hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress SL-M4080-laserprinter - multifunktionsprinter - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
bemærk:
Illustrationerne kan afvige fra din printer, afhængigt af printerfunktionerne eller -modellen. Kontrollér din printertype.

Oversigt over papirbakken

Juster papirstyrene for at ændre størrelsen på papiret i bakken.
  Figur : Oversigt over papirbakken
 1. Papirlængdestyr
 2. Papirmængdeindikator
 3. Papirbreddestyr
 4. Papirgrænsemærke
bemærk:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
Tryk på knappen som vist, og træk bakken ud for at tilpasse den til papir i Legal, A4- eller Letter-format.
Figur : Juster i forhold til papirtype
Papirmængdeindikatoren viser mængden af papir i bakken.
  Figur : Papirmængdeindikator
 1. Fuld
 2. Tom

Ilægning af papir i bakke 1 eller de valgfri bakker

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakken.
 1. Fjern papirbakken fra printeren.
  Figur : Fjern papirbakken
 2. Pres papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget til den korrekte papirstørrelsesholder markeret i bunden af skuffen.
  Figur : Juster papirlængdestyret
 3. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 4. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyreren og papirlængdestyreren.
   Figur : Ilæg papir, og juster styrene
  1. Papirlængdestyr
  2. Papirbreddestyr
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyrene for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Brug ikke papir med bukket forkant, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
   Figur : Korrekt placering af papirstyrene
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt placering af papirstyrene
 5. Monter bakken igen.
  Figur : Sæt bakken på plads igen
 6. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtypen og -formatet for bakken.

Ilæg papir i multifunktionsbakken

Papirbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tip til brug af multifunktionsbakken:
 • Ilæg kun udskriftsmedier af én type, størrelse og vægt ad gangen i bakken.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, når der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også andre typer af udskriftsmedier.
 • For at sikre udskrivningskvaliteten og for at forhindre papirstop må der kun ilægges de angivne udskriftsmedier.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle indføring.
Brug vejledningen til at ilægge papir i multifunktionsbakken.
 1. Tryk på åbningsknappen på multifunktionsbakken.
  Figur : Tryk på åbningsknappen
 2. Åbn bakken (1), og fold multifunktionsbakkeudvidelsen (2) ud.
  Figur : Fold multifunktionsbakkeudvidelsen ud
 3. Ilæg papiret.
  Figur : Ilæg papiret
 4. Klem papiret fast i multifunktionsbakken med styrene, og juster dem til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, da det kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Juster papirbreddestyrene
  bemærk:
  • Ved udskrivning på specialmedier skal du følge retningslinjerne for ilægning.
  • Når papiret overlapper under udskrivning fra multifunktionsbakken, skal du åbne bakke 1 og fjerne det overlappende papir. Prøv derefter at udskrive igen.
 5. Indstil papirtype og -format for multifunktionsbakken.

Udskrivning på specialmedier

Printerens og driverens papirindstillinger skal stemme overens. Dette vil forhindre fejl med papiruoverensstemmelse.
 • Du kan ændre de papirindstillinger, der er angivet for printeren, fra Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™-webtjenesten.
  • Hvis printeren er tilsluttet lokalt, kan du indstille printerindstillingerne fra Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger.
  • Hvis printeren er tilsluttet netværket, kan du indstille printerindstillingerne fra SyncThru™-webtjenesten > fanen Indstillinger > Maskinindstillinger.
 • Indstil det ved hjælp af Maskinopsætning > Bakkeindstillinger > Indstillinger >, vælg den relevante bakke > Papirstørrelse eller Papirtype på kontrolpanelet.
Se tabellen over de specialmedier, der kan bruges i bakken.
Typer
Bakke 1
Valgfri bakker
Multifunktionsbakke
Almindeligt
Y
Y
Y
Tykt
Y
Y
Y
Tykkere
Y
Y
Y
Tyndt
Y
Y
Y
Bankpostpapir
Y
Y
Y
Farve
Y
Y
Y
Karton
Y
Y
Y
Etiketter
Y
Y
Y
Konvolut
Y
Y (kun bakke 2)
Y
Fortrykt
Y
Y
Y
Bomuld
Y
Y
Y
Genbrug
Y
Y
Y
Arkiv
Y
Y
Y
Brevpapir
Y
Y
Y
Hullet
Y
Y
Y
(Y: Understøttet. Tom: Ikke understøttet)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...