hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-340x Laser MFP - Ilægning af originaler

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.
Du kan bruge scannerglaspladen eller dokumentføderen til at lægge en original i til kopiering, scanning og forsendelse af en fax.
bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér din printertype.

På scannerglaspladen

Du kan kopiere eller scanne originaler ved hjælp af scannerglaspladen. Du kan få den bedste scanningskvalitet, især for farvebilleder eller gråtonebilleder. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer printeren den over originalen på scannerglaspladen.
 1. Løft og åbn scannerlåget.
  Figur : Scannerlåg, åbn
 2. Anbring originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen. Juster den i forhold til registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.
  Figur : Placer original med forsiden nedad
 3. Luk scannerens låg.
bemærk:
 • Hvis scannerlåget er åbent under kopiering, kan det påvirke kopikvalitet og tonerforbrug.
 • Støv på scannerglaspladen kan medføre sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren.
 • Hvis du kopierer en side fra en bog eller et tidsskrift, skal du løfte scannerlåget, indtil dets hængsler fanges af stopperen, og derefter skal låget lukkes. Hvis bogen eller tidsskriftet er tykkere end 30 mm, kan du starte kopieringen med åbent scannerlåg.
  advarsel:
 • Pas på ikke at slå scannerglaspladen i stykker. Du kan risikere at komme til skade.
 • Læg ikke hænder på den, når scannerlåget lukkes. Scannerlåget kan falde ned på hænderne, så du kommer til skade.
 • Undlad at kigge ind i lyset fra indersiden af scanneren under kopiering eller scanning. Det er skadeligt for øjnene.

I dokumentføderen

Når du bruger dokumentføderen, kan du ilægge op til 40 ark papir (80 g/m2, 20 lbs bankpost) til samme job.
 1. Åbn dokumentføderdækslets dækselstyr.
  Figur : Føderdækslets styr, åbn
 2. Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Læg originalen med forsiden opad i papirbakken til dokumentføderen. Sørg for, at bunden af originalstakken passer til det papirformat, der er markeret på dokumentpapirbakken.
  Figur : Ilæg original med forsiden opad
 4. Justér breddestyrene på dokumentføderen, så de ligger op mod papirsiderne.
  Figur : Breddestyr, juster
  bemærk:
  Støv på dokumentføderens glasplade kan medføre sorte streger på udskriften. Hold altid glaspladen ren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...