hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-laserprintere - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.

Standardbakken og den valgfrie ekstra papirbakke

Læg det udskriftsmedie, der normalt bruges til de fleste udskriftsjob, i standardbakken. Standardbakken kan maksimalt indeholde 1.040 ark almindeligt papir.
Du kan købe en valgfri dobbelt kassetteføder og lægge den under den valgfri bakke (bakke 2) for at ilægge yderligere 1.040 ark almindeligt papir.
bemærk:
 • Standardbakken indeholder to bakker. (Bakke 1, bakke 2)
 • Den valgfrie ekstra papirpakke indeholder to bakker. (Bakke 3, bakke 4)
 • Processen for ilægning af papir i bakke 1, bakke 2, bakke 3 og bakke 4 er den samme.
  advarsel:
Brug af fotopapir eller coatet papir kan medføre problemer, der kræver reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af garantien eller serviceaftaler.
 1. Tag fat om låsehåndtaget på håndtaget, og træk bakken ud.
  Figur : Bakke, træk ud
 2. Tag fat om papirlængdestyreren, og træk det til enden af bakken.
   Figur : Papirlængdestyr, tag fat om
  1. Papirlængdestyr
 3. Tag fat om papirbreddestyreren, og træk den til enden af bakken.
   Figur : Papirbreddestyr, tag fat om
  1. Papirbreddestyr
 4. Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj og luft papiret
 5. Læg papir i med udskriftssiden opad.
  Figur : Læg papir i
 6. Juster papirlængdestyreren til den ønskede papirlængde.
  Figur : Papirlængdestyr, juster
 7. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyreren og flytte den mod stakken af papir, indtil den berører siden af stakken ganske let. Tryk ikke styreren for hårdt ind mod kanten af papiret: styreren kan bøje papiret.
  Figur : Papirbreddestyr, juster
  bemærk:
  • Skub ikke papirstyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Papirstyr
  Undgå at overfylde bakken: det kan medføre papirstop. Sørg for, at papiret er under indikatoren for maksimal papirkapacitet inde i bakken.
   Figur : Maks. papirkapacitet
  1. Indikator for papirkapacitet
 8. Fastgør papirlængdestyreren med låseafbryderen. Udløs låseafbryderen for at ilægge en anden størrelse papir.
   Figur : Papirlængdestyr, fastgør
  1. Låseafbryder
 9. Sæt bakken tilbage i printeren.
Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og -format for bakken. Hvis du vil have oplysninger om indstilling af papirtype og -størrelse på kontrolpanelet, skal du se Bakkeindstillinger.
Standardbakken og den valgfri ekstra kassettebakke kan registrere forskellige papirstørrelser automatisk.
Når Bekræftelsesmeddelelse for bakke indstilles til TIL i Bakkeindstillinger, vises bekræftelsesvinduet automatisk.
Kontrollér, om papirstørrelse og -type i bakken er registreret eller ej. Hvis du vil indstille papirstørrelsen og -typen, eller hvis printeren ikke kan registrere dem, kan du indstille størrelse og type direkte i bekræftelsesvinduet.
bemærk:
 • Hvis du har problemer med papirindføringen, skal du kontrollere, om papiret opfylder papirspecifikationen. Prøv derefter at placere et ark ad gangen i multifunktionsbakken.
 • Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet. Hvis du vil udskrive fra et program:
  1. Åbn et program, og start udskriftsmenuen.
  2. Åbn Udskriftsindstillinger.
  3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype, størrelse og kilde.
  4. Tryk på OK.
  5. Start udskrivning fra et program.

Multifunktionsbakke

Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt til udskrivning af enkelt side på farvet papir.

Tip til brug af multifunktionsbakken

 • Læg kun udskriftsmedier af én type, størrelse og vægt i multifunktionsbakken ad gangen.
 • For at undgå papirstop må du ikke ilægge papir, mens der udskrives, når der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også for andre typer af udskriftsmedier.
 • Udskriftsmediet skal ilægges med forsiden nedad og placeres i midten af bakken, så den øverste kant indføres i multifunktionsbakken først.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i multifunktionsbakken.
 1. Åben multifunktionsbakken, og træk forlængeren ud, hvis det er nødvendigt.
  Figur : Multifunktionsbakke, åbn
 2. Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, nedad.
  Figur : Læg papir i med forsiden nedad
 4. Klem om multifunktionsbakkens breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, da papiret ellers kan blive bøjet og der kan opstå papirstop eller skævheder.
  Figur : Papirbreddestyr, tag fat om
 5. Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -størrelse for multifunktionsbakken indstilles, se Papirstørrelser registreres automatisk.
  Hvis du vil have oplysninger om indstilling af papirtype og -størrelse på kontrolpanelet, skal du se Bakkeindstillinger.
  bemærk:
  Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet. Hvis du vil udskrive fra et program:
  1. Åbn et program, og start udskriftsmenuen.
  2. Åbn Udskriftsindstillinger.
  3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype, størrelse og kilde.
  4. Tryk på OK.
  5. Start udskrivning fra et program.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...