hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress SL-M3320-M3325-, SL-M3820-M3826- og SL-M4020-M4025-laserprintere - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner til, hvordan du lægger papir i papirbakken.
bemærk:
Illustrationerne kan afvige fra din printer, afhængigt af printerfunktionerne eller -modellen. Kontrollér din printertype.

Oversigt over papirbakken

Juster papirstyrene for at ændre størrelsen på papiret i bakken.
  Figur : Oversigt over papirbakken
 1. Styr til bakkeudvidelse
 2. Papirlængdestyr
 3. Papirbreddestyr
bemærk:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
Papirmængdeindikatoren viser mængden af papir i bakken.
  Figur : Papirmængdeindikator
 1. Fuld
 2. Tom
Dupleksenheden er forudindstillet til Letter-/LGL- eller A4-størrelse, afhængigt af dit land. Hvis du vil ændre papirformatet, skal du justere papirstyrene.
 1. Fjern dupleksenheden.
  Figur : Fjern dupleksenheden
 2. Juster papirstyrene.
  Figur : Juster papirstyrene

Ilægning af papir i bakke 1/den valgfri bakke

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakken.
 1. Fjern papirbakken fra printeren.
  Figur : Fjern papirbakken
 2. Pres papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget til den korrekte papirstørrelsesholder markeret i bunden af skuffen.
  Figur : Juster papirlængdestyret
  Figur : Juster papirbreddestyret.
 3. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 4. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyreren og papirlængdestyreren.
  Figur : Ilæg papir, og juster styrene
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyrene for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Brug ikke papir med bukket forkant, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
   Figur : Korrekt placering af papirstyrene
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt placering af papirstyrene
 5. Monter bakken igen.
  Figur : Sæt bakken på plads igen
 6. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtypen og -formatet for bakken.

Ilægning af papir i multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring)

Papirbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tip til brug af multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring):
 • Ilæg kun udskriftsmedier af én type, størrelse og vægt ad gangen i bakken.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, hvis der stadig er papir i den manuelle indføring.
 • For at sikre udskrivningskvaliteten og for at forhindre papirstop må der kun ilægges de angivne udskriftsmedier.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle indføring.
Brug vejledningen til at lægge papir i multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring).
  • M332xND-/M382xD-serien: Tryk på åbningsknappen til multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring), og åbn den.
   Figur : Tryk på åbningsknappen
   Figur : Åbn bakken
  • M382xND-/M382xDW-/M402xND-serien: Tryk på åbningsknappen til multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring), åbn bakken (1), og vip derefter papirstøtten (2) åben.
   Figur : Tryk på åbningsknappen
   Figur : Åbn bakken og papirstøtten
  • For andre modeller: Åbn papirbakken til manuel indføring.
 1. Ilæg papiret.
  Figur : Ilæg papiret
 2. Tag fat om papirbreddestyrene for multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring), og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, da det kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Juster papirbreddestyrene
  bemærk:
  • Ved udskrivning på specialmedier skal du følge retningslinjerne for ilægning.
  • Når papiret overlapper under udskrivning med multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring), skal du åbne bakke 1 og fjerne det overlappende papir. Prøv derefter at udskrive igen.
 3. Indstil papirtypen og -formatet for multifunktionsbakken (eller den manuelle indføring).

Udskrivning på specialmedier

Printerens og driverens papirindstillinger skal stemme overens. Dette vil forhindre fejl med papiruoverensstemmelse.
Hvis du vil ændre printerens papirindstilling, skal du fra Samsung Easy Printer Manager vælge Skift til avanceret tilstand > Enhedsindstillinger.
Eller du kan, hvis printeren understøtter en displayskærm, indstille denne ved hjælp af knappen Menu på kontrolpanelet.
Derefter skal du angive papirtypen fra vinduet Udskrivningsindstillinger > fanen Papir > Papirtype.
bemærk:
Når du bruger specialmedier, skal du indføre ét ark ad gangen.
Se tabellen over de specialmedier, der kan bruges i bakken.
Typer
Bakke 1
Valgfri bakkea
Multifunktionsbakke (eller bakke til manuel indføring)
Almindeligt
Y
Y
Y
Tykt
Y
Y
Y
Tykkere
Y
Tyndt
Y
Y
Y
Bankpostpapir
Y
Y
Y
Farve
Y
Karton
Y
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolut
Y
Fortrykt
Y
Bomuld
Y
Genbrug
Y
Y
Y
Arkiv
Y
Y
Y
a. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den valgfri bakke er installeret.
(Y: Understøttet. Tom: Ikke understøttet)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...