hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise 765, HP PageWide Managed E75160, P75250 - Energibesparende indstillinger

Indledning

Konfigurer indstillinger for dvaletilstand for at reducere strømforbruget, når printeren er inaktiv.

Indstilling af dvaletimeren og konfiguration af printeren til et strømforbrug på 2 watt eller mindre

Indstillingerne for dvaletilstand i denne menu påvirker, hvor meget strøm printeren bruger, vågn op/dvaletid, hvor hurtigt printeren går i dvaletilstand, og hvor hurtigt printeren vågner fra dvaletilstand.
Hvis du vil konfigurere printeren til et strømforbrug på 2 watt eller mindre i dvaletilstand, skal du angive tidsværdier for indstillingerne Dvale efter inaktivitet og Automatisk slukning efter dvale.
 1. Vælg Indstillinger på startskærmbilledet i printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Generelt
  • Energiindstillinger
  • Dvaleindstillinger
 3. Vælg Dvale efter inaktivitet for at angive det antal minutter, som printeren skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand. Indtast det relevante tidsrum.
 4. Vælg Auto fra efter dvale for at bringe printeren i en dybere strømbesparelsestilstand efter en dvaleperiode. Indtast det relevante tidsrum.
  bemærk:
  Som standard vil printeren vågne fra Auto fra som reaktion på en aktivitet bortset fra USB- og Wi-Fi. Til større energiindstillinger kan du angive, at den kun skal vågne ved aktivering af strømknappen ved at vælge Luk ned (kun vækning ved tænd/sluk-knap).
 5. Vælg Udført for at gemme indstillingerne.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...