hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ML-2950-2956-laserprintere - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
bemærk:
 • Brug af udskriftsmedier, der ikke opfylder disse specifikationer, kan medføre problemer og give anledning til reparation. Sådanne reparationer er ikke dækket af HP's garanti og serviceaftaler
  .
 • Brug ikke inkjet-fotopapir til denne printer, da det kan forårsage skader.
 • Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
 • Brug dertil beregnede udskriftsmedier.
  vigitig advarsel:
Brug af brændbare medier eller fremmedlegemer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden og i sjældne tilfælde forårsage brand.

Oversigt over papirbakken

Juster papirstyrene for at ændre størrelsen på papiret i bakken.
  Figur : Papirbakkestyr
 1. Styr til bakkeudvidelse
 2. Papirlængdestyr
 3. Papirbreddestyr
bemærk:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
Papirmængdeindikatoren viser mængden af papir i bakken.
  Figur : Papirmængdeindikator
 1. Fuld
 2. Tom

Ilægning af papir i bakken

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakken.
bemærk:
Når du udskriver ved hjælp af bakken, må du ikke lægge papir i den manuelle indføring. Det kan medføre papirstop.
 1. Fjern papirbakken fra printeren.
 2. Brug bakkeudvidelsesstyret (1), og juster bakkestørrelsen til den papirstørrelse, der lægges i (2).
  Figur : Juster udvidelsesstyret
 3. Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret.
  Figur : Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret
 4. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 5. Læg papiret i bakken.
  Figur : Ilæg papiret
 6. Juster bakkeudvidelsesstyret (1), papirlængdestyret (2) og papirbreddestyret i forhold til papirets størrelse.
  Figur : Juster papirstyrene
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyreren for langt ind, så mediet kommer til at ligge skævt.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt placering af papirstyrene
  • Brug ikke et ark papir med bukket forkant. Det kan forårsage papirstop, eller papiret kan blive krøllet.
   Figur : Brug ikke papir med krølning
 7. Monter bakken igen.
  Figur : Sæt bakken på plads igen
 8. Åbn udskriftsbakken.
  Figur : Åbn udskriftsbakken

Ilægning af papir i den manuelle indføring

Den manuelle indføring kan rumme specialformater og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tips til brug af den manuelle indføring:
 • Ilæg kun udskriftsmedier af én type, størrelse og vægt ad gangen i bakken.
 • Hvis du vælger Manuel indføring for papirkilden i programmet, skal du trykke på knappen Print Screen, Demo-side eller WPS, hver gang du udskriver en side. Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftsmedie ad gangen i den manuelle indføring.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, hvis der stadig er papir i den manuelle indføring.
 • Ilæg udskriftsmediet med forsiden opad, i midten af bakken og med den øverste kant forrest ind mod den manuelle indføring.
 • Ilæg kun det relevante papir for at sikre udskriftskvaliteten og undgå papirstop.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle indføring.
 • Når du udskriver på specialmedier, skal du følge retningslinjerne for ilægning.
 • Når papiret overlapper ved udskrivning ved hjælp af manuel indføring, skal du åbne bakken og fjerne papiret. Prøv derefter at udskrive igen.
 • Når papiret ikke indføres jævnt under udskrivning, skal du skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres normalt.
 • Når printeren er i strømbesparende tilstand, indfører den ikke papir i den manuelle indføring. Væk printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen, før du bruger den manuelle indfører.
Brug vejledningen til at ilægge papir i den manuelle indføring.
 1. Åbn dækslet på den manuelle indføring.
  Figur : Åbn dækslet
 2. Udvid de manuelle papirstyr til en bredere bredde end udskriftsmaterialet.
  Figur : Udvid papirstyrene
 3. Juster de manuelle indføringsstyr til bredden af udskriftsmaterialet uden at bøje det.
  Figur : Juster de manuelle indføringsstyr
 4. Åbn udskriftsbakken.
  Figur : Åbn udskriftsbakken

Udskrivning på specialmedier

Typerne af specialmedier vises under Udskriftsindstillinger. For at få den højeste udskriftskvalitet skal du vælge den korrekte medietype fra vinduet Printerindstillinger > Papir > Papirtype.
Hvis du f.eks. vil udskrive på labels, skal du vælge Label som Papirtype.
bemærk:
 • Når du bruger specialmedier, skal du indføre ét ark ad gangen.
 • Udskriv specialmedier med forsiden opad. Hvis specialmedier udskrives med krøller, folder, furer eller sorte, tykke streger, skal du åbne det bagerste dæksel og prøve at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.
Se tabellen over de specialmedier, der kan bruges i bakken.
Typer
Bakke
Manuel indføring
Almindeligt
Y
Y
Tykt
Y
Y
Tykkere
Y
Tyndt
Y
Y
Bankpostpapir
Y
Y
Farve
Y
Karton
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolut
Y
Tyk konvolut
Y
Fortrykt
Y
Bomuld
Y
Genbrug
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: Understøttet. Tom: ikke understøttet)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...