hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet Pro 7730-printere - Sort blæk udskrives ikke og andre problemer med udskriftskvaliteten

Dette dokument gælder for HP OfficeJet Pro 7730 Wide Format All-in-One-printere.
Kvaliteten af et udskrevet dokument eller billede er ikke som forventet. Procedurerne i dette dokument hjælper med stribede eller falmede udskrifter, farveblæk eller sort blæk, der ikke udskrives, dokumenter med utydelig eller udvisket tekst, blækstriber eller pletter og mange andre kvalitetsproblemer med udskriften.
Generelt bør lavt blækniveau ikke påvirke udskriftskvaliteten. Printeren stopper og viser en meddelelse, når blækniveauet er for lavt. Printeren kan dog stadig udføre en begrænset mængde udskrifter i 'backuptilstand' ved lavt blækniveau. I backuptilstand bliver de sorte farver muligvis ikke så mørke, eller udskrifterne kan være i gråtoner (gråtoner uden farve). Udskift tomme blækpatroner, hvis udskrivning i backuptilstand ikke er acceptabel.
bemærk:
Hårdhændet behandling i butikken eller under installationen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten med nyinstallerede blækpatroner. Hvis du oplever udskrivningsproblemer med nyinstallerede blækpatroner, skal du vente et par timer på, at den automatiske servicerutine bliver færdig, og derefter prøve at udskrive igen.

Trin 1: Kontrollér, at blækpatronerne er kompatible

HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægthedsbevis af dine patroner skal du gå til HP's websted til bekæmpelse af forfalskning (på engelsk).
Køb nye patroner og andre forbrugsvarer fra HP Store eller en lokal forhandler.
Hvis problemet blev løst ved at installere originale HP-blækpatroner, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.

Trin 2: Kontroller, at du bruger den korrekte papirtype til udskriftsjobbet

Kontroller, at du bruger en papirtype, der passer til udskriftsjobbet. Hvis ikke, skal du lægge den passende papirtype i printeren.
 • Læg papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Mange papirtyper har sider, der kan udskrives på, og sider, der ikke kan udskrives på, som f.eks. fotopapir og andre specielle medier. Som regel er den glatte side "udskriftssiden", og nogle gange indeholder den side, der ikke skal udskrives på, papirproducentens logo.
 • Brug ikke rynket eller krøllet papir. Læg kun rent papir, der ikke er krøllet, i produktet.
  Brug ikke krøllet papir
 • Brug den korrekte papirtype til dit projekt.
  • Til almindelige tekstdokumenter fungerer almindeligt papir med ColorLok-teknologi også. Papir med ColorLok-teknologi er papir i branchestandard, der fungerer godt sammen med HP-blæk.
   ColorLok-logo
  • Hvis du udskriver dokumenter med tæt udskrift, f.eks. grafik med høj kontrast eller fotografier, bliver resultatet bedst, hvis du bruger HP Advanced-fotopapir.
  • Nogle medier absorberer ikke blækket så godt som andre. Hvis dine udskrifter nemt tværes ud, skal du sørge for, at du bruger det anbefalede papir.
 • Opbevar fotopapir i originalemballagen og i en plastikpose, som kan forsegles. Opbevar pakken på en plan flade et køligt og tørt sted. Læg først 10-20 ark fotopapir i, når du er klar til at udskrive, og læg det resterende papir tilbage i emballagen.
 • Prøv at bruge en anden type papir. Dette vil afgøre, om problemet er relateret til papiret.
Prøv at udskrive. Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Trin 3: Kontroller udskriftsindstillingerne

Kontroller udskriftsindstillingerne for at sikre, at de passer til udskriftsjobbet.
bemærk:
Udskriftsindstillingerne varierer afhængigt af operativsystemet og softwareprogrammet.

Trin 4: Kontroller de anslåede blækniveauer

Kontroller det anslåede blækniveau. Hvis en blækpatron er tom, kan printeren udskrive et stykke tid i enten gråtoner eller sammensat sort, afhængigt af hvilken blækpatron der er tom. Hvis en farveblækpatron er tom, udskriver printeren i gråtoner med sort blæk. Hvis den sorte blækpatron er tom, udskriver printeren med sammensat sort fra farveblækpatronen. Sammensat sort er muligvis ikke så mørk som almindelige udskrifter.
bemærk:
Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater til planlægningsformål. Når en indikator viser et lavt blækniveau, bør du sørge for at have en ny blækpatron liggende klar, så du undgår eventuelle udskrivningsforsinkelser. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver anmodet om det.
På printerens kontrolpanel skal du stryge ned fra toppen af skærmen for at åbne dashboardet og derefter trykke på ikonet Blækniveau.
Kontrolpanelet viser de anslåede blækniveauer. Mængden af farve vist i en kolonne repræsenterer, hvor meget blæk der er tilbage i patronen af den farve.
Figur : Eksempel på displayet med blækniveau
Eksempel på displayet med blækniveau.

Trin 5: Udskift tomme blækpatroner eller blækpatroner med lavt blækindhold

Udskift eventuelle tomme blækpatroner eller blækpatroner med meget lavt blækindhold, og prøv derefter at udskrive igen. Spring dette trin over, hvis alle blækpatroner viser tilstrækkelige blækniveauer.
bemærk:
For at undgå problemer med udskriftskvaliteten og udtørrede blækpatroner, må du ikke lade eventuelle blækpatroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter.
 1. Tænd for printeren.
 2. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Åbning af dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 3. Vent, indtil printeren ikke er i brug og er lydløs, før du fortsætter.
 4. Tryk ind på fronten på en af blækpatronerne for at frigøre den, og træk derefter blækpatronen mod dig selv for at fjerne den.
  Figur : Fjernelse af blækpatronen fra holderen
  Billede: Tag blækpatronen ud af sin holder
 5. Tag den nye blækpatron ud af pakken.
 6. Sæt den nye blækpatron i holderen, og skub den derefter fremad, indtil den klikker på plads.
    advarsel:
  Løft ikke låsehåndtaget på slæden, når du skal indsætte blækpatronerne. Hvis du løfter låsehåndtaget, kan printhovedet eller blækpatronerne komme til at sidde forkert, hvilket kan beskadige udskriftsmekanismen og forårsage udskriftsproblemer.
  Figur : Isætning af blækpatronen i holderen
  Billede: Sæt blækpatronen i den farvekodede holder
 7. Gentag disse trin for at installere eventuelle andre nye blækpatroner.
 8. Sørg for, at der ikke er nogen blækpatron, der stikker længere ud end de andre. Hvis en blækpatron stikker ud, skal den skubbes på plads.
 9. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Lukning af dækslet til blækpatronen
  Lukning af dækslet til blækpatronen.
Prøv at udskrive. Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Trin 6: Udskriv en diagnosticeringsside for udskriftskvalitet

Udskriv en diagnosticeringsside for udskriftskvalitet, og vurder derefter resultaterne.
 1. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 2. På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Opsætning.
 3. Stryg opad på skærmen, tryk på Rapporter, og tryk derefter på Udskriftskvalitetsrapport.
  En diagnosticeringsside for udskriftskvalitet udskrives.
  Figur : Eksempel på en diagnosticeringsside for udskriftskvalitet
  Billede: Eksempel på diagnosticeringsside for udskriftskvalitet

Trin 7: Gennemgå testmønster 1

Evaluér testmønster 1 for at sikre, at linjerne er lige og forbundet.
Figur : Testmønster 1
Billede: Testmønster 1
 • Hvis linjerne i testmønster 1 er lige og forbundne, skal du gå til næste trin for at evaluere farveblokkene for fejl.
 • Hvis linjerne i testmønster 1 ikke er lige og forbundet, skal du gå til næste trin.

Trin 8: Justér skrivehovedet

Justering af udskriftshovedet kan løse problemerne med testmønster 1.
 1. På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Opsætning.
 2. Stryg op på skærmen, og tryk derefter på Vedligeholdelse af printer.
 3. Tryk på Juster printhovedet, og tryk derefter på Fortsæt.
  Der udskrives en justeringsside.
  Figur : Eksempel på et justeringsark
  Billede: Eksempel på et justeringsark

Trin 9: Udskriv en anden diagnosticeringsside for udskriftskvalitet

Udskriv en anden diagnosticeringsside for udskriftskvalitet for at undersøge linjerne i testmønster 1 igen.
 • Hvis linjerne i testmønster 1 ikke er lige og forbundne, skal du gå til næste trin for at bestille et udskiftningsskrivehoved.
 • Hvis linjerne i testmønster 1 er lige og forbundet, skal du gå til næste trin.

Trin 10: Undersøg farveblokkene for fejl

Undersøg farveblokkene på diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet for at sikre, at farveblokkene ikke viser hvide linjer og ikke er falmede eller mangler.
Figur : Farveblokke med hvide linjer i en farvebjælke
Billede: Testmønster 2 med hvide linjer i en farvebjælke.
Figur : Farveblokke med en manglende farveblok
Billede: Testmønster 2 med en manglende farveblok.
 • Hvis farveblokkene ikke viser hvide linjer og ikke er falmede eller mangler, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis nogen af farveblokkene viser hvide linjer, er falmede eller mangler helt, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 11: Rens printhovedet

Printhovedet kan være tilstoppet, og du skal muligvis rense printhovedet flere gange for at gendanne udskriftskvaliteten. Brug det automatiske værktøj fra printerens kontrolpanel til at rense skrivehovedet.
  advarsel:
Sluk aldrig for printeren, når der ikke er installeret blækpatroner. For at undgå problemer, der kræver rensning af printhovedet, eller som kan beskadige blæksystemet, skal du altid udskifte blækpatronerne så hurtigt som muligt, og du skal altid slukke printeren med tænd/sluk-knappen.
 1. På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Opsætning.
 2. Stryg op på displayet, og tryk derefter på Vedligeholdelse af printer.
 3. Tryk på Rens skrivehovedet, og tryk derefter på Fortsæt.
  Der udskrives en testside.
  Eksempel på testside til rensning af skrivehoved
 4. Kontrollér testsiden.
  • Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du klikke på Rense igen for at fortsætte til næste rensningsniveau. Gentag om nødvendigt disse trin for det tredje niveau af rensning.
   bemærk:
   Hvis skrivehovedet er meget tilstoppet, kan det kræve endnu en rengøringscyklus. Hvis det er tilfældet, skal du vente 30 minutter, før du udfører alle tre rengøringsstadier igen.
  • Hvis udskriftskvaliteten er acceptabel, skal du klikke på Udført.

Trin 12: Udskriv en anden diagnosticeringsside for udskriftskvalitet

Udskriv en anden diagnosticeringsside for udskriftskvalitet for at undersøge farveblokkene i testmønster 2 igen.
 • Hvis der ikke er nogen fejl i testmønster 2, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis der stadig er fejl i testmønster 2 efter en ekstra rensningscyklus af skrivehovedet, kan du prøve at rense skrivehovedet en tredje gang eller fortsætte til næste trin.

Trin 13: Bestilling af nyt printhoved

Udskift printhovedet, hvis ingen af trinene ovenfor løste problemet.
  advarsel:
Tag først blækpatronerne ud, når du har et nyt printhoved klar. HP anbefaler, at du ikke lader blækpatroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter. Dette kan beskadige både printeren og blækpatronerne.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til oversigt over printer- og sidekapacitet og gennemse oplysninger om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
Hvis din printhovedenhed ikke længere er omfattet af garantien, kan du købe en ny enhed online.
 1. Gå til HP Parts Store (på engelsk), og vælg derefter dit land/område og sprogkombination, hvis du bliver bedt om.
 2. Indtast M0H91A i søgefeltet "Find your part", og tryk derefter på Enter.
 3. Følg vejledningen på skærmen ved bestilling af skrivehovedenheden.
Når du har det nye skrivehoved, skal du gå til Udskiftning af skrivehovedet
Hvis problemet ikke løses ved at udskifte skrivehovedet, skal du gå til næste trin.

Trin 14: Udfør service på printeren

Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.
bemærk:
Gem et udskriftseksempel, der viser problemet. Hvis blækpatronerne, skrivehovedet eller printeren udskiftes under garantien, vil supportagenten bede om udskriftseksemplet. Hvis printeren returneres til HP, skal udskriftseksemplet returneres sammen med printeren. Anbring udskriftseksemplet i udbakken, når du pakker printeren til afsendelse.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...