hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-4829-laser-MFP - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.

Skift papirets størrelse i papirbakken

Hvis du vil ilægge længere papirstørrelser, f.eks. Legal, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken.
  Figur : Papirbakke
 1. Papirlængdestyr
 2. Støttestyr
 3. Styrerets lås
 4. Papirbreddestyr
 1. Tryk og hold styrets lås, og skub derefter papirlængdestyret til det korrekte papirformat. Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-størrelse, afhængigt af dit land/din region.
  Figur : Styrets lås, tryk og hold
 2. Når papiret er lagt i bakken, skal du justere støttestyret, så det let berører papirstakken.
  Figur : Støttestyr, justér
 3. Tag fat om papirbreddestyrene som vist, og flyt dem mod stakken af papir, indtil de berører siden af stakken ganske let.
  Figur : Breddestyr, tag fat om
 4. Læg papiret i bakken.
 5. Sæt bakken ind i printeren.
 6. Indstil papirstørrelsen fra computeren.
  • Skub ikke papirbreddestyrene for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Justering af breddestyr

Ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfri bakke

Ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfri bakke. Bakke 1 kan maksimalt indeholde 250 ark almindeligt papir a 80 g. (75 g/m2).
Du kan købe en valgfri bakke og lægge den under standardbakken for at kunne ilægge yderligere 250 ark papir.
bemærk:
Brug af fotopapir eller bestrøget papir kan medføre problemer, der kræver reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af garantien eller serviceaftaler.
 1. Hvis du vil ilægge papir, skal du åbne papirbakken og lægge papiret i med udskriftssiden nedad.
   Figur : Læg papir i med forsiden nedad
  1. Fuld
  2. Tom
 2. Når du har ilagt et papir, skal du indstille papirtype og -størrelse på computeren for bakke 1.
  bemærk:
  • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du prøve at placere et ark ad gangen i den manuelle bakke.
  • Du kan også ilægge tidligere udskrevet papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...