hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Forbedring af udskriftskvaliteten

Indledning
Fra tid til anden kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. streger eller utydelig skrift, manglende sort eller andre farver, sløret eller uskarp tekst og blækstreger eller blækudtværinger. Prøv følgende løsningsforslag i den rækkefølge, som de nævnes. Når en af løsningerne løser problemet, er der ingen grund til at fortsætte med de andre procedurer.
  bemærk:
Hvis problemet kun forekommer på kopier, skal du se afsnittet "Forbedring af kopikvaliteten".
Kontroller status for tonerpatron
Der kan forekomme problemer med udskriftskvaliteten, når du bruger en patron, der har nået slutningen af dens forventede levetid. Følg disse trin for at kontrollere den anslåede tilbageværende levetid for patronerne og eventuelt status for de øvrige udskiftelige vedligeholdelsesdele.
Trin 1: Kontroller kontrolpanelet
 1. Kontroller kontrolpanelet for at se, om der vises ikoner for meddelelser eller advarsler . Vælg ikonet for at se meddelelsen. Udskift patronen, hvis meddelelsen angiver, at en patron skal udskiftes eller er i tilstanden meget lav.
    bemærk:
  Hvis du har brug for flere oplysninger om statussen for blækpatronerne, før du udskifter patronen, skal du fortsætte til næste trin.
Trin 2: Kontroller forbrugsvarernes status
 1. Vælg Rapporter på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg menuen Konfigurations-/statussider, og vælg derefter Statusside over forbrugsvarer.
 3. Vælg Vis for at få vist rapporten på kontrolpanelet, eller vælg Udskriv for at udskrive siden.
 4. Kontrollér procenten for tilbageværende levetid for patronerne og eventuelt status for de øvrige udskiftelige vedligeholdelsesdele på Statusside over forbrugsvarer.
  • Statussiden over forbrugsvarer angiver, når en forbrugsvares niveau er meget lavt. Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav-grænsen, er HP Premium Protection-garantien for den pågældende vare udløbet.
  • Patronen behøver ikke at blive udskiftet med det samme, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
  • Hvis du beslutter, at du vil udskifte en patron eller andre udskiftelige vedligeholdelsesdele, viser Statussiden over forbrugsvarer de originale HP-varenumre.
Opdatering af printerfirmwaren
Prøv at opgradere printerfirmwaren. For yderligere oplysninger, gå til www.hp.com/support, og vælg indstillingen Hent software og drivere. Følg derefter anvisningerne for at navigere til download af firmware til printeren.
Rediger indstillingen for udskriftskvalitet
Udfør følgende trin for at ændre indstillingen for udskriftskvalitet på printerens kontrolpanel.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
 1. Vælg Indstillinger på startskærmbilledet i printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Kopier/udskriv eller Udskriv
  • Standardindstillinger for udskrifter
  • Kvalitetsniveau
 3. Vælg det ønskede kvalitetsniveau: Generel Office, Professionaleller Presentation.
Udskriv fra et andet softwareprogram
Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Hvis siden udskrives korrekt, skyldes problemet det softwareprogram, du udskriver fra.
Kontrol af indstillingerne for papir og kvalitet
Kontroller indstillingerne for papir og kvalitet i softwareprogrammet, du udskriver fra, f.eks. Microsoft® Word.
Windows
 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet.
 2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/Kvalitet.
 4. Vælg den papirtype, der bedst beskriver dit papir, under indstillingerne for Papirtype.
 5. Under indstillingerne for Udskriftskvalitet skal du vælge kvaliteten eller den opløsningsindstilling, der passer til dit udskriftsjob.
 6. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på Udskriv i udskriftsdialogboksen eller på OK for at udskrive jobbet.
macOS
 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv.
 2. Vælg printeren i menuen Printer.
 3. I rullelisten lige under Retning vælges Papir/kvalitet.
 4. Vælg den papirtype, der bedst beskriver dit papir, fra rullelisten Medietype.
 5. Under indstillingerne for Udskriftskvalitet skal du vælge kvaliteten eller den opløsningsindstilling, der passer til dit udskriftsjob.
 6. Klik på knappen Udskriv.
Kontrol af indstillinger for gråtoner og sort
Kontroller printerdriverindstillinger for gråtoner og sort/hvid, når du udskriver på en farveprinter, og de udskrevne sider er i gråtoner eller sort/hvid, men farve var forventet.
Windows
 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet.
 2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Sørg for, at indstillingen Udskriv i gråtoner er slået fra. Afhængigt af din printer kan indstillingen for gråtoner blive vist på fanen Udskrivningsgenveje og fanen Farve.
 4. Kontroller indstillingen Udskriv hele teksten i sort/hvid er slået fra på fanen Avanceret.
 5. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på Udskriv i udskriftsdialogboksen eller på OK for at udskrive jobbet.
macOS
 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv.
 2. Vælg printeren i menuen Printer.
 3. Vælg Farve i rullelisten lige under Retning.
 4. Sørg for, at indstillingen Udskriv i gråtoner er slået fra.
 5. Vælg trekanten ved siden af Avanceret for at udvide indstillingerne. Sørg for, at indstillingerne for Tekst, Grafikog Foto ikke er indstillet til Kun sort.
 6. Klik på knappen Udskriv.
Juster farveindstillingerne (Windows)
Ved udskrivning fra et softwareprogram skal du følge disse trin, hvis farverne på den udskrevne side ikke stemmer overens med farverne på computerskærmen, eller hvis farverne på den udskrevne side ikke er tilfredsstillende.
 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet.
 2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger.
 3. På fanen Avanceret eller fanen Farve skal du rydde afkrydsningsfeltet HP EasyColor.
 4. På fanen Farve skal du vælge et farvetema fra rullelistenFarvetema.
  • Standard (sRGB): Med dette tema udskriver printeren RGB-data i rå enhedstilstand. Når du bruger dette tema, skal du administrere farver i softwareprogrammet eller i operativsystemet for at få den rette gengivelse.
  • Levende (sRGB): Printeren øger farvemætningen i mellemtonerne. Brug dette tema, når du udskriver virksomhedsgrafik.
  • Foto (sRGB): Printeren fortolker RGB-farve, som om det var udskrevet som et fotografi i et digitalt minilaboratorium. Printeren givere dybere, mere mættede farver til forskel fra standardtemaet (sRGB). Brug dette tema til udskrivning af fotografier.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Brug dette tema til at udskrive digitale fotografier, som bruger AdobeRGB-farverummet, i stedet for sRGB. Deaktiver farvestyring i softwareprogrammet, når du bruger dette tema.
  • Ingen: Der anvendes intet farvetema.
  • Brugerdefineret profil: Vælg denne indstilling for at bruge en brugerdefineret inputprofil til præcis styring af farveudskrifter (f.eks. til at emulere en bestemt printer). Du kan downloade brugerdefinerede profiler fra www.hp.com.
 5. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Udskriv eller OK for at udskrive jobbet.
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet
Udfør følgende trin for at kontrollere det papir, du bruger, samt printerens fysiske miljø.
Trin et: Brug papir, der opfylder HP's specifikationer
Nogle problemer med udskriftskvaliteten kan opstå, fordi der bruges papir, som ikke overholder HP's specifikationer. Problemer kan omfatter krøllet papir, lys eller falmet udskrivning, blækpletter eller udtværet blæk og forvredne tegn. Følg disse retningslinjer, når du vælger papir:
 • Brug altid en papirtype og -vægt, som denne printer understøtter.
 • Kontroller, at papiret er af en god kvalitet og fri for hakker, flænger, pletter, løse partikler, støv, folder, mangler, hæfteklammer og bøjede eller bukkede kanter.
 • Brug papir, der ikke tidligere er udskrevet på.
 • Brug papir, der ikke indeholder metalmateriale som f.eks. glitter.
 • Brug papir, der er beregnet til HP PageWide-printere. Brug ikke papir, der kun er beregnet til laserprintere.
 • Brug ikke en papirtype, som er for kraftig. Glattere papir giver generelt en bedre udskriftskvalitet.
  bemærk:
Baseret på interne HP-test ved hjælp af et udvalg af almindeligt papir anbefaler HP på det kraftigste, at du til denne printer bruger papir med ColorLok®-logoet. Der er yderligere oplysninger på: www.hp.com/go/printpermanence.
Trin to: Kontroller miljøet
Miljøet kan direkte påvirke udskriftskvalitet og er en almindelig årsag til problemer med udskriftskvalitet eller papirfødning. Prøv følgende løsningsforslag:
 • Flyt printeren væk fra steder med træk som f.eks. åbne vinduer og døre eller luftkanaler til aircondition.
 • Sørg for, at printeren ikke udsættes for temperaturer eller luftfugtighed, der ligger uden for printerspecifikationerne.
 • Du må ikke placere printeren i et aflukket rum som f.eks. et skab.
 • Placer printeren på et solidt og vandret underlag.
 • Fjern alt, der blokerer for luftkanalerne på printeren. Printeren kræver god luftcirkulation på alle sider, også foroven.
 • Beskyt printeren mod luftbåret snavs, støv, damp, fedt eller andre elementer, der kan efterlade snavs inde i printeren.
Visuel undersøgelse af patronen
Følg disse trin for at undersøge hver enkelt patron.
  advarsel:
Berør ikke de guldfarvede metalkontakter på patronens kant. Fingeraftryk på metalkontakterne kan give problemer med udskriftskvaliteten.
Figur : Rør ikke ved valserne.
 1. Tag patronen ud af printeren, og kontrollér, at der ikke er snavs i patronområdet.
 2. Kontroller, om du bruger en original HP-patron. På en original HP-patron står der "HP", eller den har HP-logoet. Besøg www.hp.com/go/learnaboutsupplies for at få flere oplysninger om, hvordan du identificerer HP-patroner.
 3. Se på de guldfarvede metalkontakter på patronen.
  • Hvis du finder ridser eller andre skader på metalstikket, skal du udskifte patronen.
  • Hvis metalkontakterne ikke ser ud til at være beskadiget, skal du forsigtig skubbe patronen tilbage i holderen, indtil den låses på plads. Udskriv nogle få sider for at se, om problemet er løst.
Hvis du vurderer, at du er nødt til at udskifte en patron, skal du kigge på patronen eller udskrive statussiden over forbrugsvarer for at se varenummeret for den rigtige, originale HP-patron.
Genopfyldte eller genfremstillede patroner
HP kan ikke anbefale brug af forbrugsvarer, der ikke er fra HP, hverken nye eller genfremstillede. Da disse produkter ikke kommer fra HP, har HP ikke indflydelse på deres udformning eller kvalitet. Hvis du bruger en genopfyldt eller genfremstillet patron og ikke er tilfreds med udskriftskvaliteten, skal du udskifte patronen med en original HP-patron.
  bemærk:
Hvis du udskifter en patron, der ikke er fra HP, med en original HP-patron, vil skrivehovedet stadig indeholde blæk, der ikke er fra HP. Printerfejlen kan fortsætte, indtil skrivehovedet har opbrugt al det førnævnte blæk, og der efterfølgende tilføres blæk fra den nyligt installerede HP-patron. For at opbruge blækket kan det være nødvendigt at udskrive op til flere tusind sider med normal tekst.
Rengøring af printeren
Under udskrivningen kan papir og støvpartikler akkumuleres inde i printeren, og det kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. udtværede områder, striber, streger eller gentagne mærker. Start med at udskrive Udskriftskvalitetsrapporten, og fortsæt derefter til den relevante renseprocedure.
Udskriv og forstå siden for udskriftskvalitet
Udskriftskvalitetsrapporten er en side, der er udskrevet med farvede streger fra de enkelte patroner. Rapporten kan hjælpe dig med at identificere problemer med udskriftskvaliteten.
Figur : Eksempel på udskriftskvalitetsrapport
 1. Ilæg almindeligt papir i Letter- eller A4-format.
 2. Vælg Supportværktøjer fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 3. Åbn følgende menuer:
  • Fejlfinding
  • Udskriv kvalitetssider
  • Udskriftskvalitetsrapport
 4. Vælg Udskriv for at udskrive siden.
 5. Undersøg de farvede striber på rapporten. Hver streg har karakteristiske nuancer, men farven bør kun variere minimalt på tværs af stregen.
  • Hvis en eller flere af farvestregerne viser streger, skal du gå til "Rengør skrivehoved".
  • Hvis farvestregerne viser få eller ingen streger, men blækket er udtværet, skal du gå til "Rens rullerne".
Rengøring af skrivehovedet
Hvis udskriftskvalitetsrapporten viser streger, skal du følge disse trin for at rense skrivehovedet.
 1. Vælg Supportværktøjer fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Vedligeholdelse
  • Kalibrering/rensning
  • Rensning af skrivehoved
 3. Vælg Start for at starte rengøringsprocessen, og følg derefter vejledningen på skærmen.
    bemærk:
  Der er fortløbende niveauer for rengøring. Ved slutningen af hvert niveau genererer printeren en udskriftskvalitetsrapport. Hvis der forekommer streger i nogen af farvestregerne på rapporten, skal du fortsætte med det næste niveau for rensning. Hvis problemet er løst, skal du vælge Annuller.
    bemærk:
  Nummerér hver af siderne i udskriftskvalitetsrapporten, så du kan registrere forbedring af udskriftskvaliteten.
Rens valserne
Hvis udskriftskvalitetsrapporten viser udtværing af toner, skal du følge disse trin for at rengøre rullerne.
Trin 1: Kun multifunktionelle printere – Rengør dokumentføderens valser
 1. Vælg Supportværktøjer fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Vedligeholdelse
  • Kalibrering/rensning
  • Rengør dokumentføderens valser
 3. Vælg Rengør nu for at begynde rensningen, og følg derefter vejledningen.
Trin 2: Løs problem med blækpletter
 1. Vælg Supportværktøjer fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Vedligeholdelse
  • Kalibrering/rensning
  • Løs problem med udtværing
 3. Vælg Start for at starte renseprocessen.
  Denne proces tager op til tre minutter, mens en side langsomt kører igennem printeren. Behold denne side med henblik på at evaluere udskriftskvaliteten.
Prøv en anden printerdriver
Prøv en anden printerdriver, hvis der udskrives fra et softwareprogram, og de udskrevne sider har uventede linjer i grafik, manglende tekst, forkert formatering eller andre fonte.
Hent en af følgende drivere fra HP's websted: support.hp.com/drivers.
HP PCL.6-driver
Denne produktspecifikke printerdriver vedrører operativsystemerne Windows XP 32 bit, Vista 32 bit og Server 2008 32 bit. Ikke alle funktioner eller sideformater understøttes.
HP PCL 6-driver
Denne produktspecifikke printerdriver er til operativsystemerne Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 (64 bit), Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 og Server 2016.
HP PCL-6 V4-driver
Denne produktspecifikke printerdriver er til operativsystemerne Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 (64 bit), Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 og Server 2016.
HP UPD PS-driver
 • Anbefalet til udskrivning med Adobe®-softwareprogrammer eller med andre softwareprogrammer, der er meget grafiktunge
 • Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte
HP UPD PCL 6
 • Anbefales ved udskrivning i alle Windows-miljøer
 • Leverer den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af printerfunktioner for de fleste brugere
 • Udviklet med henblik på justering med Windows Graphic Device Interface (GDI) for at opnå den bedste hastighed i Windows-miljøer
 • Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...