hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Udskift væskebeholderen

Indledning

Nedenstående oplysninger indeholder detaljer om væskebeholderen til printeren samt instruktioner til udskiftning af den.
Printeren angiver, hvornår væskebeholderen er næsten fuld, og hvornår den er helt fuld. Når den er helt fuldt, stopper printeren, indtil væskebeholderen er udskiftet.
Hvis du vil købe en væskebeholder (varenummer W1B44A), skal du gå til HP's salg af løsdele på www.hp.com/buy/parts.
bemærk:
Væskebeholderen er designet til kun at blive brugt én gang. Forsøg ikke at tømme væskebeholderen for at genbruge den. Hvis du gør det, kan pigment spildes inde i printeren, hvilket kan give nedsat udskriftskvalitet. Når du har brugt væskebeholderen, skal du returnere den til HP’s Planet Partners-program til genbrug.

Fjern og udskift væskebeholderen

 1. Åbn det venstre dæksel.
  Figur : Åbne det venstre dæksel
 2. Træk væskebeholderen ud og væk fra printeren.
    advarsel:
  Når du trækker væskebeholderen ud, skal du undgå at røre ved den sorte cylinder, så du ikke får pigmentpletter på huden eller tøjet.
  Figur : Fjern væskebeholderen
 3. Frigør låsen, der holder enheden i justeringsskinnen på venstre side af væskebeholderen, og fjern derefter venstre side af enheden.
  Figur : Frigør låsen på væskebeholderen
 4. Fjern højre side fra justeringsskinnen, og fjern derefter enheden fra printeren. Sæt enheden til side. Sørg for, at den stilles på højkant på et stykke papir, så du undgår, at der spildes blæk.
  Figur : Frigør væskebeholderens højre side
 5. Tag den nye væskebeholder ud af emballagen.
  Figur : Fjern emballagen
 6. Indsæt først højre ende af væskebeholderen i justeringsskinnen.
  Figur : Installer højre side af væskebeholderen
 7. Indsæt den venstre ende af væskebeholderen i justeringsskinnen, og lås derefter låsen, der holder enheden i skinnen.
  Figur : Installer venstre side af væskebeholderen
 8. Skub væskebeholderen ind i printeren.
  Figur : Installer væskebeholderen
 9. Luk det venstre dæksel.
  Figur : Lukke det venstre dæksel

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...