hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung SCX-6122, SCX-6322, laser-MFP - Ilægning af papir i bakken

Dette dokument forklarer, hvordan du ilægger papir i bakken.

I bakke 1

Læg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste af dine udskriftsjob, i bakke 1. Bakke 1 kan indeholde højst 550 ark almindeligt papir på 75 g/m2.
Du kan købe en valgfri bakke og lægge den under standardbakken (bakke 2) for at ilægge yderligere 550 ark papir.

Ilægning af papir i bakke 1 eller den valgfri bakke 2

 1. Hvis du vil ilægge papir, skal du åbne papirbakken og lægge papiret i med udskriftssiden opad.
  Figur : Læg papir i
 2. Når du har ilagt papir, skal du indstille papirtype og -format for multifunktionsbakken.
  bemærk:
  • Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du prøve at placere et ark ad gangen i multifunktionsbakken.
  • Du kan også ilægge fortrykt papir. Den udskrevne side skal vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.

Skift papirets størrelse i papirbakken

Hvis du vil ilægge længere papirstørrelser, f.eks. Legal, skal du justere papirstyrene for at udvide papirbakken.
  Figur : Papirformat
 1. Papirlængdestyr
 2. Papirbreddestyr
 1. Juster papirlængdestyreren til den ønskede papirlængde. Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-størrelse, afhængigt af dit land/din region. For at ilægge en anden størrelse skal du løfte og indsætte længdestyret i den tilsvarende position.
  Figur : Længdestyr, juster
 2. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyret (som vist) og flytte det mod stakken af papir, indtil det berører siden af stakken ganske let. Tryk ikke styret for hårdt ind mod kanten af papiret; styreren kan bøje papiret.
  Figur : Breddestyr, juster
  • Skub ikke papirbreddestyrene for langt ind, da det kan medføre, at materialerne bøjer.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
   Figur : Papir i bakke

I multifunktionsbakken

Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. transparenter, postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt til udskrivning af en enkelt side på brevpapir eller farvet papir.
Læg papir i multifunktionsbakken:
 1. Åbn multifunktionsbakken, og fold multifunktionsbakkens forlænger ud som vist.
  Figur : Multifunktionsbakke, åbn
 2. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger eventuelt papir i.
  Figur : Bøj eller vift
  For transparenter skal du holde dem i kanterne og undgå at røre udskriftssiden. Olier fra fingrene kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.
 3. Ilæg papiret med den side, der skal udskrives på, nedad.
  Figur : Læg papir i med forsiden nedad
  bemærk:
  Afhængigt af den papirtype, der bruges, skal du følge disse ilægningsvejledninger:
  • Konvolutter: Klapsiden nedad og frimærkeområdet i øverste venstre side.
  • Transparenter: Udskriftssiden opad og toppen med klæbebåndet først ind i printeren.
  • Etiketter: Udskriftssiden opad og den korte øverste kant først ind i printeren.
  • Fortrykt papir: Designsiden opad med den øverste kant mod printeren.
  • Karton: Udskriftssiden opad og den korte kant først ind i printeren.
  • Fortrykt papir: Placér den fortrykte side nedad med en ubøjet kant mod printeren.
 4. Klem om multifunktionsbakkens breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
  Figur : Breddestyr, juster
 5. Når du har ilagt papir, skal du indstille papirtype og -format for multifunktionsbakken.
  bemærk:
  Indstillingerne foretaget fra printerdriveren overskriver indstillingerne på kontrolpanelet.
 6. Efter udskrivning skal du folde multifunktionsbakkens forlænger sammen og lukke multifunktionsbakken.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...