hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung CLP-41x, CLP-68x Xpress SL-C181x, farvelaserprinter - Sådan lægges papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.
  advarsel:
 • Brug af udskriftspapir, der ikke opfylder disse specifikationer, kan medføre problemer eller kræve reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af garantien eller serviceaftaler.
 • Brug ikke inkjet-fotopapir til denne printer. Det kan medføre skade på printeren.
 • Brug af brændbart udskriftspapir kan medføre brand.
 • Brug kun dertil beregnet udskriftspapir.
  vigitig advarsel:
Brug af brændbart papir eller fremmedlegemer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden og i sjældne tilfælde forårsage brand.

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
  Figur : CLP-41x, C181x serierne
 1. Bakkeforlængerhåndtag
 2. Papirlængdestyr
 3. Papirbreddestyr
 4. Papirbreddestyr på en manuel indføring
  Figur : CLP-68x-serien
 1. Bakkeforlængerhåndtag
 2. Papirlængdestyr
 3. Papirbreddestyr
For papir i størrelse Legalskal du trykke på knappen som vist i det følgende billede og trække bakken ud.
Figur : Papir i størrelse Legal
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér din printertype.
  advarsel:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.

Ilægning af papir i bakken

Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér din printertype.

Bakke 1 og ekstrabakke

 1. Træk papirbakken ud.
  Figur : Papirbakke, fjern
 2. Tag fat om og skub papirbreddestyreren og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte papirformatindføring, der er markeret i bundet af bakken, for at justere til formatet.
  Figur : CLP-41x, C181x serierne
  Figur : CLP-68x-serien
 3. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
  Figur : Bøj eller luft papiret
 4. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyreren og papirlængdestyreren.
   Figur : CLP-41x, C181x serierne
  1. Papirlængdestyr
  2. Papirbreddestyr
   Figur : CLP-68x-serien
  1. Papirlængdestyr
  2. Papirbreddestyr
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Justering af breddestyr
  • Brug ikke papir med bøjet forkant. Det kan medføre papirstop eller at papiret bliver krøllet.
   Figur : Bøjet forkant
 5. Sæt bakken tilbage i printeren.
  Figur : Papirbakke, indsæt
 6. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og -format for bakken.
  Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.
  bemærk:
  1. Åbn et program, og start udskriftsmenuen for at udskrive fra et program.
  2. Åbn Udskriftsindstillinger.
  3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype.
  4. Vælg Vælg automatisk i papirkilden, og tryk på OK.
  5. Start udskrivning fra programmet.

Multifunktionsbakke eller bakke til manuel indføring

Multifunktionsbakken eller den manuelle indføring kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Se Specifikationer for udskriftspapir.

Tip til brug af multifunktionsbakken eller den manuelle indføring

 • Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftspapir ad gangen i multifunktionsbakken eller den manuelle indføring.
 • For at undgå papirstop må du ikke tilføje papir, mens der udskrives, hvis der stadig er papir i multifunktionsbakken eller bakken til manuel indføring. Dette gælder også for andre typer af udskriftsmedier.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftspapir for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
 • Glat eventuelt krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i multifunktionsbakken eller bakken til manuel indføring.
 1. Træk papirbakken ud til manuel indføring.
  Figur : CLP-41x, C181x serierne
  ELLER
  Tryk på frigivelsesknappen til multifunktionsbakken, og tryk den ned for at åbne den.
  Figur : CLP-68x-serien
 2. Ilæg papiret.
  Figur : CLP-41x, C181x serierne
  Figur : CLP-68x-serien
 3. Tag fat om multifunktionsbakkens eller bakken til manuel indførings papirstyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : CLP-41x, C181x serierne
  Figur : CLP-68x-serien
  bemærk:
  • Ved udskrivning af specialpapir skal du følge vejledningen til ilægning af papir under Udskrivning på specialpapir.
  • Når papir overlapper ved udskrivning ved hjælp af multifunktionsbakken eller bakken til manuel indføring, skal du åbne bakke 1 og fjerne det papir, der overlapper, og derefter forsøge at udskrive igen.
 4. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og -format for multifunktionsbakken eller bakken til manuel indføring.
  bemærk:
  1. Åbn et program, og start udskriftsmenuen for at udskrive fra et program.
  2. Åbn Udskriftsindstillinger.
  3. Tryk på fanen Papir i Udskrivningsindstillinger, og vælg en passende papirtype. Hvis du f.eks. vil bruge en etiket, skal papirtypen indstilles til Etiket.
  4. Vælg Manuel indføring eller Multifunktionsbakke i papirkilden, og tryk på OK.
  5. Start udskrivning fra programmet. Hvis printeren har en multifunktionsbakke, skal du trykke på OK på kontrolpanelet, hver gang et ark papir lægges i.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...