hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ML-1630-laserprinter - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner i, hvordan du lægger papir i Samsung Xpress SL M3015-laserprinter.
Ilæg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakken. Bakken kan maksimalt indeholde 100 ark almindeligt papir a 75 g/m2 (20 lb bankpostpapir).
bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra din printer, afhængigt af modellen og det installerede tilbehør.

Ilægning af papir i bakken

Brug følgende fremgangsmåde ved ilægning af papir i bakken.
 1. Tryk på bakkens Open-knap, så bakken kan tages ud. Træk bakken helt ud.
  Figur : Eksempel på at trykke på bakkens Open-knap for at fjerne bakken
  bemærk:
  Når bakken ikke lukker korrekt, skal du trække bakken halvt ud og prøve igen.
 2. Ilæg papir med den side, der skal udskrives på, nedad.
  Figur : Eksempel på at ilægge papir med den ønskede udskriftsside nedad
 3. Juster bakken med holderen, og skub den ind i printeren.
  Figur : Eksempel på justering af bakken med holderen
 4. Efter ilægning af papir skal du angive papirtype og -format for bakken. Se Software-afsnittet til pc-udskrivning.
  bemærk:
  Du kan ilægge papir, der tidligere er blevet udskrevet på. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant bagerst. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.

Ændring af format for papiret i bakken

Hvis du vil ilægge papir i lange formater, f.eks. i Legal-format, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken. Hvis du vil ændre formatet for bakken til et andet format, skal du justere papirlængdestyrene korrekt.
  Figur : Eksempel på justering af papirstyr
 1. Papirlængdestyr
 2. Papirbreddestyr
Brug trinnene til at ændre format for papir i bakken.
 1. Juster papirlængdestyreren til den ønskede papirlængde. Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af land. Hvis du vil ilægge et andet format, skal du holde i håndtaget og flytte længdestyret til den tilsvarende position.
  Figur : Eksempel på justering af papirlængdestyr
  bemærk:
  • Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-størrelse, afhængigt af land.
  • Hvis du f.eks. ønsker at ændre formatet til Letter, skal du holde om håndtaget bag på bakken og dreje håndtaget med uret.
   Figur : Eksempel på ændring af papirformat
 2. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyret som vist og flytte det mod papirstakken, indtil det berører siden af stakken ganske let. Tryk ikke styret for hårdt ind mod kanten af papiret; styret kan bøje papiret.
  Figur : Eksempel på ilægning af papir i bakken
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret så langt ind, at materialerne kommer til at ligge skævt.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyrene, kan det medføre papirstop.
   Figur : Eksempel på korrekt justering af papirbreddestyr

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...