hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-4728-, SCX-4824-, SCX-4828-MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder vejledning i, hvordan du lægger papir i bakke 1 og den manuelle indføring.
Læg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakke 1. Bakke 1 kan indeholde højst 250 ark almindeligt papir (80 g/m2) En valgfri bakke kan købes. Fastsæt den under standardbakken for at ilægge yderligere 250 ark papir.
bemærk:
Brug af fotopapir eller coatet papir kan medføre problemer, der kræver reparationer. Sådanne reparationer dækkes ikke af Samsungs garanti eller serviceaftaler.

Læg papir i bakke 1 eller den valgfri bakke.

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfrie bakke.
 1. Træk bakke 1 op, og læg papiret i med udskriftssiden nedad.
   Figur : Åbn bakke 1
  1. Fuld
  2. Tom
 2. Indstil papirtype og -størrelse for bakke 1.
  bemærk:
  • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, kan du prøve at placere et ark ad gangen i den manuelle bakke.
  • Du kan også ilægge tidligere udskrevet papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.

Ilægning af papir i den manuelle indføring

Printeren kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er særligt nyttigt til udskrivning af en enkelt side på brevpapir eller farvet papir.
Tip til brug af manuel indføring
 • Læg kun én størrelse udskriftsmedie i bakken ad gangen.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, hvis der stadig er papir i bakken. Dette gælder også andre typer af udskriftsmedier.
 • Ilæg udskriftsmedier med forsiden opad, med den øverste kant først i den manuelle bakke. Anbring mediet i midten af bakken.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og etiketter, før de lægges i bakken.
Brug vejledningen til at ilægge papir i den manuelle bakke.
 1. Åbn den manuelle bakke.
  Figur : Åbn den manuelle bakke
 2. Læg et ark med udskriftsmaterialet i midten af den manuelle indføring med den side, der skal udskrives, opad.
  Figur : Læg i den manuelle indføring
  For at ilægge bestemte typer udskriftsmedier henvises til tabellen:
  Konvolut
  Fortrykt papir
  Transparent
  Stanset papir
  Karton
  Brevpapir
  Etiket
 3. Når du udskriver fra et program, skal du starte udskriftsmenuen.
 4. Inden du udskriver, skal du åbne printeregenskaber.
 5. Tryk på fanen Papir i Printeregenskaber, og vælg en passende papirtype.
  bemærk:
  Hvis du vil bruge en etiket, skal papirtypen indstilles til Etiket.
 6. Vælg Manuel indføring som papirkilde, og tryk på OK.
 7. Udskriv fra programmet.
  bemærk:
  • Hvis du udskriver flere sider, skal du ilægge det næste ark, efter at den første side er udskrevet. Gentag dette trin for hver side, der skal udskrives.
  • De indstillinger, du ændrer, forbliver kun gældende, mens du bruger det aktuelle program.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...