hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-470x, SCX-472x, laser-MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner i, hvordan du lægger papir i printerbakkerne.

Ilægning af papir i bakken

Når du udskriver med bakken, må du ikke ilægge papir på den manuelle indføring. Det kan medføre papirstop.
Brug følgende trin til ilægning af papir i bakken.
 1. Fjern papirbakken fra printeren.
 2. Brug bakkeudvidelsesstyret (1), og juster bakkestørrelsen til den papirstørrelse, der lægges i (2).
  Figur : Juster udvidelsesstyret
 3. Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret i forhold til papirets størrelse.
  Figur : Juster papirbredde- og papirlængdestyrene.
 4. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Luft eller bøj papiret
 5. Læg papiret i bakken.
  Figur : Ilæg papiret
 6. Tag fat om papirlængdestyret, og flyt det mod stakken af papir, indtil det berører siden af stakken ganske let. Tag fat om papirbreddestyret, og flyt det mod stakken af papir, indtil det berører siden af stakken ganske let.
  Figur : Juster papirstyrene
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
  Figur : Korrekt placering af papirstyrene
 7. Sæt bakken tilbage i printeren.
  Figur : Sæt bakken på plads igen
 8. Indstil papirtype og -format for bakken.

Ilægning af papir i den manuelle bakke

Den manuelle bakke kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tip til brug af manuel indføring
 • Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftsmedie ad gangen i den manuelle indføring.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, hvis der stadig er papir i den manuelle indføring.
 • Ilæg udskriftsmedier med forsiden opad, med den øverste kant først i den manuelle indføring. Anbring mediet i midten af indføringen.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle indføring.
 • Hvis siderne overlapper, når du udskriver med den manuelle indføring, skal du åbne bakken og fjerne papirerne. Prøv at udskrive igen.
 • Når papiret ikke indføres jævnt under udskrivning, skal du skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres normalt.
 • Når printeren er i strømbesparende tilstand, indfører den ikke papir i den manuelle indføring. Væk printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen, før du bruger den manuelle indfører.
Brug vejledningen til at ilægge papir i den manuelle bakke.
 1. Åbn dækslet på den manuelle indføring.
  Figur : Åbn dækslet
 2. Udvid de manuelle papirstyr til en bredere bredde end udskriftsmaterialet.
  Figur : Udvid papirstyrene
 3. Juster de manuelle indføringsstyr til bredden af udskriftsmaterialet uden at bøje det.
  Figur : Juster de manuelle indføringsstyr

Udskrivning på specialmedier

Når du bruger specialmedier, skal du indføre ét ark ad gangen. For at få den højeste udskriftskvalitet skal du vælge den korrekte medietype fra vinduet Printerindstillinger > Papir > Papirtype.
Hvis du f.eks. vil udskrive på labels, skal du vælge Label som Papirtype.
Tabellen viser, hvilke specialmedier der kan bruges i hver bakke.
Typer
Bakke
Manuel indføring
Almindeligt
Y
Y
Tykt
Y
Y
Tykkere
Y
Tyndt
Y
Y
Bankpostpapir
Y
Y
Farve
Y
Karton
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolut
Y
Tyk konvolut
Y
Fortrykt
Y
Bomuld
Y
Genbrug
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: Inkl., blank: ikke relevant)

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...