hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Vi er I øjeblikket igang med at opgraderer vores hjemmeside

  Hvis du oplever fejl i løbet af denne periode, skal du prøve igen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-4200 Laser MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
Papirbakken kan maksimalt indeholde 250 ark almindeligt papir på 75 g/m2 (20 lb).

Ilægning af papir i papirbakken

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakken.
 1. Fjern papirbakken fra printeren.
  Figur : Fjern papirbakken
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Læg papirstakken i papirbakken med den side, der skal udskrives på, nedad.
  Figur : Læg papiret i bakken
  bemærk:
  Hvis du vil tilpasse papirstyrene til en anden papirstørrelse, skal du gå til Ændring af papirets størrelse i bakken.
 4. Vær opmærksom på papirgrænsemærket på begge indersider af papirbakken. Hvis der fyldes for meget papir i, kan det medføre papirstop.
  Figur : Papirgrænsemærke
 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren.
  Figur : Sæt bakken på plads igen
  bemærk:
  Når du har lagt papiret i, skal du indstille printeren til papirtypen og -størrelsen. Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.

Skift papirets størrelse i papirbakken

Hvis du vil ilægge længere papirstørrelser, f.eks. Legal, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken.
 1. Når du har trykket på og løsnet styrelåsen (1), skal du skubbe papirlængdestyret helt ud for at forlænge papirbakken til fuld længde (2).
  Figur : Forlæng papirbakken
 2. Læg papir i papirbakken, tryk derefter på det forreste papirlængdestyr, og skub det indad, indtil det berører enden af papirstakken let.
  Figur : Juster papirlængdestyret
  For papir, der er mindre end Letter, skal du justere det forreste papirlængdestyr, så det let berører papirstakken.
  Figur : Juster det forreste papirlængdestyr
 3. Tag fat om papirbreddestyret, som vist, og flyt det ind mod stakken af papir, indtil det berører siden af stakken ganske let.
  Figur : Juster papirbreddestyret.
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyrene for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt placering af papirstyrene

Ilægning af papir i den manuelle indføring

Brug den manuelle indføring til at udskrive transparenter, etiketter eller postkort samt til hurtigt at køre papirtyper eller -størrelser, der ikke er lagt i papirbakken på det pågældende tidspunkt.
Tips til brug af den manuelle indføring:
 • Udskriftsmaterialet skal ilægges med forsiden opad, med den øverste kant forrest ind mod den manuelle indføring og placeret i midten af bakken.
 • For at sikre udskrivningskvaliteten og for at forhindre papirstop må der kun ilægges de angivne udskriftsmedier.
 • Når du udskriver på medier på 76 x 127 mm (3 x 5") med den manuelle indføring, skal du åbne bagdækslet.
 • Når du udskriver på transparenter, skal du åbne bagdækslet. Ellers kan de blive revet itu på vej ud af printeren.
Brug vejledningen til at ilægge papir i multifunktionsbakken.
 1. Ilæg et ark af udskriftsmaterialet i midten af den manuelle indføring med den side, der skal udskrives, opad.
  Figur : Brug af den manuelle indføring
  Brug følgende metoder til ilægning af forskellige papirtyper:
  • Konvolutter: Ilæg et ark med klapsiden nedad og med frimærkeområdet i øverste venstre side.
  • Transparenter: Ilæg et ark med udskriftssiden opad og toppen med klæbebåndet forrest ind mod printeren.
  • Etiketter: Ilæg et ark med udskriftssiden opad og den korte øverste kant forrest ind mod printeren.
  • Fortrykt papir: Ilæg et ark med udsmykningen opad og den øverste kant ind mod printeren.
  • Kort: Ilæg et ark med udskriftssiden opad og den korte kant forrest ind mod printeren.
 2. Juster de manuelle indføringsstyr til bredden af udskriftsmaterialet uden at bøje det.
  Figur : Juster de manuelle indføringsstyr
 3. Når du har ilagt papir, skal du indstille papirtype og -format for den manuelle indføring.
  bemærk:
  Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.
 4. Hvis det er nødvendigt, skal du åbne det bageste dæksel for at udskrive specialmedier.

Udskrivning på specialmedier

Når du udskriver på specialmedier, skal du tænke på følgende for hver papirtype.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...