hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-5835-, SCX-5935-laser-MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder vejledning i, hvordan du lægger papir i bakke 1, den valgfri bakke og multifunktionsbakken.
Læg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakke 1. Bakke 1 kan indeholde højst 500 ark almindeligt papir. En valgfri bakke kan købes. Fastsæt den under standardbakken for at ilægge yderligere 500 ark almindeligt papir.
Papirniveauindikatoren på forsiden af bakke 1 og den valgfrie bakke viser mængden af papir, der for øjeblikket er tilbage i bakken.
Figur : Papirniveauindikator
bemærk:
Brug af fotopapir eller coatet papir kan medføre problemer, der kræver reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af garantien eller serviceaftaler.

Læg papir i bakke 1 eller den valgfri bakke.

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfrie bakke.
 1. Træk bakken ud. Juster bakkens størrelse til størrelsen på mediet, du lægger i. Se Skift papirets størrelse i papirbakken for at få anvisninger.
 2. Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj papirstakken, og luft papirets kanter
  bemærk:
  • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, kan du prøve at placere et ark ad gangen i multifunktionsbakken.
  • Du kan også ilægge tidligere udskrevet papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, nedad.
   Figur : Ilæg papiret
  1. Papirgrænsemærke
  2. Papirniveauindikator
 4. Indstil papirtype og -størrelse for bakken.
  bemærk:
  • Hvis du har problemer med papirindføringen, skal du kontrollere, om papiret opfylder mediespecifikationen. Prøv derefter at placere et ark ad gangen i multifunktionsbakken.
  • Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.
   1. Åbn et program og start udskriftsmenuen for at udskrive fra et program.
   2. Åbn Udskriftsindstillinger.
   3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype.
    Hvis du f.eks. vil bruge en etiket, skal papirtypen indstilles til Etiket.
   4. Vælg bakke som papirkilde, og tryk på OK.
   5. Start udskrivning fra programmet.

Ilæg papir i multifunktionsbakken

Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. transparenter, postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt til udskrivning af enkelt side på brevpapir eller farvet papir.
Tip til brug af multifunktionsbakken
 • Læg kun én størrelse udskriftsmedie i bakken ad gangen.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, hvis der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også andre typer af udskriftsmedier.
 • Ilæg udskriftsmedier med forsiden opad, og så den øverste kant føres først ind i multifunktionsbakken. Anbring mediet i midten af bakken.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og etiketter, før de lægges i multifunktionsbakken.
Brug vejledningen til at ilægge papir i den manuelle bakke.
 1. Hold fat i håndtaget på multifunktionsbakken, og træk det ned for at åbne den.
  Figur : Åbn multifunktionsbakken
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger eventuelt papir i.
  Figur : Bøj papirstakken, og luft papirets kanter
 3. Ilæg papiret.
  Figur : Ilæg papiret
 4. Klem papiret fast i multifunktionsbakken med styrene, og juster dem til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Juster breddestyrene
  bemærk:
  • Når du udskriver på specialmedier, skal du følge retningslinjerne for ilægning.
  • Hvis papiret overlapper ved udskrivning ved hjælp af multifunktionsbakken, skal du åbne bakke 1 og fjerne det papir, der overlapper, og derefter forsøge at udskrive igen.
  • Når papiret ikke indføres jævnt under udskrivning, skal du skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres normalt.
 5. Indstil papirtype og -størrelse for multifunktionsbakken.
  bemærk:
  • Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.
   1. Åbn et program og start udskriftsmenuen for at udskrive fra et program.
   2. Åbn Udskriftsindstillinger.
   3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype.
    Hvis du f.eks. vil bruge en etiket, skal papirtypen indstilles til Etiket.
   4. Vælg Manuel indføring i papirkilden, og tryk på OK.
   5. Start udskrivning fra programmet.
   6. Når udskrivningen er færdig, skal du lukke multifunktionsbakken.
 6. Når udskrivningen er færdig, skal du folde multifunktionsbakkens forlænger ind og lukke multifunktionsbakken.

Udskrivning på specialmedier

Tabellen nedenfor viser det tilgængelige specialmedie for hver bakke.
Typer
Bakke 1
Valgfri bakke
Multifunktionsbakke
Almindeligta
O
O
O
Tykta
O
O
O
Tyndta
O
O
O
Bomuld
X
X
O
Farve
X
X
O
Fortrykta
O
O
O
Genbruga
O
O
O
Konvolut
X
X
O
Transparent
X
X
O
Etiketter
X
X
O
Karton
X
X
O
Bankpostpapir
X
X
O
Arkiva
O
O
O
a A6 og Statement understøttes kun i multifunktionsbakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...