hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ML-167x-laserprinter - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.

Bakke

 1. Åbn frontdækslet, tag fat i papirlængdestyret, og træk det ud for at forlænge bakken. Juster bakkestørrelsen til den papirstørrelse, der lægges i.
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Ilæg papir
  Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og -format for bakken.
  • Hvis du har problemer med papirindføringen, skal du kontrollere, om papiret opfylder papirspecifikationen. Prøv derefter at placere et ark ad gangen i bakken.
  • Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.

Manuel indføring i bakken

Bakken kan rumme specialformater og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt til udskrivning af enkelt side på brevpapir eller farvet papir.

Tip til brug af manuel indføring

 • Hvis du vælger Papir > Kilde > Manuel indføring fra printerdriveren, skal du trykke på hver gang, du udskriver en side. Ilæg kun udskriftsmedier med én type, størrelse og vægt i bakken ad gangen.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir under udskrivning.
 • Udskriftsmediet skal ilægges med forsiden opad og den øverste kant ind i bakken først og placeret i midten af bakken.
 • Ilæg altid kun det anbefalede udskriftspapir for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og etiketter, før de lægges i bakken.
 1. Læg papiret i bakken.
  Figur : Ilæg papir
  bemærk:
  • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning. Se Udskrivning på specialpapir.
  • Når papiret ikke indføres jævnt under udskrivning, skal du forsigtigt skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres automatisk.
 2. Klem om bakkens breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
 3. Åbn udskriftsbakken.
 4. Åbn et program og start udskriftsmenuen for at udskrive fra et program.
 5. Åbn Udskriftsindstillinger.
 6. Klik på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype.
  bemærk:
  Hvis du f.eks. vil bruge en etiket, skal papirtypen indstilles til Etiket.
 7. Vælg Manuel indføring i papirkilden, og tryk på OK.
 8. Start udskrivningen.
  bemærk:
  Hvis du udskriver flere sider, skal du ilægge det næste ark, efter at den første side er udskrevet, og derefter trykke på . Gentag dette trin for hver side, der skal udskrives.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...