hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung CLX-3170, CLX-3175, farvelaser-MFP - Læg papir i papirbakken, og ændr papirstørrelsen i bakken.

Dette dokument indeholder vejledning i, hvordan du ændrer papirstørrelsen i papirbakken.
Hvis du vil ilægge længere papirstørrelser, f.eks. Legal, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken. Hvis du vil ændre bakke 1, så den kan indeholde en anden størrelse papir, skal du justere papirlængdestyret korrekt.

Skift papirstørrelsen i bakke 1.

Brug følgende trin til at ilægge en stak papir i størrelsen Letter i bakke 1.
 1. Åbn bakke 1, og åbn derefter papirdækslet for at fjerne eventuelt papir fra bakken.
 2. Tryk på og lås styrets lås (1) i bakken op. Træk bakken ud manuelt (2).
  Figur : Fjern papirbakken
 3. Læg papir i bakken.
  Figur : Læg papir i bakken
 4. Skub papirlængdestyret, indtil det let berører enden af papirstakken. Tryk papirbreddestyreren sammen, og skub den ind til kanten af papirstakken uden at få den til at bøje.
  Figur : Juster papirstyrene
  Papir, som er mindre end Letter: Returnér papirstyrene til deres oprindelige positioner, og juster papirlængde- og papirbreddestyret.
  Figur : Papir, som er kortere end Letter
  Hvis papiret er kortere end 222 mm i længden, skal du trykke på og låse styrets lås (1) i bakken op. Skub bakken ind manuelt (2). Juster papirlængdestyret og papirbreddestyret.
  Figur : Juster papirstyrene
  bemærk:
  • Skub ikke papirbreddestyrene for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyrene, kan det medføre papirstop.
  Figur : Juster papirbreddestyrene korrekt.
 5. Luk papirdækslet.
  Figur : Luk papirdækslet
 6. Skub bakke 1 helt ind i printeren.
 7. Når du har ilagt et papir, skal du indstille papirtype og -format for bakken.
  bemærk:
  • Papirlængdestyret kan flytte sig, hvis der ikke er nok papir i bakken. Sørg for at have nok papir i bakken.
  • Hvis du får problemer med papirindføringsfejl, skal du lægge papir i bakken et stykke papir ad gangen.
  • For fortrykt papir: Læg papir i bakken med den udskrevne side opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever papirindføringsfejl, skal du vende papiret om. Udskriftskvaliteten er ikke garanteret.

Skift bakken mellem Letter og A4

Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-størrelse, afhængigt af dit land/din region. Hvis du vil ændre størrelsen til A4 eller Letter, skal du justere håndtaget og papirbreddestyret korrekt. Benyt følgende trin til at justere styrene.
 1. Træk bakken ud af printeren. Åben papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken.
 2. Hvis du vil ændre formatet til Letter, skal du holde om håndtaget bag på bakken og dreje håndtaget med uret.
  Figur : Skift mellem Letter og A4
 3. Tag fat om papirbreddestyret, og skub det til kanten af håndtaget.
  Figur : Juster papirbreddestyret.
  bemærk:
  Hvis du vil ændre formatet til A4, skal du først flytte papirbreddestyret til venstre og derefter dreje håndtaget mod uret. Hvis du tvinger håndtaget rundt, kan det beskadige bakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...