hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-M267x-, SL-M287x- og SL-M288x-laserprintere - multifunktionsprintere - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
  Figur : Papirbakke
 1. Bakkeudvidelsesstyr
 2. Papirlængdestyr
 3. Papirbreddestyr
  advarsel:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
bemærk:
Papirmængdeindikatoren viser mængden af papir i bakken.
 1. Fuld
 2. Tom

Tilgængelig papirtype til dupleksudskrivning

bemærk:
Dupleksudskrivning er muligvis ikke tilgængelig med nogle modeller.
De papirtyper, der er tilgængelige til dupleksudskrivning, afhænger af den strømspænding, printeren bruger. Se nedenstående tabel.
Strømspænding
Tilgængeligt papir
110 V
Letter, Legal, US Folio, Oficio
220 V
A4

Ilægning af papir i bakken

bemærk:
Når du udskriver ved hjælp af bakken, må du ikke lægge papir i den manuelle indfører. Det kan medføre papirstop.
 1. Juster bakkeudvidelsesstyret.
  Figur : Bakkeudvidelse, juster
 2. Juster papirbredde- og papirlængdestyrene.
  Figur : Papirstyr, juster
 3. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 4. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Papir, ilæg
 5. Placer papirbreddestyrene og bakkeudvidelsen op ad kanten af papirstakken, uden at få den til at bøje.
  Figur : Justering af papirstyr
  Figur : Justeret korrekt
  Figur : Ikke-krøllet papir
 6. Indsæt papirbakken.
  Figur : Papirbakke, indsætte

Ilægning i den manuelle indføring

Den manuelle indføring kan rumme specialformater og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.

Tip til brug af manuel indføring

 • Ilæg kun én type udskriftspapir med én bestemt størrelse og vægt ad gangen i den manuelle indføring.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, hvis der stadig er papir i den manuelle indføring.
 • Udskriftspapiret skal ilægges med forsiden opad, den øverste kant forrest ind i den manuelle indføring og placeret i midten af bakken.
 • Ilæg kun det relevante papir for at sikre udskriftskvaliteten og undgå papirstop.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle indføring.
 • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning.
 • Når papiret overlapper ved udskrivning ved hjælp af manuel indføring, skal du åbne bakken og fjerne papiret og herefter forsøge at udskrive igen.
 • Når papiret ikke indføres jævnt under udskrivning, skal du skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres normalt.
 • Når printeren er i strømbesparende tilstand, indfører printeren ikke papir i den manuelle indfører. Væk printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen, før du bruger den manuelle indfører.
 1. Tryk for at åbne dækslet til den manuelle indføring.
  Figur : Manuel dokumentføder, åbne
 2. Juster breddestyrene i den manuelle indføring, så de passer til papirstørrelsen.
  Figur : Breddestyr, juster
 3. Ilæg papiret, og juster breddestyrene efter kanten af papiret.
  Figur : Papir, ilæg

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...