hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ML-2450-laserprinter - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.

Ilægning af papir

Læg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakke 1. Bakke 1 kan indeholde højst 250 ark almindeligt papir på 20 lb.
Du kan købe en valgfri bakke og lægge den under den valgfri bakke (bakke 2) for at ilægge yderligere 250 ark papir.
Papirniveauindikatoren på forsiden af bakke 1 og den valgfrie bakke 2 viser mængden af papir, der for øjeblikket er tilbage i bakken. Når bakken er tom, er indikatoren på linjen helt sænket.
Figur : Papirniveauindikator

Brug bakke 1 eller den valgfrie bakke 2

Læg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakke 1. Bakke 1 kan indeholde højst 250 ark almindeligt papir på 75 g/m2.
Du kan købe en valgfri bakke 2 og lægge den under bakke 1 for at ilægge yderligere 250 ark papir.
Hvis du vil ilægge papir, skal du åbne papirbakken og lægge papiret i med udskriftssiden nedad.
Figur : Læg papir i med forsiden nedad
Du kan lægge brevpapir med designsiden nedad. Den øverste kant af arket med logoet skal placeres forrest i bakken.
bemærk:
 • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, kan du prøve at placere et ark ad gangen i den manuelle indføring.
 • Du kan også ilægge tidligere udskrevet papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.

Skift papirets størrelse i bakke 1

Hvis du vil ilægge længere papirstørrelser, f.eks. Legal, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken.
  Figur : Bakke 1
 1. Papirlængdestyr
 2. Støttestyr
 3. Styrerets lås
 4. Papirbreddestyr
 1. Tryk og hold styrets lås, og skub derefter papirlængdestyret til det korrekte papirformat.
  Figur : Styrerets lås
 2. Når papiret er lagt i bakken, skal du justere støttestyret, så det let berører papirstakken.
  Figur : Støttestyr, justér
 3. Tag fat om papirbreddestyrene som vist, og flyt dem mod stakken af papir, indtil de berører siden af stakken ganske let.
  Figur : Breddestyr, justér
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Papirstyr

Brug den manuelle indføring

Du kan manuelt lægge et ark papir i den manuelle bakke, hvis du vælger Manuel indføring som Kilde fra fanen Papir, når du ændrer udskriftsindstillingerne for at udskrive et dokument. Se softwareafsnittet. Manuel ilægning af papir kan være nyttigt, hvis du vil kontrollere udskriftskvaliteten, efter at hver side er udskrevet.
Læg papiret i den manuelle bakke ark for ark, send udskriftsdata for at udskrive den første side, og tryk på knappen Annuller på kontrolpanelet for at udskrive hver side.
 1. Åben den manuelle indføring.
  Figur : Manuel indføring, åbn
 2. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Læg papir i med forsiden opad
 3. Justér den manuelle bakkes breddestyr, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Breddestyr, justér
 4. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirkilden til Manuel indføring og vælge den relevante papirstørrelse og -type i softwareprogrammet.
 5. Udskriv et dokument.
 6. Tryk på knappen Annuller. Printeren henter udskriftspapiret og udskriver.
  bemærk:
  Hvis du ikke trykker på knappen Annuller, vælger printeren automatisk udskriftspapiret efter en kort pause.
 7. Læg det næste ark i den manuelle bakke, og tryk på Annuller. Gentag dette trin for hver side, der skal udskrives.
    advarsel:
  Hvis konvolutter eller tykt papir (163 g/m2) udskrives med rynker, krøller eller brede, sorte streger, skal du åbne bagdækslet og trække styret på begge sider nedad. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.
  Figur : Bagdæksel, åbn

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...