hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-4600, SCX-4623, laser-MFP - Ilægning af papir

Dette dokument indeholder instruktioner i, hvordan du lægger papir i printerbakkerne.

Læg papir i bakke 1

Brug følgende trin til ilægning af papir i bakke 1.
 1. Træk papirbakken ud. Juster bakkestørrelsen til den papirstørrelse, der lægges i.
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger papir i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, nedad.
  Figur : Udskriftsside nedad
 4. Sæt bakken tilbage i printeren.
 5. Indstil papirtype og -format for bakken.
  bemærk:
  • Hvis du har problemer med papirindføringen, skal du kontrollere, om papiret opfylder mediespecifikationen. Prøv derefter at placere et ark ad gangen i den manuelle bakke.

Ilægning af papir i den manuelle bakke

Den manuelle bakke kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt til udskrivning af en enkelt side på brevpapir eller farvet papir.
Tip til brug af multifunktionsbakken
 • Hvis du vælger Manuel indføring som Kilde i softwareprogrammet, skal du trykke på OK, hver gang du udskriver en side. Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftsmedie ad gangen i den manuelle indføring.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, hvis der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også andre typer af udskriftsmedier.
 • Ilæg udskriftsmedier med forsiden opad, med den øverste kant først i den manuelle bakke. Anbring mediet i midten af bakken.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i den manuelle bakke.
Brug vejledningen til at ilægge papir i den manuelle bakke.
 1. Læg papiret i den manuelle bakke.
  Figur : Ilægning af papir i den manuelle bakke
  bemærk:
  • Tving ikke papiret ud over overfladen med -ikonet ved ilægning.
  • Når du udskriver på specialmedier, skal du følge retningslinjerne for specialmedier i brugervejledningen.
  • Hvis papiret overlapper ved udskrivning ved hjælp af den manuelle bakke, skal du åbne bakke 1 og fjerne det papir, der overlapper, og derefter forsøge at udskrive igen.
  • Hvis papiret ikke indføres normalt under udskrivning, skal du skubbe papiret ind manuelt, indtil det indføres normalt.
 2. Klem om den manuelle bakkes breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Tryk ikke styret for tæt på papirets kant, da styret kan bøje papiret, hvilket forårsager papirstop eller skævhed.
 3. Åbn et program, og start udskriftsmenuen for at udskrive.
 4. Åbn Udskriftsindstillinger.
 5. Vælg fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype.
  bemærk:
  Hvis du f.eks. vil bruge en etiket, skal papirtypen indstilles til Etiket.
 6. Vælg Manuel indføring i papirkilden, og tryk på OK.
 7. Start udskrivning fra programmet.
  bemærk:
  Når du udskriver flere sider, skal du ilægge det næste ark, efter at den første side er udskrevet, og derefter trykke på OK. Gentag dette trin for hver side, der skal udskrives.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...