hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung CLX-330x-farvelaserprinter MFP - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
  Figur : Papirbakke
 1. Papirdæksel
 2. Styrlås
 3. Papirlængdestyr
 4. Papirbreddestyr
  advarsel:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.

Ilægning af papir i bakken

bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen.
 1. Træk papirbakken ud.
  Figur : Papirbakke, fjerne
 2. Åben papirdækslet.
  Figur : Papirdæksel, åbne
 3. Tryk på og lås styrlåsen op i bakken. Træk bakken ud manuelt. Juster derefter papirlængdestyreren og papirbreddestyreren.
   Figur : Juster bakke
  1. Styrlås
  2. Træk bakken ud
  3. Breddestyr
 4. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 5. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Papir, indsætte
  Hvis papiret er mindre end Letter-størrelse, skal du trykke på og låse styrets lås i bakken op. Skub bakken ind manuelt. Juster derefter papirlængdestyreren og papirbreddestyreren.
   Figur : Justering af bakke (mindre)
  1. Styrlås
  2. Skub bakken ind
  Figur : Juster styrerne
  Hvis papiret er længere end Legal-størrelse, skal du trykke på og låse styrets lås i bakken op. Træk bakken ud manuelt. Juster derefter papirlængdestyreren og papirbreddestyreren.
   Figur : Justering af bakke (større)
  1. Styrlås
  2. Træk bakken ud
  Figur : Juster styrerne
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
  • Brug ikke papir med bøjet forkant. Det kan medføre papirstop eller at papiret bliver krøllet.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Korrekt justering af styr
 6. Tryk papirbreddestyreren sammen, og skub den ind til kanten af papirstakken uden at få den til at bøje.
  Figur : Breddestyr, trykke
 7. Luk papirdækslet.
  Figur : Papirdæksel, lukke
 8. Indsæt papirbakken.
  Figur : Papirbakke, indsætte
 9. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og format for bakken.
Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af dit land/dit område. Hvis du vil ændre størrelsen til A4 eller Letter, skal du justere håndtaget og papirbreddestyret korrekt.
 1. Træk bakken ud af printeren. Åben papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken.
 2. Hvis du ønsker at ændre formatet til Letter, skal du holde om håndtaget bag på bakken og dreje håndtaget med uret.
  Figur : Roter håndtaget
 3. Tag fat om papirbreddestyret, og skub det til kanten af håndtaget.
  Figur : Breddestyr, trykke
  bemærk:
  Hvis du vil ændre formatet til A4, skal du først flytte papirbreddestyret til venstre og derefter dreje håndtaget mod uret. Hvis du tvinger håndtaget rundt, kan det beskadige bakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...