hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-M267x-, SL-M287x- og SL-M288x-laserprintere - multifunktionsprintere - Ilægning af originaler

Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.
Du kan bruge scannerglaspladen eller dokumentføderen til at lægge en original i til kopiering, scanning og afsendelse af en fax.

På scannerglaspladen

Du kan kopiere eller scanne originaler ved hjælp af scannerglaspladen. Du kan få den bedste scanningskvalitet, især for farvebilleder eller gråtonebilleder. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer printeren den over originalen på scannerglaspladen.
 1. Løft og åbn scannerlåget.
  Figur : Scannerlåg, åbn
 2. Anbring originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen. Juster den i forhold til registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.
  Figur : Placer original, forside nedad
 3. Luk scannerens låg.
bemærk:
 • Hvis scannerlåget er åbent under kopiering, kan det påvirke kopikvalitet og tonerforbrug.
 • Støv på scannerglaspladen kan medføre sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren.
 • Hvis du kopierer en side fra en bog eller et tidsskrift, skal du løfte scannerlåget, indtil dets hængsler fanges af stopperen, og derefter skal låget lukkes. Hvis bogen eller tidsskriftet er tykkere end 30 mm , kan du starte kopieringen med scannerlåget åbent.
  advarsel:
 • Pas på ikke at slå scannerglaspladen i stykker. Du kan risikere at komme til skade.
 • Læg ikke hænder på den, når scannerlåget lukkes. Scannerlåget kan falde ned på hænderne og blive beskadiget.
 • Undlad at kigge ind i lyset fra indersiden af scanneren under kopiering eller scanning. Det er skadeligt for øjnene.

I dokumentføderen

Når du bruger dokumentføderen, kan du ilægge op til 40 ark papir (80 g/m2, 21 lb., kontraktpapir) til ét udskriftsjob.
 1. Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 2. Læg originalen med forsiden opad i papirbakken til dokumentføderen. Sørg for, at bunden af originalstakken passer til det papirformat, der er markeret på dokumentpapirbakken.
  Figur : Ilæg original, forside opad
 3. Justér breddestyrene på dokumentføderen, så de ligger op mod papirsiderne.
  Figur : Breddestyr, juster
  bemærk:
  • Støv på dokumentføderens glasplade kan medføre sorte streger på udskriften. Hold altid glaspladen ren.
  • For at udskrive på begge sider af papiret ved brug af ADF'en skal du fra kontrolpanelet trykke på (Kopiér) > (Menu) > Kopifunktion > Dupleks > 1->2-sidet eller 1->2-sidet rotation og udskrive på én side af papiret. Du skal derefter ilægge arket igen for at udskrive på den anden side.
  • Dupleksudskrivning er muligvis ikke tilgængelig med nogle modeller.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...