hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-printere - Smart UX: Særlige egenskaber

Forhåndsvisning og redigering

Billedet i området for forhåndsvisning angiver de aktuelle indstillinger, f.eks. retningen og formatet for udskriften.

Forhåndsvisning af jobbet

Tryk på ikonet Forhåndsvisning () for at se en forhåndsvisning af jobbet.

Redigering af jobbet før start

Tryk på ikonet Rediger () for at justere det forudscannede billede ved hjælp af funktioner som rotering og beskæring.

Eksempel

Før funktionen Forhåndsvisning og redigering var tilgængelig, udskrev brugerne mange kopier for at få det rigtige resultat og spildte meget papir og toner. Ved at kunne justere deres indstillinger, før de udskriver et job igennem Forhåndsvisning , kan brugere spare penge, der ville være brugt på at købe en større mængde toner og papir. De sparer også tid og energi.
Figur : Skærmen Forhåndsvisning og redigering

UI-konfiguration

UI-konfigurationsfunktionen giver en brugerdefineret brugergrænseflade til at passe til brugeren.
Figur : Skærmen UI-konfiguration

Indstilling af UI-konfiguration

 1. Tryk på [UI-konfiguration] fra Supplerende handling ().
 2. Vælg de muligheder, der vises i appen. Tryk på symbolet + eller - på menuikonerne for at tilføje eller fjerne menuer.
 3. Brugere kan også trykke og holde nede på menuikonet for at flytte det til en anden placering, eller de kan trykte på Clear All (Ryd alle) for at fjerne alle menuerne.

Eksempel

Denne funktion gør det muligt for administratoren at gøre nogle indstilinger usynlige, så brugerne ikke kan ændre indstillingerne. For eksempel: Hvis administratoren ikke vil have brugere til at lave farvekopier, er administratoren i stand til at skjule Farve fra Kopi-appen ved at bruge UI-konfiguration efter at have indstillet Farve til Sort-hvid som standard.
  Figur : Redigering af UI-konfiguration
 1. Træk og modificer for at skjule eller vise
 2. Kopi-skærmen forenkles af UI-konfigurationen

Tilpasning af startskærmbillede

Tilpasning af startskærmbillede giver en nem måde at tilpasse enheder med kundens egne baggrundsbilleder med deres logo og farver.

Skift baggrundsbillede

 1. Tryk på ikonet () for at gå til det primære startskærmbillede.
 2. Tryk og hold på startskærmbilledet for at få vist en liste over tilgængelige genveje at vælge mellem.
  • Indstil baggrund:
   • Startskærmbillede: Vælg baggrunden for startskærmbilledet.
   • Logon-skærm: Indstil baggrunden for logon-skærmbilledet.
   • Start- og logon-skærmbilleder: Indstil baggrunden for Startskærmbillede og Logon-skærm.
  • Apps, XOA-apps, widgets og programmer: Placer apps, XOA-apps, widgets og programikoner på startskærmbilledet.
  • Mappe: Opret en mappe på startskærmbilledet.
  • Side: Tilføj en ny side til startskærmbilledet.
  Figur : Skift baggrundsbillede

Eksempel

Denne funktion giver en nem og effektiv måde at imponere kunder ved at ændre baggrunden, så den indeholder kundernes logoer. Brugere kan bruge appen Galleri () til at oprette deres egen personlige baggrund til deres egne brugerprofiler.

Føj til Mit program

Denne funktion indstiller workflow-automatisering til ofte brugte funktioner.

Opret et program

 1. Tryk på [Føj til Mit program] fra Supplerende handling () eller programikonet () fra apps.
 2. Indtast programmets navn, og afkryds de andre indstillinger.
  • Hvis Offentlig er afkrydset, kan alle bruge det.
  • Hvis Automatisk start er afkrydset, vil et job blive startet, så snart der trykkes på programikonet.
  • Hvis Føj til Startskærmbillede er afkrydset, vil det nye program blive placeret på Startskærmbilledet.
  Figur : Skærmen Opret et program
 1. Offentlig eller privat
 2. Automatisk start
 3. Føj til startskærmbillede

Tilføj et program til startskærmbilledet

 1. Tryk på ikonet for at gå til det primære startskærmbillede.
 2. Tryk på ikonet for at få vist se aktuelle programmer.
 3. Gå til fanen [Program]. Rul gennem listen, og find det ønskede program.
 4. Tryk på og hold programikonet nede.
 5. Træk programmet til den ønskede placering på skærmen, og slip det. Widgeten Mit program viser også en liste over tilføjede programmer.
  Figur : Widgeten Mit program
 1. Privat genvejstast
 2. Offentlig genvejstast

Eksempel

For at bruge workflow-automatisering til ofte anvendte funktioner kan brugere lave en programmeret genvejstast med indstillingen Automatisk start.

Fjernadgang til brugergrænseflade

Adgang i realtid og UI-kontrol, så en serviceingeniør eller administrator kan kontrollere status og rette en fejl.
  Figur : VNC-forbindelse
 1. VNC-forbindelse

Download VNC Viewer

VNC-klienten er integreret i den nye Samsung UX. Som standard er den ikke aktiveret og skal aktiveres fra enhedens servicemodus. VNC Viewer-klienten skal installeres separat på pc'en eller mobilenheden, for at brugerne kan bruge denne funktion.
bemærk:
VNC Viewer-programmet er gratis og kan findes på følgende link: http://www.realvnc.com/download/viewer/

Aktivering af fjernadgang til brugergrænseflade

 1. Åbn Servicemodus og gå til menuen Netværksport.
 2. Afkryds feltet ved siden af Aktivér VNC, og vælg OK.
 3. Afslut Servicemodus. Funktionen Fjernadgang til brugergrænseflade er nu aktiveret.

Brug fjernadgang til brugergrænseflade

 1. Kør VNC Viewer-programmet på computeren, eller start VNC-programmet på en mobilenhed.
 2. Indtast IP-adressen på målenheden og porten 5901. Vælg Tilslut for at starte tilslutningsprocessen.
  bemærk:
  Porten skal defineres for at kunne oprette forbindelsen.
 3. VNC-vinduet vises, efter at forbindelsen er blevet oprettet, og den eksterne UI-forbindelse er klar til brug.
bemærk:
Enhedsbrugeren vil se den samme visning som vist i VNC-vinduet.

Eksempel 1

Dette eksempsel er relateret til slutbrugersupport. Denne indstilling kan give helpdesken mulighed for at yde support til brugere på en ny og innovativ måde. De kan hjælpe, men også lære slutbrugeren at udføre en bestemt funktion eller hjælpe brugeren med at vælge de rigtige indstillinger. Dette vil kun have en positiv indvirkning på slutbrugertilfredsheden. Se følgende diagram:
  Figur : Diagram i eksempel 1
 1. Supportopkald til slutbruger
 2. Tilbyder fjernsupport via VNC-fjernforbindelse
 3. Oprettelse af VNC-forbindelse (port: 5901)
 4. VNC Viewer-klient
 5. Integreret VNC Server-klient

Eksempel 2

Dette eksempel er relateret til at bruge Fjernadgang til brugergrænseflade-funktionen som et nyttigt salgsværktøj. Det giver mulighed for at gøre offsite-salgspræsentationer mere tiltalende og interaktive ved at demonstrere vores nye UX med fjernadgang til vores potentielle kunder. Der skal være en arbejdsdataforbindelse til enheden, og en måde at opnå dette på er ved at bruge en sikker VPN-forbindelse.
  Figur : Diagram i eksempel 2
 1. Integreret VNC Server-klient
 2. VNC Viewer-klient
 3. WAN
 4. Oprettelse af VNC-forbindelse (port: 5901) — VPN-tunnel

Tællerapp

Tællerappen giver brugerne en oversigt over enhedens brugstæller og brugerens brugstæller.
Figur : Skærmen Tællerapp

Start tællerappen

 1. Tryk på [Tæller] () fra startskærmbilledet eller apps.
 2. Tæller-appen viser brugstælleren på enheden.

Indstilling af perioden

En bruger kan se brugstælleren for måneden ved at indstille [Fra]-datoen og [Til]-datoen.
 1. Tryk på ikonet Fra (), og angiv startdatoen.
 2. Tryk på ikonet Til (), og angiv slutdatoen.
 3. Tæller-appen viser brugstælleren på enheden fra startdatoen til slutdatoen.
En bruger kan også bruge en foruddefineret periode ved at trykke på feltet ().

Eksempel

Et praktisk brugscenarie er for en forhandler, der ønsker at kontrollere, hvor meget deres kunde skal betale for sidste måneds brug. Når en forhandler besøger sin kunde, starter forhandleren Tæller-appen og angiver perioden, den første dag i sidste måned som Fra og den sidste dag i sidste måned som Til. Forhandleren kan få et overblik over forbruget i sidste måned.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...