hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Yderligere indstillinger, når du faxer

Yderligere indstillinger, når du faxer

Følgende indstillinger er tilgængelige på listen over Indstillinger, når du faxer.
bemærk:
Den følgende liste indeholder mastersættet af indstillinger, der er tilgængelige for HP LaserJet Enterprise MFP-printere. Nogle indstillinger er ikke tilgængelige på alle printere.
Originale sider
Angiv, om originaldokumentet skal udskrives på en side eller begge sider.
Opløsning
Angiv opløsningen for scannede billeder. Vælg en højere opløsning for at øge billedets klarhed. Når opløsningen øges, stiger filstørrelsen imidlertid også.
Originalformat
Angiv papirformat for originaldokumentet.
Indholdsretning
Angiv, om det originale dokument skal udskrives i stående eller liggende retning.
Billedjustering
Skarphed: Tydeliggør eller blødgør billedet. Hvis du f.eks. forøger skarpheden, vises teksten mere skarpt. Hvis du formindsker den, vises fotos mere blødt.
Mørkhed: Juster indstillingen for at forøge eller formindske mængden af sort og hvid i farverne i det scannede billede.
Kontrast: Juster indstillingen for at forøge eller formindske forskellen mellem den lyseste og den mørkeste farve på siden.
Baggrundsoprydning: Fjern svage farver fra baggrunden af scannede billeder. Hvis originaldokumentet f.eks. er trykt på farvet papir, kan du bruge denne funktion til at lysne baggrunden uden at påvirke billedets mørkhed.
Automatisk tone: Kun tilgængelig for Flow-printere. For originale dokumenter, der mindst har tekst bestående af 100 tegn på siden, kan printeren registrere hvilken kant, der er øverst på siden, og den vender de scannede billeder i henhold hertil. Hvis nogle sider vender omvendt i forhold til de andre sider, vil det scannede billede have alle sider vendt den rigtige retning. Hvis nogle af siderne er i liggende retning, roterer printeren billedet, så det øverste af siden er øverst på billedet.
Optimer tekst/billede
Optimer jobbet til den type billede, du scanner: tekst, grafik eller fotos.
Slet kanter
bemærk:
Denne funktion er ikke tilgængelig for alle firmwareversioner. Du skal muligvis opdatere printerfirmwaren for at kunne benytte denne funktion.
Fjern scanningsmærker som f.eks. mørke rande eller mærker efter hæfteklammer eller huller ved at "slette" de specificerede kanter på scanningsjobbet.
Undertrykkelse af tomme sider
Udelad tomme sider i originaldokumentet i det scannede billede. Denne funktion er nyttig til scanning af sider med udskrift på begge sider, så du kan udelukke tomme sider i dokumentet.
Registrering af indføring af flere sider
Aktivér eller deaktiver registrering af flere sider. Hvis aktiveret, stopper scanningen, når printeren registrerer, at mere end én side ad gangen lægges i dokumentføderen. Hvis deaktiveret, fortsætter scanningen, når flere sider registreres, for at tillade scanning af sider, der hænger sammen, originaler med selvklæbende noter eller tykt papir.
Besked
Vælg, om der skal sendes en besked med status på scanningsjob. Printeren kan udskrive beskeden, eller den kan sende den i en e-mail.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...