hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ENVY 7100-, 7800-printere - Sort eller farvet blæk udskrives ikke, andre problemer med udskriftskvaliteten

Dette dokument gælder for HP ENVY Photo 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858 og 7864 All-in-One-printere.
Kvaliteten af et udskrevet dokument eller billede er ikke som forventet. Procedurerne i dette dokument hjælper med stribede eller falmede udskrifter, farveblæk eller sort blæk, der ikke udskrives, dokumenter med utydelig eller udvisket tekst, blækstriber eller pletter og mange andre kvalitetsproblemer med udskriften.

Trin 1: Geninstaller printerdriveren (kun Windows)

Hvis du ikke kan udskrive med farve fra en Windows-computer, skal du afinstallere og geninstallere printersoftwaren. Spring dette trin over, hvis din printer kan udskrive i farver.
 1. Fjern printeren fra listen over enheder.
  For trin til fjernelse af printeren fra listen over enheder skal du gå til Sådan afinstallerer du printersoftware (Windows).
 2. Gå til HP's kundesupport - Download af software og drivere, og installer den nyeste software for din printer.
Prøv at udskrive. Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke at gå videre med fejlfindingen.

Trin 2: Brug originale HP-blækpatroner

HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægthedsbeviset for dine patroner skal du gå til HP's websted til bekæmpelse af forfalskning (på engelsk).
Køb nye patroner og andre forbrugsvarer fra HP Store eller en lokal forhandler.
bemærk:
Hårdhændet behandling i butikken eller under installationen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten med nyinstallerede blækpatroner. Hvis du oplever udskrivningsproblemer med nyinstallerede blækpatroner, skal du vente et par timer på, at den automatiske servicerutine bliver færdig, og derefter prøve at udskrive igen.
Hvis problemet blev løst ved at installere originale HP-blækpatroner, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.

Trin 3: Kontroller om der er blækudtværinger på bagsiden af udskrifter

Hvis der er udtværinger af blæk på bagsiden af dine udskrifter, skal du bruge det automatiserede værktøj til at løse problemet.
 1. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 2. På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Opsætning.
 3. Stryg op på skærmen, tryk på Printervedligeholdelse, og tryk derefter på Rengør udtværinger.
  Printeren indfører langsomt en side. Printeren vil frembringe støj i ca. et minut.
 4. Vent, indtil siden er kommet ud af printeren, før du fjerner den.
Efter rensning af blækudtværinger skal du prøve at udskrive. Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 4: Kontroller, at du bruger den korrekte papirtype til udskriftsjobbet

Brug af forkert papir til udskriftsjobbet kan forårsage skævhed, linjer eller striber. Følg følgende retningslinjer for at sikre, at du bruger det korrekte papir. Hvis ikke, skal du lægge den passende papirtype i printeren.
 • Læg papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Mange papirtyper har sider, der kan udskrives på, og sider, der ikke kan udskrives på, som f.eks. fotopapir og kuverter. Som regel er den glatte side "udskriftssiden", og nogle gange indeholder den side, der ikke skal udskrives på, papirproducentens logo.
 • Brug ikke rynket eller krøllet papir. Brug kun rent papir, der ikke er krøllet.
  Brug ikke krøllet papir
 • Brug den korrekte papirtype til dit projekt.
  • Til almindelige tekstdokumenter fungerer almindeligt papir med ColorLok-teknologi også. Papir med ColorLok-teknologi er papir i branchestandard, der fungerer godt sammen med HP-blæk.
   ColorLok-logo
  • Hvis du udskriver dokumenter med tæt udskrift, f.eks. grafik med høj kontrast eller fotos, bliver resultatet bedst, hvis du bruger Avanceret HP-fotopapir.
  • Noget papir absorberer muligvis ikke blækket så godt som andre. Hvis dine udskrifter nemt tværes ud, skal du sørge for, at du bruger det anbefalede papir.
 • Opbevar fotopapir i originalemballagen og i en plastikpose, som kan forsegles. Opbevar pakken på en plan flade et køligt og tørt sted. Læg først 10-20 ark fotopapir i, når du er klar til at udskrive, og læg det resterende papir tilbage i emballagen.
 • Prøv at bruge en anden type papir. Dette vil afgøre, om problemet er relateret til papiret.
Prøv at udskrive igen. Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 5: Kontroller udskriftsindstillingerne

Kontroller udskriftsindstillingerne, og sørg for, at de passer til udskriftsjobbet. Læs afsnittet, der passer til dit operativsystem.
Når du har foretaget eventuelle nødvendige ændringer i udskrivningsindstillingerne, skal du prøve at udskrive igen. Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 6: Kontroller de anslåede blækniveauer

Lavt blækniveau kan påvirke udskriftskvaliteten. Udskift blækpatroner, der er ved at løbe tør.
bemærk:
Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når en indikator viser et lavt blækniveau, bør du sørge for at have en ny blækpatron liggende klar, så du undgår eventuelle udskrivningsforsinkelser. Du behøver ikke udskifte blækpatronerne, før kvaliteten ikke længere er tilfredsstillende.
På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Blæk.
Kontrolpanelet viser de anslåede blækniveauer. Mængden af farve vist i en kolonne repræsenterer, hvor meget blæk der er tilbage i patronen af den farve.
Anslået blækniveau
 • Hvis ingen af blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, behøver du ikke at udskifte dem endnu. Fortsæt til trinnet for at udskrive en diagnosticeringsside for udskriftskvalitet.
 • Hvis nogle af blækpatronerne har lavt blækniveau, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 7: Udskift tomme blækpatroner eller blækpatroner med lavt blækindhold

Udskift eventuelle tomme blækpatroner eller blækpatroner med meget lavt blækindhold, og prøv derefter at udskrive igen.
  advarsel:
For at undgå problemer med udskriftskvaliteten og udtørrede blækpatroner, må du ikke lade eventuelle blækpatroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter.
 1. Tænd for printeren.
 2. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 3. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Billede: Åbning af dækslet til blækpatronerne
 4. Vent, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 5. Tryk let ned på blækpatronen for at udløse den, og træk derefter blækpatronen ud for at fjerne den fra sin sokkel.
  Fjern blækpatronen
 6. Tag den nye blækpatron ud af pakken. Sørg for, at du kun rører ved det sorte plastik på blækpatronen.
  Sådan tager du fat i blækpatronens sider.
 7. Fjern plastiktapen.
    advarsel:
  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Udskift ikke den beskyttende tape på kontaktfladerne. Håndtering af disse dele kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Fjern plastiktapen
 8. Hold blækpatronen i siderne med kontaktfladerne mod printeren, sæt blækpatronen i dens holder, og skub forsigtigt blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  bemærk:
  Farveblækpatronen sidder til venstre og den sorte blækpatron til højre.
  Sådan klikkes blækpatronen på plads
 9. Gentag om nødvendigt disse trin, hvis du skal udskifte de andre blækpatroner.
 10. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Printeren starter en initialiseringsproces. Det er normalt, at printeren larmer under denne proces. Når processen er udført, udskriver printeren en justeringsside.
Efter udskiftning af blækpatroner med lavt eller tomt blækniveau skal du prøve at udskrive igen. Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Trin 9: Undersøg farveblokkene for fejl

Undersøg farveblokkene på diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet for at sikre, at farveblokkene ikke viser hvide linjer og ikke er falmede eller mangler.
Eksempel på farveblokkene uden fejl

Trin 10: Rens blækpatronerne

Brug det automatiserede værktøj til at rense blækpatronerne.
bemærk:
For at undgå problemer, der kræver rensning, skal du altid slukke printeren med Tænd/sluk -knappen.
 1. På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Opsætning.
 2. Stryg opad på skærmen, og tryk derefter på Vedligeholdelse af printer.
 3. Tryk på Rengør patroner, og tryk derefter på Fortsæt.
  En diagnosticeringsside for udskriftskvalitet udskrives.
 4. Undersøg diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet.
  • Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du klikke på Rengør igen for at fortsætte til næste rensningsniveau. Gentag disse trin for det tredje niveau af rensning, hvis det er nødvendigt.
   bemærk:
   Hvis skrivehovedet er meget tilstoppet, kan det kræve endnu en rensningscyklus. Hvis det er tilfældet, skal du vente 30 minutter, før du udfører begge rensningsniveauer igen.
  • Hvis udskriftskvaliteten er acceptabel, skal du klikke på Udført. Du kan stoppe fejlfindingen.
Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 11: Undersøg justeringslinjerne og de grønne farveblokke for fejl

Undersøg justeringslinjerne og den grønne farveblok på siden diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet, som du udskrev i forrige trin. Sørg for, at linjerne er lige og forbundet, og at der ikke er nogen mørke linjer eller hvide huller i de grønne farveblokke.
Justeringslinjer uden fejl
 Grønne farveblokke uden fejl
 • Hvis du ikke ser fejlpå diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet, fungerer udskrivningsmekanismen og blækpatronerne korrekt. Hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende, skal du prøve disse generelle retningslinjer for udskriftskvalitet. Du behøver ikke at fortsætte med fejlfindingstrinene i dette dokument.
  • Sørg for, at det billede, du udskriver, har tilstrækkelig opløsning. Billeder, der er forstørret for meget, kan virke slørede.
  • Hvis problemet er nær kanten af udskriften, kan du ændre udskriftsindstillingerne til at rotere billedet 180 grader. Problemet optræder måske ikke i den anden ende af udskriften.
  • Lad ikke ubeskyttede blækpatroner ligge uden for printeren i længere tid.
  • Brug altid tænd/sluk-knappen til at slukke for printeren. Det beskytter patronerne mod eksponering for luft.
 • Hvis nogen af justeringslinjerne ikke er lige og forbundet, eller hvis den grønne farveblok har mørke linjer eller hvide huller, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 12: Juster printeren

Brug et automatiseret værktøj til at justere blækpatronerne.
 1. På printerens kontrolpanel skal du stryge ned for at åbne dashboardet, og derefter skal du trykke på ikonet Opsætning.
 2. Stryg opad på skærmen, og tryk derefter på Vedligeholdelse af printer.
 3. Tryk på Juster patroner, og tryk derefter på Fortsæt.
  Printeren udskriver en justeringsside.
Efter justering af blækpatronerne skal du prøve at udskrive. Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 13: Rengør området omkring blækdyserne manuelt

Udfør ikke disse trin, medmindre diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet eller udskriften specifikt viser udtværet tekst eller spormærker. Hvis du ikke kan se spormærker eller udtværinger, skal du gå til næste trin for at udskifte den fejlbehæftede blækpatron.
Hvis udskrifterne viser spormærker eller udtværinger, skal du rense området omkring blækdyserne.
 Eksempel på udtværet tekst
 Eksempel på tekst med spormærker
 1. Hav følgende materialer klar:
  • En ren, fnugfri klud eller en ren, tør vatpind
  • Destilleret vand eller vand fra flaske
     advarsel:
   Brug ikke postevand, da det kan indeholde forurenende stoffer, som kan beskadige skrivehovedet.
 2. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Åbn dækslet til blækpatronerne
 3. Vent, indtil printeren ikke er i brug og er lydløs, før du fortsætter.
 4. Tryk let ned på blækpatronen for at udløse den, og træk derefter blækpatronen ud for at fjerne den fra sin sokkel.
  Sådan trykker du ned på blækpatronen for at fjerne den
    advarsel:
  Tag ikke begge blækpatroner ud samtidigt. Fjern og rengør hver blækpatron enkeltvis. Lad ikke en blækpatron ligge uden for printeren i mere end 30 minutter.
 5. Tag fat i blækpatronens sider.
  Sådan tager du fat i blækpatronens sider
 6. Fugt en ren fnugfri klud eller vatpind med destilleret vand eller vand fra flaske.
 7. Rens overfladen og kanterne rundt om blækdyserne med kluden eller vatpinden.
    advarsel:
  Rens ikke blækdysepladen.
   Rensning af området omkring blækdyserne
  1. Dyseplade - Må ikke renses
  2. Området omkring blækdysen - Skal renses
  3. Blækpatronens kontaktflader - Må ikke renses
 8. Vent 10 minutter, så det rengjorte område kan tørre, før du fortsætter.
 9. Hold blækpatronen i siderne med kontaktfladerne mod printeren, sæt blækpatronen i dens holder, og skub forsigtigt blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  Sådan klikkes blækpatronen på plads
 10. Gentag disse trin for at rengøre rundt om dyserne på den anden blækpatron.
 11. Luk dækslet til blækpatronerne.
Prøv at udskrive. Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 14: Udskift den blækpatron, der giver problemer

Udskift den fejlbehæftede blækpatron, hvis du så fejl på diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet, og ovenstående trin ikke løser problemet, selvom blækpatronen ikke er ved at løbe tør for blæk. Den fejlbehæftede blækpatron er den, der udskrev fejlene på diagnosticeringssiden for udskriftskvalitet som beskrevet tidligere i dette dokument.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til oversigt over printer- og sidekapacitet og gennemse oplysninger om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
 1. Tænd for printeren.
 2. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 3. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Billede: Åbning af dækslet til blækpatronerne
 4. Vent, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 5. Tryk let ned på blækpatronen for at udløse den, og træk derefter blækpatronen ud for at fjerne den fra sin sokkel.
  Fjern blækpatronen
 6. Tag den nye blækpatron ud af pakken. Sørg for, at du kun rører ved det sorte plastik på blækpatronen.
  Sådan tager du fat i blækpatronens sider.
 7. Fjern plastiktapen.
    advarsel:
  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Udskift ikke den beskyttende tape på kontaktfladerne. Håndtering af disse dele kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Fjern plastiktapen
 8. Hold blækpatronen i siderne med kontaktfladerne mod printeren, sæt blækpatronen i dens holder, og skub forsigtigt blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  bemærk:
  Farveblækpatronen sidder til venstre og den sorte blækpatron til højre.
  Sådan klikkes blækpatronen på plads
 9. Gentag om nødvendigt disse trin, hvis du skal udskifte de andre blækpatroner.
 10. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Printeren starter en initialiseringsproces. Det er normalt, at printeren larmer under denne proces. Når processen er udført, udskriver printeren en justeringsside.
Prøv at udskrive. Fortsæt til næste trin, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel.

Trin 15: Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.
Gå til kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.
For at bekræfte din garantistatus skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.
bemærk:
Gem et udskriftseksempel, der viser problemet. Hvis blækpatronerne, skrivehovedet eller printeren udskiftes under garantien, vil supportagenten bede om udskriftseksemplet. Hvis printeren returneres til HP, skal udskriftseksemplet returneres sammen med printeren. Anbring udskriftseksemplet i udbakken, når du pakker printeren til afsendelse.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...