hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-printere - Værtsprogram: Easy Printer Manager

Oversigt over Easy Printer Manager

EPM (Easy Print Manager) leverer et enkelt adgangspunkt til printerenheder.
 • Kombinerer printerkonfiguration og statusovervågning, bestilling af tonerpatroner, scanning og brug af fax.
 • Avanceret funktionalitet som f.eks. jobopgørelse, hændelseslogfiler og alarmindstillinger.
  Figur : EPM
 1. Viser printerlisten. Synkroniser med "Enheder og printere", printerens navn kommer fra enheden via portoplysningerne. Enheder kan tilføjes via netværk eller USB-via automatisk søgning, IP-søgning eller IP-rækkeviddesøgning.
 2. Status for forbrugsvarer.
 3. Status for papir.
 4. Vælg enhedsoplysninger.
 5. Version.
 6. Enhedsnavigator.
Udskrivningslistestyring: Søg, tilføj og slet printere.
  Figur : Udskrivningslistestyring
 1. Liste over alle enheder.
 2. For printere, der synkroniseres med listen fra "Enheder og printere", vil menuen "Delete" (Slet) ikke være aktiveret, og den slettes fra "Enheder og printere".
 3. Der søges ikke efter printere, som allerede er på listen. Hvis brugerne ikke kan finde den printer, de prøver at tilslutte, skal de prøve at kontrollere den aktuelle liste over enheder.
Home > Quick Links (Start > Hurtige links): Nem adgang til flere programmer og websider.
  Figur : Hurtige links
 1. Adgang til support.hp.com/contact-hp.
 2. Installer eller start Easy Color Manager.
 3. Installer eller start Easy Document Creator.
 4. Installer eller start Network PC Fax.
 5. Adgang til SWS for valgt enhed.

Enhedsindstillinger

Brugere kan indstille enhedskonfiguration via EPM.
 • Netværksenheder: Skift til SWS (SyncThru Web Service).
  Figur : Netværksenheder
 • USB-enheder: På EPM (svarer til SWS).
  Figur : USB-enheder

Indstillinger for Scan to PC (Scan til pc)

EPM indeholder en indstilling for Scan to PC (Scan til pc), som aktiverer Push Scanning (Push-scanning) fra enheden til registrerede pc'er.
  Figur : Indstillinger for Scan to PC (Scan til pc)
 1. Aktiver Scan to PC (Scan til pc).
 2. Konfiguration af Scan to PC (Scan til pc): Konfigurer billedtype, opløsning og filindstillinger samt enhver handling, der er påkrævet, når scanningsjobbet er udført.
 3. Rediger scannings-id (pc-id), og aktiver adgangskode af sikkerhedshensyn.
På ældre modeller eller modeller uden masselagring understøttes fanen Image (Billede) desuden, hvilket aktiverer Image Enhancement (Billedforbedring) eller Adjustment (Justering) osv. Nyere modeller udfører alle de avancerede funktioner på printeren via LSSIP (Light Samsung Scanner Interface Protocol).
EPM giver adgang til et omfattende udvalg af scanningsmetoder såsom farvetilstand, opløsning, retning, filformat, OCR-sprog, separation osv.
  Figur : Indstillinger for Scan to PC (Scan til pc)
 1. Understøtter forskellige scannede udskriftformater. OCR-filformater og OCR-sprog vises kun, hvis Samsung OCR-software er installeret.
 2. Filseparation er mulig, når der udføres et scanningsjob med flere sider.
Vejledning til Scan to PC (Scan til pc) (Enhed fungerer).
bemærk:
Trin og skærmbilleder kan adskille sig fra model til model, da de er baseret på Smart UX-printere.
 1. Vælg destination som PC (pc) fra menuen Scan & Send (Scan og send) i printerens brugergrænseflade.
  Figur : Destination
 2. Vælg det specifikke Pc-id på listen.
  Figur : Pc-id
 3. Angiv adgangskoden. (Valgfrit, bruges kun, når konfigureret).
  Figur : Adgangskode, valgfri
 4. Vælg den korrekte profil. (Bruges kun, når flere profiler er tilgængelige).
  Figur : Vælg profil

Alert settings (Advarselsindstillinger)

Gå til Advanced Setting > Alert Settings (Avanceret indstilling > Advarselsindstillinger) for at aktivere administration af enhedsadvarsler.
  Figur : Alert settings (Advarselsindstillinger)
 1. Printer Alert (Printeradvarsel): Aktiver eller deaktiver udskrivningsjob eller statusadvarsler.
 2. Email alert (E-mailadvarsel): Når denne indstilling aktiveres, sendes e-mails hver halve time, når der registreres en fejl eller advarsel. Printer Status Alerts (Printerstatusadvarsler) skal være aktiveret for at aktivere e-mailadvarsler.
 3. Alert history (Alarmhistorik): Advarselslogfilen for printerens status. Kan eksportere til en fil og vælge specifikke printere.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...