hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Læg papir i bakke 2

Indledning

Nedenstående oplysninger beskriver, hvordan der lægges papir i bakke 2 og de valgfri 550-arks bakker. Disse bakker kan rumme op til 550 ark 75 g/m2 papir.
  advarsel:
Træk ikke mere end én papirbakke ud ad gangen. Brug ikke papirbakken til at stå på. Hold hænderne væk fra papirbakkerne, når du lukker. Alle bakker skal være lukket, når du flytter printeren.
bemærk:
Fremgangsmåden for ilægning af papir i alle bakker til 550 ark er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her.

Læg papir i bakke 2 og bakkerne til 550 ark

 1. Åbn bakken.
  bemærk:
  Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.
  Figur : Åbn bakken
 2. Juster papirlængde- og papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster styrene
 3. Læg papir i bakken. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken uden at bøje den. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark
  bemærk:
  Undgå at overfylde bakken, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
  bemærk:
  Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse under udskrivning, eller der kan opstå papirstop.
  Figur : Ilæg papir
 4. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
 5. Konfigurationsmeddelelsen for bakken vises på printerens kontrolpanel.
 6. Vælg knappen OK for at acceptere den registrerede type og det registrerede format, eller vælg knappen Rediger for at vælge et andet papirformat eller en anden papirtype.
  Ved papir i specialformat skal du angive X- og Y-målene for papiret, når du bliver bedt om oplysningerne på printerens kontrolpanel.
  Figur : X- og Y-dimensioner

Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark

Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 550 ark
Papirtype
Billedretning
Duplekstilstand
Papirformat
Sådan ilægges papir
Brevpapir eller fortrykt
Stående
1-sidet udskrivning
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forside nedad
Øverste kant i venstre side af bakken
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forside nedad
Øverste kant i bakkens bagende
Automatisk 2-sidet udskrivning eller med tilstanden Alternativt brevhoved aktiveret
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forside opad
Øverste kant vendes mod bakkens højre side
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forside opad
Øverste kant i bakkens bagende
Liggende
1-sidet udskrivning
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forside nedad
Øverste kant i bakkens bagende
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forside nedad
Øverste kant i venstre side af bakken
Automatisk 2-sidet udskrivning eller med tilstanden Alternativt brevhoved aktiveret
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forside opad
Øverste kant i bakkens bagende
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forside opad
Øverste kant vendes mod bakkens højre side
Forhullet
Stående
1-sidet udskrivning
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forside nedad
Huller mod bakkens bagende
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forside nedad
Huller mod bakkens højre side
Automatisk 2-sidet udskrivning eller med tilstanden Alternativt brevhoved aktiveret
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forside opad
Huller mod bakkens bagende
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forside opad
Huller i venstre side af bakken, med øverste side af formatet mod bagsiden af printeren

Brug Tilstanden Alternativt brevhoved

Brug funktionen Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du vil lægge papir med brevhoved eller fortrykt papir i bakken på samme måde for alle jobs, uanset om du udskriver til én side af arket eller til begge sider af arket. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere den via menuerne på printerens kontrolpanel.

Aktivér tilstanden Alternativt brevhoved via menuerne på printerens kontrolpanel

 1. Åbn menuen Administration på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Kopier/Udskriv eller Udskriv
  • Administrer bakker
  • Tilstanden Alternativt brevhoved
 3. Vælg Til.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...