Udskrivning på specialmedier

Mediet vises også under Udskriftsindstillinger. For at få den højeste udskrivningskvalitet skal du vælge den rigtige medietype fra vinduet Udskriftsindstillinger > fanen Paper (Papir) > Paper Type (Papirtype).
Hvis du f.eks. vil udskrive på etiketter, skal du vælge Labels (Etiketter) som Paper Type (Papirtype).
bemærk:
Når du bruger specialmedier, skal du indføre ét ark ad gangen.
Se tabellen over de specialmedier, der kan bruges i bakken.
Typer
Bakkea
Almindeligt
Y
Tykt
Y
Tyndt
Y
Bankpostpapir
Y
Farve
Y
Karton
Y
Etiketter
Y
Konvolut
Y
Fortrykt
Y
Bomuld
Y
Genbrug
Y
Arkiv
Y
a. Tilgængelige papirtyper til manuel indføring i bakken.
(Y: Understøttet, tomt: Ikke understøttet)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...