hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Fejlmeddelelsen "Slædestop" vises på HP OfficeJet 150 Mobile All-in-One-printerserien (L511)

Problem

Meddelelsen Slædestop vises på skærmen på printerens kontrolpanel. Udskrivning stopper, og slæden standser.
Du kan også opleve følgende symptomer:
 • Et udskriftsjob stopper uventet.
 • Printeren udskriver ikke.
 • Slæden, der holder blækpatronerne, bevæger sig ikke.
 • Der opstod tidligere et papirstop.
Vigtigt: Du skal følge disse løsninger i den viste rækkefølge for at løse problemet.

Løsning 1: Fjern eventuelle forhindringer fra udgangsdækslets område

Blokeringer i udgangsdækslets område, f.eks. emballagemateriale eller papir, kan blokere papirets bane og kan forårsage et slædestop. Følg disse trin for at fjerne blokeringer fra udgangsdækslet.

Trin 1: Sørg for, at udgangsdækslet kan åbnes helt

 1. Fjern forsigtigt eventuelt emballagemateriale eller papir, som sidder fast i udgangsdækslets område.
 2. Sørg for, at udgangsdækslet kan åbnes og lukkes frit.

Trin 2: Sluk for printeren, og tænd den igen

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren. Gå til næste løsning, hvis printeren ikke slukker.
 2. Vent 60 sekunder.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
  bemærk:
  Printeren gennemgår måske en opvarmningsperiode på op til 2 minutter. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig. Vent, til opvarmningen er afsluttet, før du fortsætter.

Trin 3: Udskriv en printerstatusrapport

Følg disse trin for at udskrive en testside fra printerens kontrolpanel.
 1. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Tryk på den højre pil på produktkontrolpanelet () for at få vist den anden navigationsskærm.
 3. Tryk på Opsætning (), og tryk derefter på Rapporter.
 4. Tryk på Printerstatusrapport. Testsiden udskrives.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 2: Fjern eventuelt fastklemt papir

Fastklemt papir kan få slæden til at standse. Følg disse trin for at fjerne eventuelt fastklemt papir.

Trin 1: Fjern løst papir

Fjern løse papirark fra papirbakken og udskriftholderen.
  advarsel:
Fjern ikke fastklemt papir på dette tidspunkt. Hvis du prøver at fjerne fastklemt papir fra forsiden af printeren, kan udskriftsmekanismen beskadiges.

Trin 2: Fjern eventuelt fastklemt papir fra udskriftsbakken

Følg disse trin for at fjerne det fastsiddende papir fra forsiden af produktet.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at slukke for produktet.
 2. Hvis det valgfri batteriet er installeret, skal du fjerne det.
 3. Tag netledningen ud af stikkontakten.
 4. Fjern eventuelt fastklemt papir og papirstykker, der er synlige i udskriftsbakken. Brug begge hænder, når du trækker i hele papirark, så du ikke river dem i stykker.
  bemærk:
  Brug en lommelygte for at tjekke valser og hjul grundigt for iturevne papirstykker, der kan blive siddende inde i udskriftholderen. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra enheden, kan der let opstå papirstop igen.
 5. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 6. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.
 7. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
  Billede: Ilæg papir.
 8. Tryk på OK på kontrolpanelets skærm for at fortsætte det aktuelle job. Produktet fortsætter udskrivning af den næste side af udskriftsjobbet. Send igen side eller sider, der sad fast i produktet.
 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Se næste trin, hvis problemet ikke er løst.

Trin 3: Fjern eventuelt fastklemt papir inde i All-in-One-printeren

Følg disse trin for at fjerne eventuelt fastklemt papir inde i printeren.
 1. Fjern løse papirark fra papirbakken og udskriftholderen.
 2. Hvis printeren ikke allerede er tændt, så tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde den.
 3. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn frontdækslet
  Billede: Åbn frontdækslet
 4. Vent, til slæden flyttes ind midt i adgangsområdet.
 5. Tag netledningen ud af stikkontakten.
    vigitig advarsel:
  Du skal trække stikket ud for at bevæge slæden manuelt og nulstille papirfremføringsmekanismen uden at risikere elektrisk stød.
 6. Flyt slæden til venstre, fjern forsigtigt eventuelt fastsiddende papir fra papirvalserne, og kontroller derefter, om alle rester af iturevet papir er fjernet fra printeren.
  Brug begge hænder for at undgå at rive papiret i stykker, når du trækker fastklemt papir ud.
  Figur : Eksempel på iturevet papir, som sidder fast i printervalsen
  Billede: Eksempel på iturevet papir, som sidder fast i printervalserne
 7. Flyt slæden til højre, og fjern eventuelt fastsiddende papir til venstre for adgangsområdet til printerpatronerne.
  Figur : Eksempel på papir, der sidder fast til venstre for adgangsområdet til printerpatronerne
  Billede: Eksempel på papir, der sidder fast til venstre for adgangsområdet til printerpatronerne.
  bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker, der kan blive siddende inde i printeren. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
 8. Flyt slæden til venstre, og fjern eventuelt fastsiddende papir til højre for adgangsområdet til printerpatronerne.
  Figur : Eksempel på papir, der sidder fast til højre for adgangsområdet til printerpatronerne
  Billede: Eksempel på papir, der sidder fast til højre for adgangsområdet til printerpatronerne.
 9. Luk frontdækslet.
 10. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 11. Hvis printeren ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den.
 12. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
 13. Tryk på OK på printerens kontrolpanel for at fortsætte det aktuelle job.

Trin 4: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 3: Kontroller, at slæden bevæger sig frit

Følg disse trin for at lede efter blokeringer inde i printeren, og sørg for, at slæden bevæger sig korrekt.

Trin 1: Kontrollér slædens bane for blokeringer

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet, hvis det ikke allerede er tændt.
 2. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn frontdækslet
  Billede: Åbn frontdækslet.
 3. Vent, til slæden flyttes ind midt i adgangsområdet.
 4. Tag netledningen ud af stikkontakten.
    vigitig advarsel:
  Du skal trække stikket ud for at bevæge slæden manuelt og nulstille papirfremføringsmekanismen uden at risikere elektrisk stød.
 5. Kontrollér, at patronerne sidder fast i slæden, og at patronlåsen er lukket. Tryk på låsen for at sikre, at den sidder fast fladt på patronen.
  Figur : Sørg for, at patronlåsene er lukkede og sidder fladt fast
  Billede: Sørg for, patronlåsene er lukkede og sidder fladt fast.
 6. Fjern eventuel papir eller blokeringer, der kan begrænse slædens bevægelse.
  bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker omkring slæden. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra enheden, kan der let opstå papirstop igen.
 7. Stik hånden ind i produktet gennem det forreste adgangsområde, og flyt derefter slæden manuelt.
  • Hvis slæden sidder fast i højre side af produktet, skal du bevæge slæden mod venstre side af produktet.
  • Hvis slæden sidder fast i venstre side af produktet, skal du bevæge slæden mod højre side af produktet.
  • Hvis slæden sidder fast i midten af produktet, skal du bevæge slæden mod højre side af produktet.
 8. Fjern papir eller blokeringer fra omkring slæden.
 9. Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit i hele produktets bredde ved forsigtigt at skubbe den til venstre og derefter til højre.
 10. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 11. Luk frontdækslet.
 12. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.
 13. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
  Billede: Ilæg papir.
 14. Tryk på OK på kontrolpanelets skærm for at fortsætte det aktuelle job. Produktet fortsætter udskrivning af den næste side af udskriftsjobbet. Send igen side eller sider, der sad fast i produktet.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 4: Tag patronerne ud, og sæt dem i igen

Forkert placering eller installation af blækpatronerne kan få printeren til at vise en slædestopfejl. Gør følgende for at fjerne patronerne og installere dem igen.

Trin 1: Fjern patronerne

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet.
 2. Åbn frontdækslet. Vent, indtil slæden ikke er i brug og er stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn frontdækslet
  Billede: Åbn frontdækslet
 3. Løft låsen til patronen, og fjern derefter forsigtigt patronen fra slæden.
  Figur : Tag blækpatronen ud
  Billede: Tag blækpatronen ud

Trin 2: Installer patronerne igen

 1. Isæt patronen lidt på skrå i patronholderen.
  bemærk:
  Sæt den trefarvede patron i den venstre holder og den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen i den højre holder.
  Figur : Isæt patronen
  Billede: Isæt patronen
 2. Luk patronlåsen. Tryk på låsen ned for at sikre, at den hviler fladt på patronen.
  Figur : Luk patronlåsen
  Billede: Luk patronlåsen
 3. Luk dækslet til frontdækslet, og vent på, at initialiseringsprocessen for patronen er færdig, før du fortsætter.
  Figur : Luk frontdækslet
  Billede: Lukning af frontdækslet

Trin 3: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 5: Tilslut printeren direkte til en stikkontakt

Slut printeren direkte til en stikkontakt for at sikre, at strømforsyningen fungerer korrekt.

Trin 1: Tilslut printeren direkte til en stikkontakt

 1. Frakobl netledningen fra printerens bagside.
 2. Fjern netledningen fra en eventuel strømskinne eller spændingsafleder, og tilslut den direkte til en stikkontakt.
 3. Sæt netledningen i igen bag på printeren.
 4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 6: Nulstil All-in-One-enheden

Følg disse trin for at nulstille printeren.

Trin 1: Nulstil All-in-One-enheden

 1. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
 2. Træk strømledningen ud af stikkontakten.
 3. Vent mindst 15 sekunder.
 4. Sæt strømledningen tilbage i stikkontakten.
 5. Sæt netledningen i printeren igen.
 6. Tænd for printeren.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Hvis testsiden udskrives korrekt, men du fortsat oplever et problem med din printer, vedrører problemet ikke hardwaren.
 • Hvis produktet ikke udskriver en testside, er der et problem med produktets hardware. Fortsæt til næste løsningsforslag.

Løsning 7: Udfør service på printeren

Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...