hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-5330-, SCX-5530-, SCX-5535-MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder vejledning i, hvordan du lægger papir i bakke 1, den valgfri bakke 2 og multifunktionsbakken.
Læg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakke 1. Bakke 1 kan indeholde højst 250 ark almindeligt papir a 75 g/m2 En valgfri bakke (bakke 2) kan købes. Fastsæt den under standardbakken for at ilægge yderligere 250 ark papir.
Papirniveauindikatoren på forsiden af bakke 1 og den valgfrie bakke 2 viser mængden af papir, der for øjeblikket er tilbage i bakken. Når bakken er tom, er indikatoren på linjen helt sænket.
  Figur : Papirniveauindikator
 1. Fuld
 2. Tom

Ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfri bakke 2

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfrie bakke.
 1. Åbn papirbakken, og ilæg papir. Når du bruger fortrykt papir, skal du placere arkets øverste kant med logoet med forsiden nedad forrest i bakken.
  Figur : Læg papir i bakken
 2. Indstil papirtype og -størrelse for bakken.
  bemærk:
  • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, kan du prøve at placere et ark ad gangen i multifunktionsbakken.
  • Du kan også ilægge tidligere udskrevet papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.

Ilæg papir i multifunktionsbakken

Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. transparenter, postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt til udskrivning af enkelt side på brevpapir eller farvet papir.
Tip til brug af multifunktionsbakken
 • Læg kun én størrelse udskriftsmedie i bakken ad gangen.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, hvis der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også andre typer af udskriftsmedier.
 • Ilæg udskriftsmedier med forsiden opad, og så den øverste kant føres først ind i multifunktionsbakken. Anbring mediet i midten af bakken.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og etiketter, før de lægges i multifunktionsbakken.
 • Åbn bagdækslet, når du udskriver på transparenter. Hvis ikke, kan de blive revet itu på vej ud af printeren.
Brug vejledningen til at ilægge papir i den manuelle bakke.
 1. Åbn multifunktionsbakken og fold multifunktionsbakkens forlænger ud.
  Figur : Åbn multifunktionsbakken
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger eventuelt papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
  For transparenter skal du holde dem i kanterne og undgå at røre udskriftssiden. Olier fra fingrene kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten
 3. Læg et ark med udskriftsmaterialet i midten af den manuelle indføring med den side, der skal udskrives, opad.
  Figur : Læg mediet i multifunktionsbakken
  bemærk:
  • Konvolutter: Klapsiden nedad og frimærkeområdet i øverste venstre side.
  • Transparenter: Udskriftssiden opad og toppen med klæbebåndet først ind i printeren.
  • Etiketter: Udskriftssiden opad og den korte øverste kant først ind i printeren.
  • Fortrykt papir: Designsiden opad med den øverste kant mod printeren.
  • Karton: Udskriftssiden opad og den korte kant først ind i printeren.
  • Tidligere udskrevet papir: Placér den tidligere udskrevne side nedad med en ubøjet kant mod printeren.
 4. Klem papiret fast i multifunktionsbakken med styrene, og juster dem til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Juster breddestyrene
 5. Indstil papirtype og -størrelse for multifunktionsbakken.
  bemærk:
  • Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.
  • Sørg for at åbne bagdækslet, når du udskriver på transparenter. Hvis ikke, kan de blive revet itu på vej ud af printeren.
 6. Når udskrivningen er færdig, skal du folde multifunktionsbakkens forlænger ind og lukke multifunktionsbakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...