hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Meddelelsen "Papirstop", "Vælg motorstop" eller "Skift motorstop" vises for HP OfficeJet 150 Mobile All-in-One-printerserien (L511)

Dette dokument gælder for HP OfficeJet 150 Mobile All-in-One-printerserien (L511).
Meddelelsen "Papirstop", "Vælg motorstop" eller "Skift motorstop" vises på printerens kontrolpanel.
bemærk:
Papirstopfejl kan være sande eller falske. Printeren kan melde om papirstopfejl, selvom der ikke er noget papirstop. De følgende trin gælder både for sande og falske papirstopfejl.
Vigtigt: Du skal følge disse løsninger i den viste rækkefølge for at løse problemet.

Løsning 1: Sluk for All-in-One, og tænd den derefter igen

Følg disse trin for at slukke for printeren og tænde den igen.

Trin 1: Sluk All-in-One, og tænd den derefter

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren. Gå til næste løsning, hvis printeren ikke slukker.
 2. Vent 60 sekunder.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Følg disse trin for at udskrive en testside fra printerens kontrolpanel.
 1. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Tryk på den højre pil på produktkontrolpanelet () for at få vist den anden navigationsskærm.
 3. Tryk på Opsætning (), og tryk derefter på Rapporter.
 4. Tryk på Printerstatusrapport. Testsiden udskrives.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 2: Fjern papirstoppet

Følg disse trin i den viste rækkefølge for at løse problemet med papirstop. Hvis et af disse trin løste problemet, behøver du ikke at gå videre med fejlfindingen.

Video om udbedring af et papirstop

Følgende video viser, hvordan man udbedrer en fastklemt original.
bemærk:
Videoen viser HP OfficeJet 150 Mobile All-in-One Printer-serien (L511), men trinnene er de samme for din printer.
Hvis du har problemer med at se videoen eller vil se videoen i en anden størrelse, skal du klikke her for at afspille videoen på YouTube.

Trin 1: Fjern løst papir

Fjern løse papirark fra papirbakken og udskriftholderen.
  advarsel:
Anbring ikke hænderne inde i papirbakken. Brug en pincet til at fjerne papir, der er svært at nå. Pas på ikke at ridse indersiden af printeren.

Trin 2: Fjern papirstoppet fra udskriftholderen

Følg disse trin for at fjerne det fastsiddende papir fra forsiden af produktet.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at slukke for produktet.
 2. Hvis det valgfri batteriet er installeret, skal du fjerne det.
 3. Tag netledningen ud af stikkontakten.
 4. Fjern eventuelt fastklemt papir og papirstykker, der er synlige i udskriftsbakken. Brug begge hænder, når du trækker i hele papirark, så du ikke river dem i stykker.
  bemærk:
  Brug en lommelygte for at tjekke valser og hjul grundigt for iturevne papirstykker, der kan blive siddende inde i udskriftholderen. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra enheden, kan der let opstå papirstop igen.
 5. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 6. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.
 7. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
  Billede: Ilæg papir.
 8. Tryk på OK på kontrolpanelets skærm for at fortsætte det aktuelle job. Produktet fortsætter udskrivning af den næste side af udskriftsjobbet. Send igen side eller sider, der sad fast i produktet.

Trin 3: Fjern tilstoppet papir inde fra frontdækslet

Følg disse trin for at fjerne eventuelt fastklemt papir inde i printeren.
 1. Fjern løse papirark fra papirbakken og udskriftholderen.
 2. Hvis printeren ikke allerede er tændt, så tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde den.
 3. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn frontdækslet
  Billede: Åbn frontdækslet
 4. Vent, til slæden flyttes ind midt i adgangsområdet.
 5. Tag netledningen ud af stikkontakten.
    vigitig advarsel:
  Du skal trække stikket ud for at bevæge slæden manuelt og nulstille papirfremføringsmekanismen uden at risikere elektrisk stød.
 6. Flyt slæden til venstre, fjern forsigtigt eventuelt fastsiddende papir fra papirvalserne, og kontroller derefter, om alle rester af iturevet papir er fjernet fra printeren.
  Brug begge hænder for at undgå at rive papiret i stykker, når du trækker fastklemt papir ud.
  Figur : Eksempel på iturevet papir, som sidder fast i printervalsen
  Billede: Eksempel på iturevet papir, som sidder fast i printervalserne
 7. Flyt slæden til højre, og fjern eventuelt fastsiddende papir til venstre for adgangsområdet til printerpatronerne.
  Figur : Eksempel på papir, der sidder fast til venstre for adgangsområdet til printerpatronerne
  Billede: Eksempel på papir, der sidder fast til venstre for adgangsområdet til printerpatronerne.
  bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker, der kan blive siddende inde i printeren. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
 8. Flyt slæden til venstre, og fjern eventuelt fastsiddende papir til højre for adgangsområdet til printerpatronerne.
  Figur : Eksempel på papir, der sidder fast til højre for adgangsområdet til printerpatronerne
  Billede: Eksempel på papir, der sidder fast til højre for adgangsområdet til printerpatronerne.
 9. Luk frontdækslet.
 10. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 11. Hvis printeren ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den.
 12. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
 13. Tryk på OK på printerens kontrolpanel for at fortsætte det aktuelle job.
 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Se næste trin, hvis problemet ikke er løst.

Trin 4: Fjern det fastkørte papir fra scanneren

Følg disse trin for at fjerne eventuelt fastklemt papir fra scanneren.
 1. Hvis produktet ikke allerede er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at slukke det.
 2. Tag netledningen ud af stikkontakten.
 3. Løft låsen for at frigøre scannerglaspladen.
  Figur : Løft låsen for at frigøre scannerglaspladen
  Billede: Løft låsen for at frigøre scannerglaspladen.
 4. Fjern forsigtigt fastsiddende papir eller papirstykker fra bag kontrolpanelet. Brug begge hænder, når du trækker i hele papirark, så du ikke river dem i stykker.
  Figur : Fjern papiret fra scanneren
  Billede: Fjern papiret fra scanneren.
 5. Efter du har fjernet alt fastsiddende papir fra scanneren, skal du finde de to ru berøringspunkter på scannerglaspladen.
  bemærk:
  Tryk på berøringspunkterne er på hver side af scannerglaspladen direkte bag på printerens kontrolpanel.
 6. Ved at trykke på de to berøringspunkter kan du forsigtigt løfte scannerglaspladen med begge hænder, indtil den låses på plads.
 7. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 8. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.
 9. Kontroller kontrolpanelet for at se, om følgende fejlmeddelelse vises: "Luk dækslet til scannerglasset, der er placeret bag på printerens kontrolpanel."
  • Hvis fejlmeddelelsen vises på kontrolpanelet, skal du gentage disse trin for at lukke dækslet til scannerglasset, indtil fejlen er forsvundet.
  • Hvis fejlmeddelelsen ikke vises på printerens kontrolpanel, skal du fortsætte til næste trin.
 10. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
  Billede: Ilæg papir.
 11. Tryk på OK på kontrolpanelets skærm for at fortsætte det aktuelle job. Produktet fortsætter udskrivning af den næste side af udskriftsjobbet. Send igen side eller sider, der sad fast i produktet.
 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Se næste trin, hvis problemet ikke er løst.

Trin 5: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 3: Kontroller, at slæden bevæger sig frit

Følg disse trin for at lede efter blokeringer inde i printeren, og sørg for, at slæden bevæger sig korrekt.

Trin 1: Kontrollér slædens bane for blokeringer

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at tænde for produktet, hvis det ikke allerede er tændt.
 2. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn frontdækslet
  Billede: Åbn frontdækslet.
 3. Vent, til slæden flyttes ind midt i adgangsområdet.
 4. Tag netledningen ud af stikkontakten.
    vigitig advarsel:
  Du skal trække stikket ud for at bevæge slæden manuelt og nulstille papirfremføringsmekanismen uden at risikere elektrisk stød.
 5. Kontrollér, at patronerne sidder fast i slæden, og at patronlåsen er lukket. Tryk på låsen for at sikre, at den sidder fast fladt på patronen.
  Figur : Sørg for, at patronlåsene er lukkede og sidder fladt fast
  Billede: Sørg for, patronlåsene er lukkede og sidder fladt fast.
 6. Fjern eventuel papir eller blokeringer, der kan begrænse slædens bevægelse.
  bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker omkring slæden. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra enheden, kan der let opstå papirstop igen.
 7. Stik hånden ind i produktet gennem det forreste adgangsområde, og flyt derefter slæden manuelt.
  • Hvis slæden sidder fast i højre side af produktet, skal du bevæge slæden mod venstre side af produktet.
  • Hvis slæden sidder fast i venstre side af produktet, skal du bevæge slæden mod højre side af produktet.
  • Hvis slæden sidder fast i midten af produktet, skal du bevæge slæden mod højre side af produktet.
 8. Fjern papir eller blokeringer fra omkring slæden.
 9. Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit i hele produktets bredde ved forsigtigt at skubbe den til venstre og derefter til højre.
 10. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 11. Luk frontdækslet.
 12. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.
 13. Læg et stykke almindeligt papir i papirbakken.
  Figur : Læg papir i
  Billede: Ilæg papir.
 14. Tryk på OK på kontrolpanelets skærm for at fortsætte det aktuelle job. Produktet fortsætter udskrivning af den næste side af udskriftsjobbet. Send igen side eller sider, der sad fast i produktet.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 4: Rengør papirvalserne

Følg disse trin for at rense papirvalserne, så der ikke sidder støv, snavs eller papirrester på dem.

Trin 1: Rengør valserne

 1. Hav følgende materialer klar:
  • En ren, fnugfri klud eller en anden type klud, der ikke går i stykker eller efterlader fibre
  • Destilleret eller filtreret vand eller vand på flaske (postevand kan beskadige produktet)
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen () for at slukke for produktet.
 3. Tag netledningen ud af stikkontakten.
 4. Åbn udgangsdækslet på forsiden af produktet, og find papirvalserne.
  Figur : Valsernes udgangsåbninger
  Billede: Valsernes udgangsåbninger
 5. Fugt en fnugfri klud let med vand fra flaske eller destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.
 6. Pres kluden mod valserne og papirindføringsvalserne, og rul dem opad med dine fingre. Fjern eventuelt støv eller snavs med et moderat tryk.
 7. Lad valserne tørre i 10 til 15 minutter.
 8. Luk udgangsdækslet.
 9. Tilslut netledningen til en stikkontakt.
 10. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen () for at tænde det.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 5: Nulstil All-in-One-enheden

Følg disse trin for at nulstille printeren.

Trin 1: Nulstil All-in-One-enheden

 1. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
 2. Træk strømledningen ud af stikkontakten.
 3. Vent mindst 15 sekunder.
 4. Sæt strømledningen tilbage i stikkontakten.
 5. Sæt netledningen i printeren igen.
 6. Tænd for printeren.

Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport

Udskriv en selvtestrapport for at sikre, at hardwaren fungerer korrekt.
 • Hvis disse trin løste problemet, og testsiden udskrives, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
 • Fortsæt med næste løsning, hvis testsiden ikke udskrives.

Løsning 6: Udfør service på printeren

Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...