hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Udskift patronerne

Indledning

Nedenstående oplysninger indeholder detaljer om patroner til printeren samt instruktioner til udskiftning af dem.

Oplysninger om patron

Denne printer angiver, når niveauet i patronen er lavt, meget lavt eller opbrugt.
Printeren bruger fire farver og har en separat patron for hver farve: Gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K).
Tag ikke patronen ud af emballagen, før den skal bruges.
  advarsel:
For at forhindre beskadigelse af patronen skal berøring af de guldfarvede metalkontakter på patronen undgås.
Følgende illustration viser patronens komponenter.
  Figur : Tonerkomponenter
 1. Metalkontakt. Undgå at berøre de guldfarvede metalkontakter på patronen. Fingeraftryk på kontakterne kan beskadige patronen.
Hvis du vil købe patroner eller kontrollere patronkompatibilitet for printeren, skal du gå til HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Rul ned til bunden af siden, og kontroller, at landet/området er korrekt.
bemærk:
Højtydende patroner indeholder flere pigmenter end standardpatroner, så der kan udskrives flere sider. Yderligere oplysninger finder du på adressen www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
bemærk:
Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte patroner i æsken til patronen.

Fjern og udskift patronerne

 1. Åbn dækslet til patronen.
  Figur : Åbn dækslet til patronen
 2. Skub den gamle patron ind for at låse den op.
  Figur : Tryk patronen indad
 3. Tag fat i kanten af den gamle patron, og træk derefter patronen lige ud for at tage den ud.
  Figur : Fjern patronen
 4. Tag den nye patron ud af emballagen.
  Figur : Ny patron
 5. Undgå at berøre de guldfarvede metalkontakter på patronen. Fingeraftryk på kontakterne kan beskadige patronen.
  Figur : Undgå at berøre kontakterne
 6. Sæt den nye patron i printeren. Kontroller, at patronen klikker helt på plads.
  Figur : Installer patronen
 7. Luk dækslet til patronen.
  Figur : Luk patrondækslet
 8. Pak den brugte patron ned i den æske, som den nye patron kom i. Se den vedlagte genbrugsvejledning for oplysninger om genbrug.
  HP hjælper dig med at genbruge originale HP printerpatroner – det er let og gratis med HP Planet Partners-programmet, der er tilgængeligt i mere end 50 lande/områder rundt omkring i verden1).
  Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte HP-printerpatroner på www.hp.com/recycle.
1) Programmets tilgængelighed varierer. Du kan finde yderligere oplysninger på www.hp.com/recycle.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...