hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung CLX-318x-farvelaser-MFP - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.

Ændring af bakkestørrelse til udskriftspapir

Hvis du vil ilægge længere papirstørrelser, f.eks. Legal, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken. For at ændre bakkestørrelsen til anden størrelse skal du justere papirlængdestyret korrekt.
  Figur : Papirbakke
 1. Papirforlængerhåndtag
 2. Papirdæksel
 3. Papirlængdestyr
 4. Papirbreddestyr
 1. Træk bakken ud af printeren. Åben papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken.
  Figur : Papirbakke, fjern
 2. Tryk på og lås styrets lås i bakken op. Træk bakken ud manuelt.
  Figur : Styrets lås, lås op
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Ilæg papir
 4. Skub papirlængdestyret, indtil det let berører enden af papirstakken. Tryk papirbreddestyreren sammen, og skub den ind til kanten af papirstakken uden at få den til at bøje.
  Figur : Juster længde- og breddestyrerne
  Hvis papiret er mindre end Letter, skal papirstyrene returneres til deres oprindelige positioner, og papirlængde- og papirbreddestyret skal justeres.
  Figur : Mindre papir
  Hvis det ønskede papir er kortere end 222 mm, skal du trykke på og løsne styrets lås i bakken. Fold bakken ind ved at trykke den udvidede del manuelt tilbage i bakken. Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret.
  Figur : Styrets lås, lås op
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
  • Brug ikke papir med mere end 6 mm krøller.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Passende justering af styr
 5. Luk papirdækslet, og skub derefter bakken tilbage i printeren
  Figur : Papirdæksel, luk
  Når du har ilagt et papir, skal du indstille papirtype og -størrelse for bakken.
  • På grund af utilstrækkeligt papir i bakken kan papirlængdestyret skubbes ind. Ilæg tilstrækkeligt papir.
  • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du lægge papirerne i bakken et efter et.
  • Du kan også ilægge tidligere udskrevet papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.
Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af dit land/dit område. Hvis du vil ændre størrelsen til A4 eller Letter, skal du justere håndtaget og papirbreddestyret korrekt.
 1. Træk bakken ud af printeren. Åben papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken.
 2. Hvis du ønsker at ændre størrelsen til Letter, skal du dreje bakken og holde håndtaget bagud og dreje det med uret.
  Figur : Drej med uret
 3. Tag fat om papirbreddestyret, og skub det til kanten af håndtaget.
  Figur : Juster breddestyr
  bemærk:
  Hvis du vil ændre formatet til A4, skal du først flytte papirbreddestyret til venstre og derefter dreje håndtaget mod uret. Hvis du tvinger håndtaget rundt, kan det beskadige bakken.

Ilægning af papir i bakken

I bakken

 1. Træk papirbakken ud. Juster bakkestørrelsen til den papirstørrelse, der lægges i.
 2. Bøj papirstakken eller vift den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
  Figur : Ilæg papir
 4. Sæt bakken tilbage i printeren.
 5. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og -størrelse for bakken. Se oplysninger om indstilling af papirtype og -størrelse under Indstilling af papirtype og -størrelse.

Manuel indføring i bakken

Hvis du vil ilægge forskellige størrelser papir, f.eks. konvolutter, transparenter, etiketter eller papir i brugerdefineret størrelse, skal du justere papirstyrene til manuel indføring i bakken. For at bruge manuel indføring i bakken skal du justere papirlængde-/breddestyret korrekt.

Tip til brug af manuel indføring

 • Hvis du vælger Manuel indføring som Kilde fra softwareprogrammet, skal du trykke på Start med farve eller Start med sort/hvid, hver gang en side skal udskrives. Ilæg kun udskriftsmedier med én type, størrelse og vægt i bakken ad gangen.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir under udskrivning. Dette gælder også for andre typer af udskriftsmedier.
 • Udskriftsmediet skal ilægges med forsiden opad og den øverste kant ind i bakken først og placeret i midten af bakken.
 • Ilæg altid kun det anbefalede udskriftspapir for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og etiketter, før de lægges i bakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...